Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.10.2019 8:39:49

Pár postřehů ke Dni vzniku samostatného československého státu

Pár postřehů ke Dni vzniku samostatného československého státu

Den vzniku samostatného československého státu by měl být dnem, kdy si připomeneme novodobé dějiny České republiky.

Vznik samostatné republiky v roce 1918 reagoval nejen na výsledek první světové války a poválečného uspořádání Evropy, ale zejména byl výsledkem sebeurčení národů, žijících na území tehdejší Československé republiky. Mimochodem velký státní znak z první republiky se stal jedním z nejhezčích na světě. Zároveň první republika stála na základech průmyslové velmoci tehdejšího Rakouska Uherska. A po vzniku samostatného státu se tato pozice posílila.

Z pohledu demokracie a svobody si však nedělejme iluze o tom, jakým způsobem tehdy fungovala politická elita, jak tehdy byly zajištěny práva zaměstnanců či zdravotní a sociální systém v zemi, ve které vzkvétal raný kapitalismus. Přesto tehdejší vedení země v čele s prvním prezidentem T.G. Masarykem nastavilo základy demokratické společnosti. Základy, které se staly tradicí pro rozvoj demokratické společnosti v České republice.

Události z roku 1938 odhalily ve vší nahotě tehdejší imperialistickou politiku nejvlivnějších zemí světa i jistou míru naivity menších a mladších evropských zemí. Nejen Polsko a Československo se tak staly obětí mocenské politiky nacistického Německa a jeho spojenců.

Poválečné volby ukázaly křehkost naší demokracie a nejednotnost demokratické politické reprezentace. Ta přispěla v roce 1948 k nástupu komunistů, kteří se za pomocí okupace vojsk tehdejší Varšavské smlouvy v roce 1968, udrželi u moci 41 let. A naši občané ve většině vyměnili občanské svobody a demokratické principy za sociální jistoty či plnou zaměstnanost.

V rámci spolupráce v Radě vzájemné hospodářské pomoci si naše země udržela kredit průmyslové země s tím, že náš export byl limitován konkurenceschopností našich výrobků. Západní zahraniční zboží se stalo doménou Tuzexů a rozličných spekulantů. Fronty na nedostatkové zboží byly na denním pořádku, přesto základní potraviny nescházely.

Listopad 1989 přinesl nový nádech svobody a demokracie, nicméně naše vyrovnání se s minulostí se odsunulo prakticky do nekonečna a vlastní společenská a ekonomická transformace se děla bez zkušeností naší nové politické reprezentace. Převládla rychlost změny s upozaděním spravedlnosti, práva a morálky. Takto prosazovaná politika zasela v naší společnosti semínka nedůvěry, deziluze a skepse z demokracie. K tomu se přidává všudypřítomná závist, hledání vnějšího nepřítele a svádění chyb jeden na druhého. Nově nabitá svoboda také napomohla v procesu sebeurčení národů, vedla k rozdělení naší země a ke vzniku dnes již dvou samostatných států. Zároveň se obě země staly členy Evropské unie a Severoatlantické aliance, mezinárodních organizací nejvyspělejších zemí světa. Dnes sice existuje u mnoha občanů často oprávněný kritický pohled na tyto instituce, nicméně členství ČR přineslo záruku bezpečnosti a spolupráce, a také značný rozvoj naší země.

Je třeba si uvědomit, že vzájemná nedůvěra brzdí rozvoj České republiky, rozdělená společnost není sto reagovat na současné hrozby světa a její nesoudržnost zvyšuje politické i sociální napětí. Naše historická zkušenost zároveň ukazuje, že boj za svobodu a demokracii je stále nekončícím soubojem o podobu naší země. Brzy si budeme připomínat 30. výročí sametové revoluce a počátku budování svobodné a demokratické společnosti. Proto je třeba si připomínat nejen úspěchy, kterých bylo dosaženo, ale je třeba mít i historickou paměť. Vždyť podle posledního průzkumu veřejného mínění se téměř třetina občanů domnívá, že se před listopadem 1989 žilo lépe. A i tyto názory by měli demokratičtí politici brát v úvahu.

Při oslavách vniku našeho státu bychom neměli zapomínat na lidskou sounáležitost, solidaritu a zejména vzájemnou úctu, která mezi lidmi schází.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout