Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA

  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

9. 9. 2016 10:41:34 - Od malička Pražan

Výuka ve škole

Četl jsem, že Česká školní inspekce doporučila školám jmenovat koordinátory pro globální rozvojové vzdělávání. Tito koordinátoři budou kontrolovat, zda učitelé „správně“ vysvětlují témata migrace, kulturní a politická globalizace, diskriminace, xenofobie atd. Co vy na to?

Odpověď

16. 9. 2016 8:10:32 - Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph. D. MBA
Dobrý den.
Patrně máte na mysli průřezové téma "Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech", které má v žácích podporovat globální myšlení a mezinárodní porozumění a jako princip prostupuje celým základním vzděláváním a je zařazeno do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV). Rozhodně se tedy nejedná o kontrolní mechanismus tak, jak jej nastiňujete ve svém dotazu.
Pokud jste měl na mysli jiný zdroj informací, který by měl tuto problematiku řešit ve výše popsaném kontextu, pak o něm nevím.