Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

  • Plzeňský kraj
  • krajská zastupitelka
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,63. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

28.04.2017 15:00:41 - Langová

umělé oplodnění

Sněmovna podle mých informací schválila zákon, kterým zakazuje ženám umělé oplodnění bez souhlasu partnere a navíc ho může postoupit pouze tehdy, pokud žijí jako manželé. Předpokládám, že nyní o něm budete jednat v senátu. Jak se k zákonu postavíte vy sama? Podpoříte ho? Proč?

Odpověď

30.04.2017 16:15:26 - Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.
 Definitivní znění přijatého zákona zatím nemám k dispozici, ale vyslechla jsem dialog o kladené otázce v TV 24, který se zabýval Vaší otázkou.

Zdůvodnění, proč by si měly ženy, které nepoznaly vhodného partnera, který by měl být otcem vytouženého dítěte, požadovat oplodnění zřejmě ze spermabanky, považuji za vzácné až nepravděpodobné.

Tento nepřirozený postup je do jisté míry proti zákonům civilizace.

Lidská společnost, která dospěla vývojem k formování vlád a států, by měla podporovat RODINU jako svoji základní jednotku. Za rodinu pak považujeme svazek muže a ženy, kteří zplodili minimálně jedno dítě. Širší rodina pak zahrnuje i seniory, resp. rodiče rodičů….

K tomuto ideálu by měla společnost stále směřovat, i když se to takřka většinově nedaří…, neboť polovina narozených dětí dle posledních statistik je od nesezdaných párů. U těch nedochází k realizaci sňatku, což spočívá zejména v jistotě  finančních podpor ze strany státu u  tzv.samoživitelek.

Může to mít však i dopady jiné, také negatívní, za což považuji například to, že jejich potomek nemusí mít  společné příjmení po otci, resp.jej nemá ani matka. Vše zmíněné obsahuje rodný list tohoto dítěte.

Toto volnější uspořádání rodinného svazku je i méně závazné, dítě není vychováváno v jistotě, že jeho otec se musí a chce vrátit zítra z práce…podobné to může být i s matkou, i když jistě méně často.

Zpochybněný je i tzv.společný majetek, který byl pořízen během nezávazného  soužití, byť  v legálním bytě jednoho z nich. Zpochybněné je pak i jeho rozdělování, pokud se rozkmotří nesezdaný pár.

Zpochybněné je pak i dědictví, i když dle nového občanského zákoníku jsou tato práva pokrevních příbuzných nezávazná…

Mám obavy, že otázka směřuje ještě jinam, a to k požadavku lesbiček mít dítě. To však nebude mít uvedeného otce nikde, resp.nebude existovat vyživovací povinnost legálního partnera, otce….A pokud se s matkou cokoliv přihodí, dokonce někdy i smrt, pak nevím, kdo bude mít za povinnost se o dítě postarat. Asi zase stát a jeho rozpočet ?

Nebezpečí také spatřuji v tom, že taková žena se může stát za určitou( legální ? či ilegální ?) odměnu „výrobnou“ potomků, které si kdosi takto objednal, atp. Dítě se pak stává jakýmsi „zbožím“, což považuji za zcela vyloučené.

Závěrem : tuto tzv.svobodu považuji za nesprávnou, poněvadž není propojena s odpovědností. Rukojmím se stává dítě, které má porušená mnohá práva, např.právo znát svoje rodiče. Nevzniká ona základní jednotka civilizované společnosti, tj.rodina. Vše je spojeno s mnoha riziky a nejistotami, kterých je v dnešním světě už dost,  a proto nevyrábějme další…

S pozdravem      

doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc.

senátorka Senátu PČR

místopředsedkyně Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

tel.: +420 602 222 671

mail: emmerovam@senat.cz