Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Znepříjemňovat lidem život - poslání to politika

 Jak sám víte,od roku 2018 jsem pouze řadový člen ČSSD a tudíž na rozhodování sociální demokracie nemám téměř žádný vliv. Také jsem ve vnitrostarnickém referendu hlasoval proti vstupu naší strany do vlády s ANO 2011. A pokud jste si všiml, tak se ministři, ani vedení strany vůbec nevyjadřuje, jakoby se ztratili. Takže já mohu mluvit zejm

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Dodržuje ČR "Úmluvu o lidských právech a biomedicíně"?

 Úmluva je podle mne dodržována, ale podle mne je podstatná platná Ústava České republiky a její nedílná sočást Listina základních práv. Na rozdíl od nedemokratického režimu před listopadem 1989, se každý člověk může svobodně rozhodnout, zda bude dodržovat pandemická opatření či nikoliv. A to se všemi důsledky. Pokud člověk bude chtít být na s

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

434 dodavatelů elektrické energie v ČR - proč?

 Po pravdě řečeno, vše začalo privatizační agónií v devadesátých letech. Změna energetického zákona, pokud si dobře vzpomínám, tak byla na základě liberalizace obchodování s energiemi, kterou prosazovala EU. Zo znamená oddělit distribuci energií od základního dodavatele a výrobce. Nicméně tehdy nikdo nemohl tušit, že za prvé Energetický regula

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

ustavení poslaneckých klubů

 Nevím, ale znění paragrafu 77 odst.5 se bije s odst.1, takže si vyberte. Tady je znění celého paragrafu 77:§ 77(1) Poslanci se mohou sdružovat v poslaneckých klubech, a to podle příslušnosti k politickým stranám a politickým hnutím (dále jen "politická strana"), za něž kandidovali ve volbách. Poslanci příslušej

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Poslanecké kluby, jak na to?

 § 77(1) Poslanci se mohou sdružovat v poslaneckých klubech, a to podle příslušnosti k politickým stranám a politickým hnutím (dále jen "politická strana"), za něž kandidovali ve volbách. Poslanci příslušející k jedné politické straně mohou vytvořit pouze jeden poslanecký klub. Slučování klubů je přípustné.

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Trestat děti kvůli rodičům - ani ve světě zvířat

 Opět bych problém s rouškami rozdělil do dvou rovin. Tou první je ztráta více jak 30000 lidských životů, spojených s Covidem-19. Přece si pamatujeme, že nošení roušek bylo a stále je prevencí. Zejména prevencí pro ty, kteří roušku nosí. Ale i pro ty ostatní. Sounáležitost a solidarita ve společnosti se poněkud vypařila, a to právě z důvodu tě

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Green deal

Rozlišil bych Green Deal a ochranu životního prostředí. Tak, jak je řešena ochrana životního prostředí Evropskou komisí a Evropskou unií, je namířena špatným směrem a dokonce proti pracujícím občanům. Nejen výše emisních povolenek a jejich obchodování na burze, ale zejména "vypnutí" uhelných elektráren a jádra bez adekvátní náhrady, nahrazování spa

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Proč?

 Přiznám se, že nejsem expertem na houfnice, ale předpokládám, že obě houfnice, jka ta česká, tak ta francouzská, mají stejné ráže i odpovídají požadavkům a standartům NATO. Také nevím, zda česká hofnice má požadované zkoušky či kolik vlastěn stojí. Chci připúomenout, že to byla Sobotkova vláda, která přijala závazek o podpoře českých výrobcůz

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Pálíte do vlastních řad?

 Sociální demokracie se za své vládnutí stydět nemusí, ae existuje velký rozdíl mezi vládnutím v letech 2013 až 2017 a jako juniorský arner v současnosti. Za vlády premiéra B.Sobotky to byla ČSSD, která určovala priority vlády a učila představitele ANO 2011. Dnes je situace pro prioroty sociální denokracie obtížnější, protože ANO 2011 často hl

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Opravdu si myslíte, že se má většina lidí dobře?

 Souhlasím s vámi, že pokud porovnáme výši penzí a mezd, tak na tom nejsme zase tak dobře. Ovšem je třeba srovnávat paritu kupní síly a tam jsme velice dobře. Dále se zvyšují maloobchodní obraty, což znamená, že lidé více nakupují. A také podle světového průzkumu jsou Češi hodně spokojeni, a to dokonce i se svými platy. A informace čerpám i od

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Kdy podle vás přijde čas levicových stran? Na čem to závisí?

 Výsledky voleb ovlivňuje nálada ve společnosti. Pokud jsou lidé spokojeni a levice nepřijde s něčím překvapivým, pak klasická levicová politika vezme za své. To je situace nejen v ČR, ale i v řadě zemí. Naopak zhoršení ekonomické situace rodin, zhoršování dostupnosti a kvality veřejných služeb vede k podpoře levicové politiky. Příkladem může

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Mohl byste být konkrétní?

 Začnu od konce. Jako poslanec jsem měl dostatek příležitostí se podělit s občany o jejich problémy a dlouholeté spory, které naše justice řešila mnoho let. Základním problémem naší země po roce 1989 bylo převzetí řady zákonů, které platily před listopadem 1989. Tehdy to mělo logiku v rychlosti, nicméně si vzpomeňte, že ligilsativa i soudní mo

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Závazek 2% HDP na rezort obrany - odkud se k nám dostal?

 Tento závazek byl přijat při našem vstupu do NATO. Nicméně je třeba připomenout, že většina členských zemí Severoatlantické aliance tento závazek neplní. Přitom na každém zasedání NATO si tento závazek připomínají a dávají do usnesení. Když jsem vedl Stálou delegaci ČR do Parlamentního shromáždění NATO, tak jsem často upozorňoval na nereálnos

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

ČSSD

 Máte pravdu v tom, že je dobře, když ČSSD drží své programové priority a nezapomíná na zaměstnance, seniory a rodiny s dětmi. Odpověď na dotaz, proč jsme tohle již neprosadili je přese jednoduchá. český volební systém neumožňuje po volbách sestavit většinovou vládu, ale vládu koaliční. To za prvé. A za druhé, vláda pod vedením sociální demokr

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Myslíte, že se ČSSD dostane do sněmovny?

 Začnu od konce. Jako loajální člen sociální demokracie jsem vždy objajoval její politický program a od roku 1989 jsem se na jeho tvorbě i podílel. Proto jsem mimochodem neúspěšně kandidoval v minulém roce do Senátu a do zastupitesltva Zlínského kraje. Po třech volebních neúspěších jsem se rozhodl nekandidovat. Toto moje rozhodnutí uspíšilo pe

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Přijde vám normální, jak jsou odvoláváni straníci?

 Přiznám se, že jsem odvolání pana hejtmana Netolického nepochopil, i když dlouhodobě si nemyslím, že by v DR jakékoliv státní firmy měli zasedat politici. Já bych oddělil dvě věci. Tou první je vnitrostranické soupeření o vedení strany. A tady nevidím nic nedemokratického na tom, když vítězný předseda si své spolupracovníky sám vybere. Je to

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Znamená tato vyhýbavost souhlas?

 Děkuji za dotaz a za doplnění otázky. Nechci s vámi polemizovat, ale i v našich zemích působily jednotky SS, které byly tvořeny našimi občany. Aůe spuhlasím, že to nebylo v rozsahu ukrajinské SS. Souhlasím, že řada jednotek byla určena proti civilnímu obyvatelstvu a proti odporu. Příkladem může být podíl banderovců na zabití 20 obyvatel obce

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Znamená toto mlčení souhlas?

 Výhodou každé demokracie je, že se bčané mohou ptát politiků na cokoliv a mohou vyjádřit své názory. Po pravdě řečeno, ani já jsem ve sdělovacích prostředcích nezaregistroval "Pochod vyšívanek". To, že Ukrajinci vytvořili SS divizi a bojovali na straně nacistů bylo z historického hlediska logické. Prostě využili wermacht k tomu, aby se zbavil

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Levicové strany

 Na Sjezdu ČSSD jsem nebyl, ale vždy když padlo nějaké takové vyjádření, pak se hovořilo o jediné "demokratické" levicové straně. Já osobně považuji nejen ČSSD, ale i KSČM za levicovoé strany, ale po pravdě řečeno, je mezi nimi velký napnulismus. Ten tu panuje od roku 1989, kdy byla sociální demokracie spoluobnovena a tento problém  se zv

Ing. Antonín Seďa
Ing. Antonín Seďa odpověděl na dotaz

Čas na bilancování

 Souhlasím s americkou administrativou s ukončením mise Resotute Support a předání bezpečnostní odpovědnosti ANA a ANP. Mimochodem, praávě neschopnost afghánských bezpečnostních sil oddálila odchod a ukončení této mise. Je třeba se vrátit na začátek a připomenout, že to byl Tálibán, který zosnoval útok na USA a proto byl vyvolán článek 3 ve vz