Dr. Ing. Jaromír Drábek

Stav legislativní nouze byl na místě
  • TOP 09
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,57. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.09.2011 12:36:00

Netrestáme rodiče

Netrestáme rodiče

Po přečtení blogu Postižené děti a potrestaní rodiče nemohu jinak než reagovat na některé výtky, které zde vůči ministerstvu práce zazněly.

Tíživou životní situaci rodin s dětmi trpícími tak závažnými chorobami, nikdo nezpochybňuje. Jsou to přesně ti příjemci podpory, kterým ji stát nesmí odepřít a také odpírat nehodlá. Právě z toho důvodu se musím ohradit vůči tvrzení, že úředníci MPSV nezohledňují skutečné potřeby těchto rodin při přípravě současných právní úprav.

MPSV je podsouváno, že ruší možnost čerpání rodičovského příspěvku rodičům vážně nemocných dětí až do sedmi let věku. Návrh ale současnou možnost rozhodování rodičů ve výběru čerpání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči pro své nejmladší dítě nijak nemění. V účinnosti nového návrhu budou mít rodiče možnost čerpat rodičovský příspěvek do 4 let věku dítěte, resp. až do doby vyčerpání celkové částky 220 000 Kč. V praxi to bude znamenat, že si budou moci rodiče, nově, zvolit měsíční částku příspěvku a tím i celkovou dobu čerpání. Výši příspěvku budou moci rodiče v průběhu péče o své dítě měnit, bude pouze stanovena horní měsíční hranice ve výši 11 500 Kč, resp. 7 600 Kč podle dosaženého vyměřovacího základu rodičů. Rodiče dětí, které mají již posouzený nepříznivý zdravotní stav pro rodičovský příspěvek se budou moci rozhodnout, zda nejprve vyčerpají celkovou částku příspěvku a následně nechají dítě posoudit pro nárok na příspěvek na péči nebo zda bude od ledna 2012 dítěti náležet příspěvek na péči v příslušné výši dle stupně závislosti. Posouzené děti starší 3 let přejdou do příspěvku na péči automaticky. Navrhovaná úprava také zlepšuje postavení dětí (do 18 let věku), které jsou ve II. stupni závislosti, a to zvýšením částky příspěvku na péči o 1000,- Kč (tj. z dosavadní výše 5 000 Kč na 6 000 Kč).

V současně předkládané právní úpravě se navrhuje posílení zabezpečení potřeb dětí se zdravotním postižení s maximálním důrazem na volbu osoby pečující o dítě se zdravotním postižením po dovršení 1 roku věku, současně se navrhuje zabezpečit potřeby dětí se zdravotním postižením jednotným způsobem, tj. tak, aby po dovršení 1 roku věku byly zabezpečeny vždy jedním dávkovým transferem, a to buď rodičovským příspěvkem, nebo příspěvkem na péči.

Ne, skutečně netrestáme rodiče. Ať mají děti zdravé nebo nemocné. Ve schváleném návrhu Sociální reformy, která nyní míří z Poslanecké sněmovny do Senátu, je i všeobecně platná úprava týkající se čerpání rodičovského příspěvku. Nově ho bude moci pobírat každý rodič dítěte staršího dvou let, i když umístí potomka do některého předškolního zařízení. Dosud byl limit pro pobírání příspěvku stanoven na umístění dítěte na dobu maximálně pěti kalendářních dní v měsíci. Při překročení tohoto limitu přestal mít rodič na příspěvek nárok.

Možnost souběhu čerpání rodičovského příspěvku a umístění potomka do předškolního zařízení si sice vyžádá mírné přechodné zvýšení nákladů na dávky státní sociální podpory (0,5 mld. Kč), avšak u těchto opatření není primárním cílem ušetřit, ale umožnit rodičům snadnější návrat na pracovní trh po rodičovské dovolené.

Spolu s tímto opatřením bylo přijato také výše zmíněné rozvolnění čerpání rodičovského příspěvku. Zákonná úprava umožní rodiči volit délku pobírání rodičovského příspěvku a její výši až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, maximálně do 4 let věku dítěte.

Výše rodičovského příspěvku bude limitována pouze výší peněžité pomoci v mateřství, nejvýše však bude činit 11 500 Kč měsíčně. Předkládaný návrh umožňuje měnit výši a tím i dobu pobírání rodičovského příspěvku podle aktuální situace rodiny, a to až do vyčerpání celkové částky. Měnit se bude moci výše příspěvku i v průběhu samotného čerpání. Rodičovské příspěvky, na které vznikl nárok před účinnosti nové právní úpravy, budou moci „přejít“ na novou právní úpravu podle rozhodnutí rodiče.
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama