Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

03.02.2017 13:03:09 - Markéta Hrubá

K vašemu návrhu

Nemám nic proti vzdělávání učitelů. Jen jak by to vypadalo v praxi? Docházeli by na nějaký kurz a pokud ano, z čeho by byl financován? Jak by to ovlivnilo výuku? To by musela škola na půl roku hledat záskok? Dost špatně totiž někoho jen na půl roku hledáte. Možná by učitele v takovém případě mohli nahradit nějací studenti pedagogické fakulty v rámci praxe. A třetí věc, co když toho někdo zneužije pro osobní volno na své koníčky a tak, nikoliv na samostudium?

Odpověď

08.02.2017 13:11:21 - Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Dobrý den.
Volno pro vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost tak, jak je navrženo, představuje mimořádný časově omezený institut. Důvodem pro jeho využití musí být vlastní vzdělávání nebo tvůrčí činnost, popř. jejich kombinace, které pedagogický pracovník sám navrhne, a sdělí, jak bude následně prokázáno jejich splnění. V případě, že se tak nestane, bude ředitel školy oprávněn rozvázat s pedagogickým pracovníkem pracovní poměr.
Návrh předpokládá dohodu mezi vedením školy a učitelem. Pokud ředitel neshledá plánované aktivity jako přínosné pro potřeby školy nebo bude-li mít pochybnosti o tom, že způsob jejich ověření není dostatečný, navrhne namísto schválení jiné aktivity, resp. jiný způsob jejich prokázání. Podobně důležitá bude jeho možnost do značné míry určit termín volna a tím mu bude poskytnut dostatečný prostor pro efektivní plánování a využívání lidských zdrojů (praxe studentů pedagogických fakult by mohla být jedna z vhodných forem "záskoku").
V době čerpání volna náleží učiteli, dle návrhu, mzda, resp. plat.
Více podrobností k návrhu se budete moci dočíst v důvodové zprávě.