Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.09.2022 19:08:00

Český rozhlas Zlín : Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

Český rozhlas Zlín : Kandidujícím subjektům jsme položili čtyři otázky.

Zítra nás čekají komunální volby. Chce to mluvit ty, kteří nezklamali a kteří mají vizi o rozvoji UHerského Hradiště. Zkušenost, odbornost, znalosti , poctivost a slušnost je průprava pro kandidáty, kteří Vás nezklamou. Volte rozumem a srdcem.

Pokud bych byl vyslán jako zástupce ČSSD, abych odpověděl na otázky ČRO, pak bych odpověděl jasně a reálně takto:

1.V Uherském Hradišti je drahé bydlení. Chcete, aby město stavělo nájemní nebo družstevní byty? Pokud ano, z čeho by je mělo financovat?

Stát podporuje výstavbu obecních bytů, a proto bych vyčlenil z rozpočtu města potřebné finance na tuto výstavbu, včetně městského pozemku a zbytek by dokryly státní dotace. Další finanční zdroje bych získal transformací Bytového fondu města, který bych využil právě na výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi. Druhou možností je vytvoření bytového družstva s účastí města, které by poskytlo potřebné pozemky a vybudovalo by infrastrukturu. Důležité jsou i půdní vestavby v městských domech. Chce to i větší aktivitu města při výměnách bytů z městského bytového fondu.

2. Jak byste řešili problém s parkováním ve městě, především na velkých sídlištích, jako je Východ nebo Štěpnice?

Zajisté je možná výstavba parkovacích domů, ale ty jsou finančně náročné a povětšinou mimo docházkovou vzdálenost místních obyvatel. Dle mého názoru je třeba pravidelně značit parkovací místa a kde to je možné vybudovat nová parkovací místa. Pokud zaberu nějakou zeleň, pak je třeba zeleň nejen obnovit, ale vůbec je zeleně málo. Proto je třeba i revitalizovat veřejná prostranství a vysadit nové parkové plochy. Při procházkách oběma sídlišti je řada míst, kde mohou vzniknout nová parkovací místa i nová sadová výsadba.

3. Provoz Slováckého divadla musí město dotovat. Scéna navíc sídlí v nevyhovujícím pronájmu. Jaký model financování divadla chcete prosazovat a budete chtít postavit pro divadlo novou budovu?

Osobně jsem zažil útoky na svoji osobu, když jsem požadoval, aby Slovácké divadlo mělo ekonoma. Současná situace mi dala za pravdu. Předně je třeba dořešit vztah pronájmu a jeho podmínek. Nebo rozhodnout o výstavbě divadla nového. Vícezdrojové financování je nutností, protože spoléhat se na každoroční dotace je velmi ošidné. Rozhodně bych prosadil nějakou kartu pro občany města, kteří by měli slevu nejen na divadle, ale i na sportování či na další kulturní akce pořádané městem. A pro mimoměstské účastníky je třeba vyžadovat vstupné. Prostě je třeba upřednostnit občany Uherského Hradiště před obyvateli jiných obcí a měst či nájemníky, kteří nejsou plátci daní ve městě.

4. Zastupitelé sice už schválili to, že by se v teplárně v Mařaticích měl spalovat zemní plyn a komunální odpad, ale proti tomuto záměru podepsaly petici téměř tři tisíce lidí. Budete chtít i vzhledem k situaci na trhu s plynem otázku spalovaného materiálu znovu otevřít? Pokud ano, jaké řešení byste navrhovali?

Obecně nelze namítat proti mixu plynu a spalitelného odpadu nic. Je to trend ve všech zemích či srovnatelných měst. Problémem CTZ je skutečnost, že spalovna je téměř v centru města a dovozem a spalováním odpadu by se zhoršilo životní prostředí občanů města. Kdo tvrdí opak, pak nemluví pravdu. Já rozhodně podporuji petici proti odsouhlasenému záměru a odmítám spalovat v centru města odpady. Řešením je nahrazení uhlí plynem (v současné době z důvodu vysokých cen plynu je třeba záměr pozastavit) s kogeneračními jednotkami na výrobu elektrické energie. Je třeba využívat obnovitelných zdrojů tam, kde to bude nejen efektivní, ale kde to nebude hyzdit prostředí města.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama