Ing. Jiří Dolejš

  • KSČM
  • Hlavní město Praha
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,28. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Budoucnost KSČM

     KSČM vznikla v roce 1990 transformací z někdejší statostrany a součástí tohoto transformačního kursu bylo i vypořádání se s minulostí. Jasně jsme se distancovali od zneužívání moci minulým režimem (spolu s omluvou) a přijali demokratické principy plurality jak v poltické, tak ekonomické oblasti. Pokud místo rozvíjení tohoto kurs

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Podporujete rouškovné?

 Přídat důchodcům má smysl, protože růst cen zhoršuje jejich životní náklady způsobem, který nezachytí zákonný valorizační mechanismus. Jde o to jak. Tzv. rouškovné je dost hloupý název, v podstatě jde o jednorázovou a plošnou kompenzaci. Pro důchodce by samozřejmě bylo výhodnější zvýšit trvale důchod a pomoci hlavně lidem s podprůměrnými penz

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

superhrubá mzda

 Především superhrubá mzda měla být zrušena už dávno, celé ty debaty jsou o tom jak. Pouhé zrušení by nás vrátilo do doby před jejím zavedením, což byla doba, kdy daň z příjmu měla několik sazeb (byla progresivní). Plánovaný způsob zrušení je spíš zavedení rovné 15% daně podle představ ODS, s výjimkou solidární sazby ale jen pro lidi nad 140 t

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš byl položen dotaz

Budoucnost KSČM

Nemyslíte, že váš problém je i v tom, že se nedokážete vyrovnat s minulostí a pořád se podřizujete zájmům Ruska? Proč js...

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Podpora vlády

Nevládní strana nese zodpovědnost za vládnutí jen v rozsahu své tolerance (a s tím spojených hlasování). V řadě věcí se s vládou neshodneme. To nemění nic na tom, že pro většinu voličů dosud platí, že jde v rámci volebního výsledku z roku 2017 o menší zlo.   

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš byl položen dotaz

Podpora vlády

Když vládu podporujete a tlačíte na ní, aby schvalovala i vaše priority. Nesete tedy i zodpovědnost na její celkové počí...

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Přeji pěkný den pane inženýre.

KSČM samozřejmě problémy ČR řeší a to na základě svého volebního programu a i dosaženého volebního výsledku z roku 2017.  Máme tedy jako parlamentní levice svá témata a své priority se kterými aktivně pracujeme - zde odkaz na příslušný dokument   ttps://www.kscm.cz/sites/default/files/soubory/Program%20KSČM/volebni_program_kscm_pro_volby_

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Komunismus

 Nemluvte raději za nějakou většinu. Podstatné je že zjevně především vy sám nemáte představu co pojem komunismu očištěný od deviací stalinismu pro dnešní levici a pro KSČM znamená. Moje odpověď byla jasná a přidám výslovnou citaci z programu naší strany :  "Zásadně odmítla mocenskou svévoli předlistopadové byrokratické elity. Porážku a z

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš byl položen dotaz

Komunismus

Myslím, že většina vašich voličů nezná vaše smýšlení ohledně významu slova komunismus, neboť jsou ovlivněni školeními př...

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Komunismus

 Kolem pojmu komunismus panuje celá řada nedorozumění a i záměrných mystifikací. Především je tento myšlenkový proud směřující k sociálně spravedlivé společnosti zaměňován s autoritářskou deviací, nejčastěji označovanou jako stalinismus. V tomto systému za sliby o lepším světě bohužel stálo represivní potlačování jiných názorů, omezování polit

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Rusko

 Sochy se staví v určité době s určitým cílem. Když se doba změní, mění se i vnímání soch. Ve starém Římě to řešili tím, že hlavy soch byly šroubovací a hlava se s novými časy prostě vyměnila. Staré sochy mohou přežívat do nových časů jako výpověď o své době. Osobně boj se sochami nemám za smysluplný, ve veřejném prostoru mohou koexistovat nep

Ing. Jiří Dolejš
Ing. Jiří Dolejš odpověděl na dotaz

Souhlasíte s deficitem 500 miliard nebo ne?

 Každé jednání je přeci o něčem, podpora je logicky za něco. Problém není sám o sobě objem deficitu, ale nač ono navýšení o dalších 200 miliard půjde. A tady vláda svou práci odbyla a nač peníze použije se nenamáhala parlamentu sdělit Povařžuji za úspěch našeho nátlaku na vládu, že musela objem navýšení výdajů v rozsahu 100 miliard specifikova

Ing. Jiří Dolejš