Ing. Antonín Prachař

  • Přerov
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -2,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

06.10.2014 19:36:00

Nový zákon by už neměl nechávat stavby jen na papíře

Nový zákon by už neměl nechávat stavby jen na papíře

Do meziresortního připomínkového řízení zamířil v pondělí 6. října věcný záměr zákona o liniových dopravních stavbách.

 Ministr dopravy Antonín Prachař tak v souladu s plánem vlády udělal důležitý krok k efektivní přípravě dopravních staveb a jejich rychlejšímu administrativnímu projednání.

Zákon o liniových stavbách, jehož záměr je inspirován německou právní úpravou, by měl výrazně zkrátit dobu mezi plánem stavby a její realizací, která je dosud v ČR neúnosně dlouhá.

Cílem návrhu je zefektivnit proces povolovacího řízení k liniovým dopravním stavbám, aniž by dotčené subjekty ztratily možnost se k nim vyjádřit a prosazovat své zájmy.  V současnosti upravuje přípravu a realizaci liniových dopravních staveb celá řada právních předpisů. Nový zákon by vytvořil speciální právní úpravu pro nejdůležitější silniční a železniční stavby, a tím umožnil jejich přehlednější a rychlejší přípravu.

„Všichni se shodnou na tom, které dopravní stavby stát naléhavě potřebuje, ale řada z nich zůstává dlouhé roky jen na papíře. Právě to chceme změnit zákonem o liniových stavbách, který jsem si stanovil jako jednu ze svých priorit v čele resortu,“ uvedl ministr dopravy Antonín Prachař.  Jedním z problémů brzdících dopravní výstavbu je to, že se dosud nepodařilo vytvořit přímou legislativní vazbu mezi obsahem strategických plánovacích dokumentů a financováním výstavby dopravní infrastruktury. Po vzoru právní úpravy v Spolkové republice Německo proto návrh počítá s ustanovením „Plánu potřeb“, který by byl přílohou zákona o liniových stavbách.

Plán potřeb by obsahoval seznam záměrů výstavby nových a rozšíření stávajících dopravních liniových staveb. Základně by je vymezil a určil stupeň jejich důležitosti. Plán potřeb by podléhal schválení vládou a parlamentem, a vytvářel by tak vždy pro pětileté období stabilní „jízdní řád“ pro výstavbu dopravní infrastruktury. Ministerstvo dopravy by pravidelně předkládalo vládě zprávu o plnění Plánu potřeb a vždy po pěti letech navrhlo jeho aktualizaci.

U liniových staveb, které by se staly součástí Plánu potřeb, by se v další fázi upřesnil záměr realizace a provedlo trasování. Pověřený úřad by v této fázi  přípravy stavby spolupracoval s orgány územní samosprávy a zohlednil výsledky územního plánování a vlivy záměru na životní prostředí.

Důležitým bodem, který by zjednodušil a zlevnil přípravu klíčových staveb, je sloučené řízení o povolení liniové stavby. V souladu s chystanými změnami stavebního zákona by se v jednom správním řízení spojilo posouzení vlivů na životní prostředí (EIA), územní a stavební řízení. Všechny dotčené subjekty by dostaly možnost se v tomto řízení o povolení stavby vyjádřit, výrazně by se ale zkrátila doba, kterou zabere vypořádávání námitek v řadě oddělených správních řízení. Konečná podoba věcného záměru zákona o liniových stavbách vyplyne až z připomínkového řízení a jednání vlády.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama