Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

  • Plzeňský kraj
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,56. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.01.2014 21:05:59

Zdravotní průkaz

Zdravotní průkaz

Jde o dobrovolné používání papírového zdravotního průkazu, který pomáhá pacientům a lékařům k okamžité informaci o druzích a počtu užívaných léků jednotlivého pacienta.

 Vážení, ráda bych vás všechny informovala o uskutečnění jedné

 z mých konečně realizovaných iniciativ, tj.uvedení do života tzv. Zdravotních průkazů pro dospělého. (Vytisknout si je můžete z mých souborů, kde je uložena.)Touto myšlenkou jsem se dlouhodobě zabývala, a to na základě zkušeností ze své občasné ambulantní praxe lékařky na I.interní klinice FN Plzeň.

Do ambulance přicházeli lidé, které jsem tam pozvala s odstupem času od předchozí hospitalizace na mém oddělení anebo lidé zatím pro mne neznámí, kteří neměli v ruce buďto nic anebo změť různých lékařských zpráv různých formátů, vydaných v minulosti úplně jinde, s výskytem více než 10 jmen ošetřujících lékařů a z období několika roků. Nemocný si často nepamatoval přesné názvy a tzv.“síly“ aktuálně užívaných medikamentů, a bylo i možné, že na některé zapomněl….Přitom je známo ze světové literatury, že chronické užívání  5 až 6 druhů léků lze nazývat „léčbou“, zatímco přidávání léků dalších, často nevědomky z pozice lékaře, představuje spíše „otravu“ a nebezpečí kumulace nežádoucích účinků, anebo protichůdných působení některých léčiv. Někdy naopak existuje vzájemné posilování účinku do nežádoucích mezí s výskytem těžkých komplikací, atd. Vždyť v příčinách smrti se v celosvětových statistikách uvádí na 4.místě nežádoucí účinky léků….

Toto vše mě vedlo k tomu, že jsem chtěla moje i jiné pacienty přesvědčit o tom, že by měli vlastnit zdravotní průkaz, do kterého by byly zapisovány kromě základních osobních údajů také léky, které užívají. Vždyť i každé dítě obdrží při narození zdravotní knížku, kde jsou evidovány nejen předepsané dispenzární a preventivní prohlídky a jejich realizace, ale i návštěva lékaře při známkách onemocnění, očkovací průkaz apod.

V dospělém věku zdravý člověk neužívá chronicky nic, ale nikdo z nás netuší, kdy jej nějaké akutní onemocnění přepadne, jak dlouho bude trvat a jak se bude obměňovat  medikamentózní léčba.

V seniorském věku se pak objevují onemocnění především chronická, která často vyžadují permanentní lékovou terapii při současném ambulantním  sledování praktickým lékařem…

Zdravotní průkazy jsou tedy rokem 2013 na světě a nemocní je nosí s sebou k jakémukoliv lékaři, aby včasná informace byla k dispozici.  „Průkaz“ nabízím především lidem seniorského věku  a tím poskytuji při jeho řádném vedení informaci i rodině pacienta, aby mohla dohlédnout na užívání doporučené terapie.

Při nedávném příležitostném setkání s panem prezidentem České lékárnické komory jsem jej požádala o názor na Zdravotní průkaz pro dospělého, který je nepovinně uváděn do praxe. Pořídila jsem je ze sponzorského daru s nutností přesného vyúčtování nákladů na vytištěné průkazy.

Dovolím si citovat z jeho dopisu, který mi zaslal k Novému roku 2014 :

Úspěšnost jakékoli medikamentózní léčby je podmíněna nejen stanovením správné diagnózy, ale následně i nutností léky vhodně užívat a kombinovat.

První krok snáze splní lékař, který má k dispozici potřebné anamnestické údaje léčeného. A druhý pak závisí na samotném pacientovi, na jeho zájmu a schopnostech

řídit se doporučeními předepisujícího lékaře a léky vydávajícího lékárníka. Obojí mohou vydatně podpořit systémy, které shromažďují, nebo dokonce již částečně

analyzují informace o zdravotním stavu pacienta, a o lécích, které aktuálně užívá. Přes spektrum specializovaných softwarových programů zůstane jistě i nadále

pro nemalou část občanů jejich preferovanou volbou listinná podoba zápisu jejich osobních zdravotnických informací.

Domnívám se proto, že "Zdravotní průkaz" je a bude užitečným pomocníkem, který ve svém výsledku kromě výše zmíněného jistě napomůže uspořit finanční prostředky,

ať již vynakládané z veřejného zdravotního pojištění, nebo ve formě spoluúčasti pacientů.

PharmDr. Lubomír Chudoba

prezident

logo_clk 4.jpg

Myslím, že lepší doporučení se nemohlo Zdravotnímu průkazu dostat. Podobně se vyjádřil několik týdnů předtím pan ministr zdravotnictví Martin Holcát, který je na lékovou politiku zacílen nejen z pozice lékaře – specialisty, ale i z titulu své původní manažerské funkce - náměstka ředitele v pražské nemocnici v Motole.

Zcela na závěr chci uvést jakoby méně podstatný údaj z ročenky jedné menší zdravotní pojišťovny na Slovensku z roku 2001 : za rok byla díky jejich „lékové knížce“ ušetřena třetina nákladů na léky !!!

Tak nějak mi zůstal rozum stát nad tím, že jistý zdravotnický holding dodání průkazů, a to zcela zdarma, odmítl…Důvody lze těžko identifikovat, ale o neznalost jde těžko. Naproti tomu závist a nepřejícnost je v české povaze až příliš veliká, jak to říkají někteří moudří lidé….Věřím však, že málo vhodní lidé se v nejvyšších patrech politiky budou vyskytovat stále méně a méně…., protože našim spoluobčanům spíše permanentně škodí.

Milada Emmerová, členka Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku  Senátu PČR, bývalá ministryně zdravotnictví (2004 – 5)

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama