Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

06.12.2019 13:36:24 - laco

"Politické"neziskové organizace

Zákon něco jako politické neziskové organizace nezná a lidé, kteří o nich mluví, je definují různě. Ekonomka Markéta Šichtařová je popisuje jako organizace, které ovlivňují veřejné mínění, a tím i výsledky voleb. Řadí mezi ně Evropské hodnoty, Člověka v tísni, Prague Pride, Organizaci pro pomoc uprchlíkům, Open Society Fund Praha a další. Tyto neziskové organizace za peníze daňových poplatníků prosazují svou vlastní ideologii, čímž podle Šichtařové oslabují zastupitelskou demokracii. Navíc jsou často bez vědomí voličů financovány ze zahraničí, takže nehájí české zájmy, ale zájmy někoho jiného. Tak to alespoň vidí ekonomka, která by jim ráda zatnula tipec. Neziskové organizace financované ze zahraničí jsou v USA a Rusku v souladu se zákonem označeny za „cizího agenta“. A jak Vy posuzujete roli „politických“ neziskových organizací v naši společnosti? Pokud jsou financovány ze zahraničí, měly by též nést označení "cizí agent"?

Odpověď

06.12.2019 14:30:47 - Ing. Antonín Seďa
 V posledních letech se množí útoky na neziskový sektor a zejména na neziskové organizace. Z mého pohledu existuje politický problém řady autoritativně zaměřených politiků, kterým leží neziskové organizace v žaludku. Je třeba si uvědomit, že celý neziskový sektor je součástí každé demokratické společnosti a je zajímavé, že útoky vedené vůči němu jsou v zemích, které buď již mají autoritářské vedení nebo nejsou plně demokratické. Součástí svobodné země je možnost podnikat, zakládat firmy či spolky, nadace apod. A je zodpovědností vlastníků či zakladatelů, jak daná společnost či spolek funguje, zda respektuje ústavní pořádek a zákony. To, že si shání finance na svůj provoz je logická činnost zejména neziskového sektoru. A je spoluodpovědností za činnost neziskovky právě těch, kteří ji finančně podporují. A je logické, že tak jako politické strany, tak spolky či neziskovky, hájí zájmy různých lidí či organizací. To, co je důležité, je transparentnost jejich hospodaření, dohledatelnost vlastníků a mecenášů a také, již jsem o tom hovořil, respektování společenských pravidel a  zákonů země, kde svoji činnost provozují. nad tím musí dohlížet Finanční úřady, orgány činné v trestním řízení a popřípadě zpravodajské služby. Také já osobně mám výhrady vůči některým spolkům  a proto je také nepodporuji. Ale rozhodně bych se zdráhal omezovat jejich činnost, pokud platí předchozí podmínky. V každé demokratické společnosti by se měly rozdílné názory diskutovat, ale nikoliv zakazovat.