Ing. Antonín Seďa

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,08. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

23.10.2019 18:37:14 - laco

Summit Rusko - Afrika

Je všeobecně známo, že v posledním období investuje Čína desítky miliard dolarů do rozvoje infrastruktury afrických států (železnice, silnice, přístavy). Ve dnech 23. a 24. 10. 2019 probíhá v ruském Soči summit Rusko - Afrika, kam přicestovali předáci více než čtyřiceti afrických států. Doprovázejí je představitelé byznysu, státních struktur a mezivládních organizací. Je mezi nimi také delegace Africké unie. A Evropská unie? Stále řeší a snad ještě po dobu příštích deseti let bude řešit problematiku Brexitu. Ve vztahu k africkým státům pak dokázala EU v posledním období společně s USA pouze rozbombardovat Libyi. Nezdá se Vám, že ve vztahu k spolupráci s africkými státy Evropské unii ujíždí nebo již ujel vlak?

Odpověď

24.10.2019 7:42:30 - Ing. Antonín Seďa
 Obecně se Afrika stala prioritou řady zemí, a to zejména z důvodu přírodního bohatství a přírodních zdrojů. Mimochodem, tak tomu bylo i v minulosti v období kolonialismu. Čína i RF měly , má a bude mít dobré vztahy s africkými zeměmi, zejména z pohledu investic. Tyto investice jsou základem pro dopravu vytěžených surovin, takže je v tom obchodní spolupráce. Vždy je něco za něco. Co se týče Evropské unie, ta má dobré vztahy s řadou afrických zemí. Ovšem tyto vztahy nenarušil Brexit, ale migrace z afrických zemí či migrace přes Afriku. Problémem EU je, že sice na papíře existuje společná zahraniční politika, ale v praxi se prosazují národní zájmy jednotlivých členských zemí EU. Takže pokud budeme hledat spolupráci EU s africkými zeměmi, pak musíme hledat tuto spolupráci v jednotlivých členských zemích. Není pravdou, že EU rozbombardovala Libyi. Žádná taková akce neproběhla. Nicméně na bombardování Libye se podíleli některé z členských zemí EU, které měly své národní zájmy v dané zemi. Nicméně mohu souhlasit, a to i z pohledu České republiky, že je třeba rozvíjet daleko více spolupráci a africkými , asijskými či latinskoamerickými zeměmi.