ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,01. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

22.01.2016 12:12:00

Proč vám to ti úředníci dělají, pane ministře, že vám tak hážou klacky pod nohy

Proč vám to ti úředníci dělají, pane ministře, že vám tak hážou klacky pod nohy

Projev na 37. schůzi poslanecké sněmovny 22. ledna 2016 k EET:

Na úvod bych se chtěl ještě vrátit ke včerejším písemným interpelacím, když při nich pan ministr prohlásil, že na EET není uzavřena žádná smlouva, pak se opravil a upřesnil, že mínil žádná externí smlouva.

Nevím, zda je vhodné takto smlouvy rozlišovat, ale podíval jsem se do otevřených dat, která zveřejňuje Ministerstvo financí na svém webu. Tam jsou zveřejněny všechny smlouvy alespoň podle slov pana ministra tady ve Sněmovně, například to prohlásil 18. září 2015. Pane ministře, našel jsem tam i jednu smlouvu externí, a to na poradenskou a manažerskou činnost v oblasti strategického řízení, komunikace a public relations v souvislosti s projektem elektronické evidence tržeb. Tak se smlouva celá jmenuje. A je to smlouva č. 15/0050001 s panem Markem Hlavicou na 1 996 500 korun. Když už jsem měl ten soubor otevřený, tak jsem se podíval, jestli je tam i smlouva o pronájmu místnosti na Ministerstvu financí. Vy jste dne 18. prosince z tohoto místa prohlásil: "Prosím vás, ty pokladničky budu dneska, když skončíme, rozdávat osobně. Pronajal jsem si místnost na Ministerstvu financí od 14. prosince. Mám na to smlouvu a platím 235 korun nájem za každý den a 7 korun za manipulaci." Tolik vaše slova. Proč vám to ti ministerští úředníci dělají, pane ministře, že vám tak hážou klacky pod nohy. Vy tady prohlásíte, že zveřejňujete všechny smlouvy a zrovna smlouva mezi ministerstvem a vámi o pronájmu tam chybí. Vy potom ve Sněmovně vypadáte, že nemluvíte pravdu. (Veselost v pravé části sálu.)

Ještě se chci ohradit proti slovům pana ministra včera při písemných interpelacích. Vy jste tady, pane ministře, prohlásil: "Pokud vy říkáte, že jsou to interpelace, tak já říkám, že je to buzerace, ne interpelace." Pane ministře, zákony této země stanoví vzájemné postavení Poslanecké sněmovny a vlády a prozatím je to tak, že je vláda odpovědná Poslanecké sněmovně a ne naopak.

A nyní mi dovolte, abych vás seznámil s některými skutečnostmi, které se také týkají zákona o elektronické evidenci tržeb.

Kontrolní výbor se zabýval na své schůzi 3. září minulého roku technickým řešením aplikace elektronické evidence tržeb. Od zástupců Ministerstva financí jsme na jednání výboru byli informováni, že smlouva o zajištění provozu tohoto informačního systému je uzavřena v režimu důvěrné a proto ji nemohli poskytnout poslancům kontrolního výboru. My jsme o smlouvu požádali v předstihu před jednáním výboru.

Na výboru jsme si s pracovníky ministerstva vysvětlili, že poslanci opravdu mají právo seznámit se i s dokumenty v režimu utajení, když je potřebují ke své práci. Zástupci Ministerstva financí na výboru slíbili, že smlouvu poslancům poskytnou. Když ani po měsíci nebyla do sněmovny doručena, požádal jsem opakovaně pana ministra financí o její zaslání. Po dalším měsíci byla smlouva do sněmovny doručena a jaké bylo moje překvapení. Z dopisu, který sám byl v režimu utajení, jsem zjistil, že smlouva samotná není v žádném režimu utajení. Zde mám titulní list této smlouvy (ukazuje) a je tam napsáno - neutajovaná příloha č. 1 k číslu jednacímu D-16/2015 GFŘ. Takže jenom konstatuji, že pracovníci Ministerstva financí na jednání výboru poslancům lhali. Pokud byste chtěli, abych byl konkrétní, tak paní náměstkyně Hornochová a pan náměstek Hejna a pan ministr Babiš to může dosvědčit, protože na tom výboru seděl osobně. (Potlesk zprava.)

Mám vnitřní pochybnosti o důvodech tohoto jednání. Oni si opravdu mysleli, že kontrolní výbor se nechá uchlácholit jejich prohlášeními a neověří si, jaká je skutečnost? Kontrolní výbor má bohužel zkušenosti, že taková situace nenastala se správností informací z Ministerstva financí poprvé. Oni totiž ministerští lžou i v materiálech pro vládu. Například v materiálu pro vládu k elektronické evidenci tržeb je uvedeno, že cena zakázky byla stanovena na základě marketingové studie. Tak jsme o tuto studii Ministerstvo financí požádali. A víte, co kontrolnímu výboru pan ministr poslal? Průzkum veřejného mínění s názvem Elektronická evidence tržeb, bleskový průzkum STEM pro Generální finanční ředitelství. A na výboru zástupci ministerstva přiznali, že žádná marketingová studie není. Takže opět jenom konstatuji, že zakázka byla vládou odsouhlasena na základě nepravdivých informací Ministerstva financí.

K přípravě systému elektronické evidence tržeb slouží jako materiál V-1/2015, který je už podle té značky v režimu vyhrazené. Nebojte, nebudu vás s obsahem toho dokumentu seznamovat. Jen vám řeknu jednu časovou linku.

30. ledna 2015 objednává Ministerstvo financí přípravu koncepčních a odborných materiálů u firmy BDO. 2. března přebírá ministerstvo studii Specifikace projektu Elektronická evidence tržeb zpracovanou firmou BDO, která není v žádném režimu utajení. A 27. března 2015 vytváří Generální finanční ředitelství dokument V-1/2015 v režimu vyhrazené, který obsahuje 17 stran z výše uvedené studie BDO převzaté metodou Ctrl C - Ctrl V, tedy kopíruj a vlož, jen tam vypustili několik nadpisů a sloučili některé odstavce. A to posloužilo jako podklad pro to, aby se nemuselo vypisovat výběrové řízení a mohlo se postupovat s výjimkou podle § 18 zákona o veřejných zakázkách.

Chci se ještě zeptat pana ministra na plnění této smlouvy, které je vlastně jen smlouvou interní, tedy smlouvy o dodání a implementaci aplikace elektronické evidence tržeb. Ve smlouvě jsou uvedeny termíny, z nichž některé už proběhly. Ve smlouvě samotné je napsáno, že termíny se posouvají na základě dodatků ke smlouvě. Požádal jsem o smlouvu i se všemi dodatky a žádný dodatek na kontrolní výbor nebyl doručen. Jaký je tedy aktuální stav plnění této smlouvy, co se týká termínů? V médiích opakovaně zaznívá, že budou vypisována nějaká výběrová řízení. Poprosím tedy pana ministra, aby nám osvětlil, jaká výběrová řízení budou ještě vypisována, když smlouva o dodání a implementaci je již uzavřena. Ve smlouvě samotné je sice ustanovení, že dodavatel bude informovat o všech subdodávkách, ale v materiálu Ministerstva financí pro kontrolní výbor je obsažena informace, že o žádném výběrovém řízení ministerstvo neví.

A pane, ministře, otázka na závěr. Pokud budujete informační systém na základě dokumentace, která je v režimu utajení, a tento systém bude s těmito informacemi pracovat, měl by podle mého názoru podléhat certifikaci podle § 46 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti. Počítáte s tím ve svém časovém harmonogramu zavádění elektronické evidence tržeb? Stihnete to vůbec v tom termínu sedmi měsíců? Děkuji za odpovědi.

(...)

 Pane ministře Babiši, jestli považujete za buzeraci, že upozorním na to, že vy tady ve sněmovně řeknete, že zveřejňujete všechny smlouvy a já vás jenom upozorním na to, že zrovna ta vaše tam není zveřejněna v tom seznamu, je tam soubor Platné i neplatné smlouvy k 1. 1. 2016. To bylo konstatování, já to za buzeraci nepovažuji. A ozval jsem se. Mzdy jsem s vámi řešil pouze jedním dopisem, a to tím, když jste vy tady ve sněmovně řekl, že jste mně všechno vysvětlil, vašemu výboru. A bohužel to zase nebyla pravda, protože jste to vysvětloval mandátovému a imunitnímu výboru, ne kontrolnímu výboru. A řešil jsem pouze situaci, kdy v prohlášení, odevzdával jste dvě prohlášení, jedno jako ministr, jedno jako poslanec. A v tom, co jste odevzdával jako ministr, jste uvedl, že od února do prosince jste měl mzdu z Agrofertu 200 mil. a v tom jako poslance jste měl od ledna do prosince mzdu 200 mil. A mně jste vysvětlil, že těch 200 mil. jste dostal právě v tom lednu, kdy každému vychází, že v lednu jste měl nula.

Takže, prosím vás... (Reakce a poznámky z lavic ANO.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, aby po sobě poslanci nepokřikovali. Pokud chcete někoho oslovit, prostřednictvím předsedajícího. Prosím, pokračujte, pane předsedo kontrolního výboru.

Poslanec Vladimír Koníček: Ona je to vážná věc, prosím vás. Protože pokud ministr vykáže takto mzdu, tak je to v rozporu se zákonem o střetu zájmů, protože tu mzdu prostě v tom období, kdy je ministr nemůže pobírat. To je, prosím, zákon o střetu zájmů. (Potlesk části poslanců KSČM.)

Reakce ministra Babiše ZDE.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama