František Chot

  • KSČM
  • Česká Lípa
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,55. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

25.08.2016 0:26:00

Zbytečný chodník v Žitavské ulici?!

Zbytečný chodník v Žitavské ulici?!

Na webových stránkách kolegy zastupitele PhDr. Miroslava Hudce (Strana zelených + tzv. Změna) jsem si přečetl jeho článek na téma záměru města zřídit chodník v Žitavské ulici na sídlišti Špičák v České Lípě.

 Pan doktor připomíná, že na červnovém jednání zastupitelstva města protestoval proti uzavření smlouvy o právu stavby s Libereckým krajem na několik parcel mezi Gymnáziem a Žitavskou ulicí v rámci akce „Regenerace sídliště Špičák – chodník Žitavská ulice v České Lípě“. Podstatou jeho argumentace je skutečnost, že v úseku od Budyšínské ulice k areálu Gymnázia Česká Lípa chodník již dnes je, a je to chodník vhodně zakomponovaný do terénu – oddělený od silnice zeleným pásem, stromy a linií keřů. Nový – zvažovaný – chodník pak má vést těsně podél vozovky, což znamená jak likvidaci zeleně (keřů), tak zhoršení bezpečnosti chodců. Celý článek pak zakončuje úvahou na téma: Z cizího krev neteče – na financování výstavby bude město chtít získat dotaci – ale jde o zbytečné vyhazování peněz …

Jak ke článku na webu přiložené dva snímky, tak situace podle Google maps a podle snímku z katastrální mapy dávala panu Hudcovi v podstatě za pravdu. Byl jsem se ještě přesvědčit přímo na místě - a i poté jsem s panem Hudcem do značné míry souhlasil. Měl jsem velkou radost, že se najde takový případ!

Pak jsem ale udělal chybu. Zeptal jsem se na odboru rozvoje města a investic po nějakém vysvětlení: Proč se navrhuje paralelní chodník ve vzdálenosti asi tak sedmi až deseti metrů od stávajícího, proč hodlají úředníci „krmit“ betonovou lobby z dotačních peněz?

No, zřejmě je zavádějící a matoucí stručný název této zvažované akce: Chodník Žitavská ulice v České Lípě. Podle stavební dokumentace, kterou mi na odboru ochotně předložili k nahlédnutí, totiž nejde jen o pouhopouhý paralelní chodník na uváděném místě, ale také o další úseky chodníků po obou stranách vozovky a také o zřízení celkem tří přechodů pro chodce včetně dělících ostrůvků v komunikaci – Žitavské ulici - v části od křižovatky s Budyšínskou ulici až k autobusové zastávce (MAD) na jižní straně ulice za areálem autoservisu a prodejny tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců, zejména dětí při cestě do a ze školy. Zároveň je plánováno zřízení, vymezení, parkovacích stání (zejména podélných)při okraji komunikace a právě pro ně – tedy pro řidiče tam zaparkovaných automobilů - má sloužit onen chodník. Aby nemuseli buď běhat desítky metrů po silnici, nebo šlapat po trávníku a lámat keře, ve snaze se dostat na nejbližší chodník.

Ale je dobře, že pan Hudec otevřel tuto záležitost zavčasu – můžeme před vynaložením větších financí města, před definitivním rozhodnutím o investici, diskutovat, zda chceme vylepšit bezpečnost chodců, zvláště studentů gymnázia. Zda chceme zlepšit situaci s parkováním na Špičáku a zároveň pokud možno zkrášlit tento severní okraj našeho města tak, jak to alespoň někteří z nás před komunálními volbami slibovali.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama