Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,98. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

mobilní tarify

Dobrý den,přicházíme s myšlenkou pro zavedení jiných měřítek úspěšnosti státu. Je to stát, ve kterém se budeme těšit z kvality svobodného života a v němž budou rádi žít i naši potomci. Stát, ve kterém střední třída není decimována, ale má naopak maximální prostor k rozvinutí svých ekonomických, společenských a kulturních ak

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Není matematika přeceňována?

Dobrý den.Není matematika podceňovaná?Matematika je univerzální dovedností, která zdaleka nespočívá jen v zacházení s čísly. Strukturuje a buduje myšlení, trénuje abstraktní myšlení a logické uvažování. Trénuje mozek více než cokoliv jiného. Je také důležitou součástí finanční gramotnosti (zde by našla uplatnění např. Vámi uvedená,

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

K vašemu návrhu

Dobrý den.Volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost tak, jak je navrženo, představuje mimořádný časově omezený institut. Důvodem pro jeho využití musí být vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost, popř. jejich kombinace, které pedagogický pracovník sám navrhne, a sdělí, jak bude následně prokázáno jejich splnění. V případě, že se ta

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

help

Dobrý den. Nemám informaci o tom, že by čeští humanitní pracovníci přicházeli v zahraničí o život. Humanitární pomoc je každým rokem financována jak ze státního rozpočtu tak z ostatních zdrojů (z EU, OSN, darů atp.).K druhé části Vašeho dotazu mohu uvést jen to, že ten, kdo se nechová dle zákonů dané země, by měl být také dle zákonů této

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Seznam nesvobody

Seznam nesvobody má být upozorněním pro všechny občany, které ze zákonů, dle našeho názrou, omezují jejich svobody (ať už se jedná o EET, cenzuru internetu, zásahy do domovní svobody atp.). Přicházíme s ním nyní, protože nárůst zákonů a podzákonných norem, kterých se problematika týká, se v poslední době dramaticky rozrostl. Seznam nesvobody je dis

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Výuka ve škole

Dobrý den.Patrně máte na mysli průřezové téma "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech", které má v žácích podporovat globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním a je zařazeno do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Rozhodně se tedy nejedná o ko

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Valachová

Paní ministryni bych udělila slovní hodnocení. Paní ministryně je nepochybně velmi komunikativní a pracovitá a prokázala dobrou znalost státní správy, ale na stole jí zůstává spousta nevyřešených problémů (např. platy učitelů). Osobně jsem zklamaná, že pokračovala ve změnách a v dokončování legislativního procesu zákonů, které začal její předc

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Dějiny

Na některých, zejména středních školách, již došlo k didaktické inovaci dějepisného kurikula. Tvorba školních osnov nicméně vychází z RVP, které spadají do dikce MŠMT. Při schvalování novely školského zákona se nicméně ukázalo, že jako opoziční strana máme velmi malou šanci prosadit některé ze změn, které považujeme za pozitivní a potřebn

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

kapmaň

Dobrý den. Cílovou skupinou strany TOP 09 nebyli nikdy extrémisté a boj proti extremismu je jedním z nejdůležitějších bodů naší kampaně. Co se týká našeho pana předsedy, má jistě také mnoho podporovatelů a věříme, že občany ČR ochráníme např. setrváním v EU a NATO. Normal 0 21 false false false CS X-NONE

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

volby

Na kandidátkách pro krajské volby se intenzivně pracuje a jednotliví kandidáti budou představeni krajskými organizacemi. Kandidáty na hejtmany naleznete na stránkách TOP09: http://www.top09.cz/volby/2016-krajska-zastupitelstva/ Normal 0 21 false false fal

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

Referendum

Dobrý den. Výrok, tak jak jej prezentujete, je vytržen z kontextu. Pan předseda Kalousek chtěl poukázat na to, že občany k politice přiblíží, pokud budou sami aktivní v diskuzích se svými zákonodárci, které si ve volbách volí. A že zákon o obecním referendu nabízí pouze alibistické úniky pro politiky.

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

reforma školství

Dobrý den. Novelu školského zákona jsem nepodpořila a nepodpořím ji ani tentokrát. Dá se předpokládat, že veto pana prezidenta bude přehlasováno a zákon bude schválen. Zákon již prošel 3. čtením a proto není možné podávat pozměňovací a jiné návrhy (viz. legislativní proces PS PČR).Výuka matematiky je velké téma a návrh o kterém hovoříte

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

inkluze

Inkluze je součást našeho platného školského systému. To, o co usiluje paní ministryně Valachová je jenom jiná podoba. Pokud jste viděl pořad na ČT 24 - 1.3., tak víte , že tuto variantu považuji za nepřipravenou. Do našeho školství vnáší chaos a nepředvídatelnost.  

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

práva zvířat

Vážená paní Krpáčová,od nepaměti lidé chovají zvířata k obživě i užitku. Zvíře je živá bytost, které cítí bolest. Svévolné týrání zvířat či hrubé zacházení s nimi odsuzuji jako barbarství.  Přesto jsem nepodepsala návrh na zákaz farem pro chov kožešinových zvířat. Myslím, že máme dostatek jiných nástrojů (veterinárních a hygien

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

šikana a tresty

Vážená paní Adamičková,možná Vás bude zajímat vývoj na tuto otázku v posledních letech. Při projednávání nového trestního zákoníku v Poslanecké sněmovně v lednu 2009 byla poprvé snížena hranice trestněprávní odpovědnosti z 15 na 14 let. Tatáž Sněmovna ( ještě v roce 2009) před účinností zákona trestněprávní

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

učitelé

Agresivita dětí je skutečně vážný problém.  Není to to však jenom problém v České republice, ale i v ostatních státech Evropy. Už několik let upozorňuji na to, že je třeba klást důraz na kázeň a disciplínu ve školách. Rodiče jsou v této situaci nezastupitelní. Někdy mají samy rodiny svoje velké vnitřní problémy a malí agresoři přenášejí atmosf

Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

vzdělání

Vážený pane Sobotko,Fokus Václava Moravce s tématem Společnost (ne)vzdělanosti jsem samozřejmě sledovala. Souhlasím s Vámi, že se pan Moravec se svými zajímavými hosty dotkl mnoha závažných témat. Věřte mi, že aktuální situace nízké prestiže učitelů mne velmi trápí a že dlouhodobě usiluji o zlepšení našeho školství. Přiznávám však, že z