ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -3. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.10.2018 21:58:38

Trestní oznámení na starostu Frýdlantu versus školství ve Frýdlantě

Trestní oznámení na starostu Frýdlantu versus školství ve Frýdlantě

Trestní oznámení na starostu Frýdlantu versus školství ve Frýdlantě

Již delší dobu ve Frýdlantě tutlané veřejné tajemství o protekcionalismu, klientelismu, korupci a nemožnosti cokoliv změnit bez souhlasu vrchnostensky a egoisticky uvažujících nejmenovaných představitelů města, vyvrcholila několika trestními oznámeními na město a starostu Frýdlantu za zneužívání pravomocí, podvodné jednání a cenzuru. Bylo jen otázkou času, kdy se ukáže a projeví paralela s příslovím, tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu,…. Zákony by totiž měly platit pro všechny, ať už jste chudý, nebo bohatý, ať jste někoho známý či neznámý. Někteří etablovaní si to však vykládají po svém, a veřejnou službu a pracovat pro město tak, aby poctiví občané nebyli poškozováni na svých právech, nahrazují egoismem, arogancí moci, manipulací a neakceptováním a porušováním zákonů. Nikdo není dokonalý a každý chybujeme, ale místo toho, aby se chyby transparentně pojmenovaly, napravovaly a odstraňovaly, převládá snaha je před námi občany maskovat a zakrýt, vzrůstá klientelismus a tím i dlouhodobé neutěšené fungování města, kde jen pro „pár vyvolených“ platí základní atributy demokracie, tedy právo vyjadřovat své názory slovem, písmem, tiskem, obrazem nebo jiným způsobem, právo na svobodný přístup k informacím a veřejnou kontrolu moci.                                                                                              Je smutné, že tímto způsobem je vrháno špatné světlo na město Frýdlant za asistence současných zastupitelů, kteří ať už z jakéhokoliv důvodu raději strkají hlavu do písku, aby si „nekomplikovali život“, a brání tak vysvětlení a dořešení kauz, při kterých je porušován zákon. Je škoda, že právě zde jsou potvrzována slova předsedy Ústavního soudu JUDr. Rychetského, že jedním z negativních rysů současného Česka jsou vrchnostensky uvažující úředníci. „Z dob Rakouska-Uherska stále trvá jakési těžké mentální zatížení úředníka na každém stupni, že on je vrchnost a že ten, kdo od něj cokoli požaduje, tak ne že by na to měl právo, ale musí se toho doprošovat. Tíží nás vrchnostenská mentalita úředníků.“ Ale jak všichni víme a stále platí, ryba smrdí od hlavy a starého psa novým kouskům nenaučíš. Naštěstí nejsou všichni stejní a čím dál více lidí uznává jiné hodnoty a již se „nenechá opít rohlíkem“.Nejsme jediní kdo tvrdí, že: „Transparentní hospodaření je jedním z nejefektivnějších nástrojů k zamezení korupce a předražených nákupů a spřátelených firem. Nikdo si nedovolí krást, pokud je na něj vidět. Proto prosazujeme transparentnost - možnost veřejnosti nahlédnout pod pokličku. Otevřenosti přitom nic nebrání. Tedy, kromě těch, kteří si veřejnou kontrolu hospodaření města nepřejí. Je potřeba se lidí ptát co chtějí, my mluvíme se všemi “.A jak souvisí vše uvedené se školstvím? Právě současný starosta, mající školství v gesci, ač bývalý učitel, který by měl být příkladem a šířit myšlenky učitele národů J. A. Komenského, svým jednáním dokázal, že pravděpodobně sám ve škole chyběl, když se hovořilo o jedné z myšlenek Komenského, o ovládnutí sebe - výchově mravní. Již delší dobu se ve Frýdlantě proslýchalo, že je „ něco prohnilého“ ve školství, že kdokoliv se pokusil hájit svá byť i zákonná práva, neuspěl, pokud to nebylo v souladu s přáním paní ředitelky a hlavně pana starosty. Navenek se nezúčastněným zdá vše v pořádku a zmiňovaní se jeví a vystupují, jako milí, nekonfliktní, prostě na svém místě. Ale to bohužel až do doby, než narušíte jejich „klídek“ a pseudosystém, kde platí zákony dle interpretace pana starosty jak zrovna potřebuje, a demokracie naruby dle pravidla, až budu chtít znát váš názor, řeknu vám, jaký je a kdy jej smíte s mým dovolením říci. Kdo nezažil na vlastní kůži, neuvěří. Byl jsem varován starousedlíky, že o změnu se snažili již jiní, že se stejně nic nezmění, že to stejně nemá cenu, včetně přirovnáním k mafii. Na základě svých vlastních zkušeností z vedení větší rozpočtové organizace v oblasti ekonomiky a systémového chodu a dalších zkušeností se systémovým řízením, jsem se, po seznámení s neřešenými problémy školství ve Frýdlantě a dnes snad již každému občanu Frýdlantu známému problému tří učitelek z mateřské školy, rozhodl kauzy vložit. Problém, který by byl za normálně fungujícího systému vyřešen za 2-3 měsíce, se však stále vleče.Třem učitelkám MŠ bylo neoprávněně zástupkyní ředitelky na základě její „kratochvíle“ sníženo osobní ohodnocení tak, aby jej mohla dát svým „vyvoleným“ v duchu pravidla, kdo chce s vlky žít, musí s nimi výt. A kdo je známý a kdo vyje nejvíc, dostane nejvíce, jak potvrzuje současná vedoucí učitelka v Bělíkově ulici, která se neštítí šíření neoprávněných nařknutí a dopis bez hrubek jí vlastních vydává za svůj, který pak nechává podepsat s problémem neseznámeným vybraným kolegyním. Do věci se dle svých zákonných pravomocí vložila odborová organizace a snažila se „ zatáhnout za záchrannou brzdu“ a vše vysvětlit a narovnat. Narazila však na protizákonné jednání paní ředitelky a co je horší, na jednání neslučitelné se stanovami odborů a zákony  dnes již bývalé vedoucí učitelky v Jiráskově ulici a bývalé předsedkyně odborů, která se zachovala hůře než „Jidáš“, ale za svou loajálnost si vysloužila vrácení osobního příplatku. Jak je vidět, pravý námořník se pozná teprve na rozbouřeném moři. Ostatní dvě „nepřizpůsobivé“ učitelky se zatím zadostiučinění nedočkaly. Jedna odešla raději z Frýdlantu a druhá je na nemocenské ve stavu psychicky nezpůsobilém k práci. Snaha byla i stav řešit přímo se starostou, na jednáních zastupitelstva, se zastupiteli, … Zde jsme však narazili na podvodné jednání a cenzuru ze strany starosty, kdy nepředával zastupitelům podklady, nebo je předával neúplné a zmanipulované, jednal o nás bez nás. Na jedné straně jsem se za jeho chování styděl, na druhé mi jej bylo líto, neboť to co se děje dole, je jen odrazem toho, jaké je to nahoře a co je seshora dovoleno. Smutné je to, že při jednání o školství na zastupitelstvech, kde jsem byl přítomen, zastupitelé raději koukají do stolu a mlčí, strkají hlavu do písku, nic neřeší s vědomím, že neexistuje transparentní kontrola. Chtějme po nich vysvětlení, změňme to. Při projednávání problematiky školství jsem měl dokonce dojem, že předseda školského výboru je němý.                                                                                 O "vyřešení" problému neutěšeného stavu školství ve Frýdlantě se již více jak půl ruku snažíme, za nemalého přispění zástupce rodičů z Jiráskovy MŠ, a výsledky se pomalu dostavují, již dostavily a na 99,9 ještě dostaví, ať tomu bude někdo bránit, nebo ne, nebo ať u toho budou média či nebudou. Je to jen, při respektování slušného jednání, otázka delšího času a vytrvalosti. Neklesejme na mysli, s naším přispěním, jak nás někdo označuje, s šedou eminencí již dochází ke změnám k lepšímu, již se blýská na lepší časy. Pod tíhou důkazů o porušování předpisů a zákonů, nespočetnou komunikací s institucemi a OČTŘ byla odejita zástupkyně ředitelky a v podstatě i ředitelka. Mezi odbory a ředitelem školy Mgr. Bc. Petrem Kozlovským jsme nalezli maximální shodu v názorech na fungování školství, odborová organizace vzrostla na 300 % stavu původní členské základny,… Vše je na dobré cestě, i když se nám některé „staré struktury“ snaží „komplikovat život“.    S těmi lidmi, kteří jsou si ochotni nechat i „komplikovat život“, nedovolíme předražování, cenzuru, korupci a neprůhlednost na městě, jsme kompetentní a rozumíme financování města. Našim krédem je čestnost, transparentnost, pravda, láska, radost, úcta k člověčenství.                                                                                                                                 Zachovejme dobré věci, pojmenujme a odstraňme nevyhovující, inspirujme se a zaveďme věci nové přínosné.                                                 Děkujeme a pamatujte, nejste sami.                                                                                                                                                                                                        Ing. Radek Tomáš Bín                                             Váš - náš domov můj Frýdlant.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama