Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

01.08.2011 8:54:24 - Malák

Současný způsob financování je dlouhodobě těžko udržitelný

Paní poslankyně, návrh financování školství, který předkládá pan ministr školství podle tříd by znamenal velký úbytek peněz pro malé školy. Máte Vy jako expertka na školství nějaký návrh na to, jak by školství mělo být financováno?

Odpověď

06.08.2011 18:39:42 - Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
 Vážený pane Maláku, ministerstvo školství v poslední době ať již přímo či nepřímo představilo několik možných způsobů financování základního školství, ale doposud vždy pouze jako předběžný návrh spíše k diskusi, nežli jako předlohu novely právního předpisu nebo podklad pro její vytvoření. V této fázi se proto velmi obtížně na návrhy ministerstva reaguje. Je nesporné, že současný způsob financování je dlouhodobě těžko udržitelný. Otázka financování je zásadní otázkou fungování celého školství. Považuji za nezbytnou reformu vzdělávacího systému, která musí mít jasnou kncepci, kritéria a termíny. Potom je možné stanovit si priority, které chceme financovat a další činnosti, které nejsou tak významné pro rozvoj vzdělanosti. Rozhodnutí, které aktivity jsou nejvýznamnější je vysoce politické rozhodnutí, které by ovšem mělo mít nadstranický charakter. Z mnoha důvodů - setrvačnost školství je známá - plody rozhodnutí, dobrých či problematických, obvykle sklízí až další vláda či ministr. Z toho důvodu je nutné hledat řešení, která budou odborně i politický přijatelná a budou mít šanci na dlouhodobou podporu.  S pozdravem
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA
poslankyně PČR
předsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR