Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,75. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

09.10.2012 14:07:00

Před druhým kolem senátních voleb

Před druhým kolem senátních voleb

Do volební kampaně pro volby do Senátu jsem vstoupila s několika zcela vážně míněnými úmysly.

Jasně jsem je vyjádřila ve volebních materiálech, novinách, letácích. Jsou to pro mne závazky krátkodobé, ale i trvalé. Proto jsem se rozhodla, že nebude chybou, když alespoň dílčí výsledky nastíním. Na dokonalou inventuru je času dost… Za hlavní úkol považuji zachování rokycanské nemocnice v jejím dosavadním oborovém zastoupení. Je schopna poskytovat kvalitní zdravotní péči pro okruh cca 60 000 obyvatel a představuje důležité zastoupení v síti nemocnic našeho kraje. Tato síť je již delší dobu děravá, neboť ze sedmi okresů je jen v pěti z nich nemocnice, schopná poskytnout akutní péči. To považuji za rozhodující argument pro to, aby se lůžková péče v našem kraji co do její dostupnosti již dále nezhoršovala. Informovala jsem o tom již před půlrokem jak pana ministra Hegera, tak i pana ředitele největší zdravotní pojišťovny VZP.

Všichni kompetentní lidé si jistě uvědomují, že zásah do celistvosti základní nemocniční péče má fatální následky a spěje k zániku daného zařízení. Dovede si to představit i kterýkoliv občan a současně si uvědomuje, že jde o nespravedlivé řešení vůči velké skupině obyvatel. Dle zákona totiž přispívá každý občan do solidárního balíku zdravotního pojištění a má tedy plné právo vyžadovat dostupnou zdravotní péči. Občané to vyjádřili i v petici s počtem 1587 podpisů, kterou inicioval pan starosta Rokycan ing. Vladimír Šmolík v polovině května letošního roku.

Dala jsem si také za úkol, že se pokusím zvýšit zásobu lidské krve v transfuzní stanici v Plzni a v Rokycanech, které není nikdy nadbytek. Přitom má nedocenitelný význam v mnoha akutních situacích, kdy jde vpravdě o život. Požádala jsem o spolupráci  ředitele mnoha základních a středních škol ve volebním okrsku č.8 ( Rokycansko, severní Plzeňsko, část Berounska), aby vyzvali svoje nezletilé žáky k získávání tzv.prvodárců z řad plnoletých občanů, například rodičů, sourozenců, sousedů, známých. Tím jsem otestovala jak ochotu ke smysluplné spolupráci, tak i ochotu o dobrovolnickou činnost mezi  naší mládeží. Svoji žádost jsem velmi konkrétně zdůvodnila a věřím, že jsem se nemýlila v tom, že všichni vše pochopili a že se dobrovolníci dozajista najdou. A skutečně ! Už se ozvali, už jim moje paní asistentka Ilonka Samcová zaslala speciální  letáčky, na kterých se skutečnému dárci dostane potvrzení na příslušné transfuzní stanici.

Slíbila jsem všem mladým i starším dobrovolníkům, že se jim  odvděčím například exkurzí na mém nemocničním pracovišti ve FN Plzeň anebo pozváním na tradiční předvánoční koncert v Plzni. No, a také malinký dárek, charakteru talismana, jistě potěší….

Voličům jsem také slíbila, že budu i nadále dbát na mezigenerační solidaritu a podporovat aktivní stárnutí našich seniorů. Tento úmysl jsem venkoncem měla v hlavě už dávno. Založila jsem totiž  před více než deseti lety občanské sdružení Soužití 2001, kde má valný podíl na realizaci mnoha projektů Ústav sociálního lékařství Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni. Studenti V.ročníku se různými způsoby věnují některým seniorům, zejména lidem osamělým, nemocným anebo s poruchami soběstačnosti.

Nezapomínáme ani na zdravotně postižené, pro které zajišťuji přednášky různých odborníků.

Brzy předám i tzv. zdravotní knížky, které si zcela jistě senioři dobrovolně osvojí a studenti medicíny jim pomohou s jejich vyplňováním. Zcela jistě bude předcházet instruktáž směrem k lékařům , ale i k uživatelům těchto jednoduchých přehledů o aktuálně užívaných lécích. Plánuji zavedení pravidelných cvičení pro seniory, kteří si chtějí udržovat mobilitu a soběstačnost a kteří se chtějí vzájemně setkávat minimálně v tělocvičně ….Jedná se o tzv.seniorfitnes… Zájemce hned požádám o vymýšlení jiného, českého názvu. Nepotrpím si na přejaté výrazy z jiných jazyků, čeština je mi drahá.

Díky vstřícnosti mých příznivců a známých jsem uspořádala čtyři setkání s kulturním programem, a to v Žihli, v Mariánské Týnici, v Rokycanech  a na zámku ve Zbiroze. Taková setkání považuji za významný léčebný prostředek směrem k duševnímu zdraví všech generací….Zcela jistě budu v této praxi pokračovat. Vždyť zanedlouho nás čeká již zmíněný adventní koncert v Plzni….

Vyzvala jsem obyvatele domovů pro seniory k vyrábění různých vánočních ozdob a předmětů a z těch nejlepších uspořádáme výstavu, nejlépe  putovního charakteru.

Můj poslední předvolební slib, který se týká budování sociálního bydlení ve volebním obvodu č.8, ale jistě i v celém Plzeňském kraji, začne zrát do konkrétní podoby až po volbách. A jsem přesvědčena, že pokud se přizvou k práci ti, kteří zde budou chtít brzy bydlet, že to není utopie, ale zcela vážně uskutečnitelný záměr.

V úloze pacientského ombudsmana pracuji takřka permanentně a tuto činnost nechci nikdy ukončit, pokud mi budou znalosti a vědomosti postačovat. Komunikace s lidmi mi nikdy nečinila potíže…

Zkrátka – stále se držím zásady, že když se chce něco udělat, tak se hledá způsob…..a když se nechce, hledá se důvod ! Žádný důvod však nenacházím a nechci jej znát…..

Milí voliči, jděte ještě jednou do volební místnosti a zvolte toho z nás, který se trefil do Vašeho vkusu nejlépe !!!!

 Zdraví Vás a přeje hlavně zdraví

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout