Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

19.12.2018 14:20:22 - laco

Kolik lidí musí ještě zemřít?

Profesor Michel Chossudovsky, ředitel Centra pro výzkum globalizace, uvedl na webu Global Research zdokumentovanou studii od Jamese A. Lucase o počtu lidí, zabitých během nepřetržité řady válek, převratů a dalších operací, které Spojené státy provedly od konce války v roce 1945 až do dneška (Korea, Vietnam, Irák, Afghánistán, Angola, Kongo, Súdán, Guatemala, Sýrie, Libye, Panama, Srbsko atd.) - počet obětí je odhadován na 20 - 30 milionů. Pentagon tvrdí, že cílem těchto operací, které Spojené státy a jejich spojenci provedli, je nastolení svobodného a otevřeného mezinárodního uspořádání s cílem zajištění svobody lidí od agrese a násilí. Kolik milionů lidí, dle Vašeho názoru, musí ještě USA a jejich spojenci zabít, než se jim podaří nastolit svobodné a otevřené mezinárodní uspořádání, tj. západní demokracii?

Odpověď

20.12.2018 16:23:10 - Ing. Antonín Seďa
 POkud pan profesor uvádí nějaká čísla, tak hovoří o počtu mrtvých na obou stranách sporu. Osobně jako sociální demokrat nepokládám řešení sporu ozbrojeným konfliktem za optimální řešení. Mám raději řešení diplomatickou cestou. Nicméně k dohodě musejí být vždy obě strany. Pokud se týče vyjmenovaných válek či ozbrojených konfliktů, tak tam nepůsobili pouze USA a jeho spojenci, jak tvrdíte, ale i druhá jiné země. Stačí vzpomenout Afghánistán či Srbsko. Válka je vždy strašná a má za nálsedek miliony nevinných obětí. Nicméně pokud se podíváme na jednotlivé války očima historiků, pak lze doznat rozličné důvody vedení těchto bojů. Například v mnoha případech se jednalo o vojenský zásah proto, aby nebyli zabíjeni civilisté či lidí jiného náboženství a víry. Historie lidstva je i historií válečných konfliktů. Proto děkujme Bohu, že žijeme v době, kdy je mír. Mimochodem, i to je důsledek vzájemné spolupráce zemí v rámci Evropské unie.