Ing. Bc. Ivan Noveský

  • BPP
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,29. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

4.9.2015 22:19:26

Republika Kazachstán chce spolupracovat

Republika Kazachstán chce spolupracovat

Článek šéfredaktora serveru České novinky eu dr. Plesníka

Brífink  velvyslance Republiky Kazachstán

 

Praha 1. září 2015

Velvyslanec Kazašské republiky v Praze, pan Seržan Abdykarimov, poskytl dne 28. srpna 2015  rozšířený brífink pro vedoucí české představitele SMI. Hlavními tématy tiskové konference byly: Mezinárodní den proti zkouškám jaderných zbraní (29. srpna), vytvoření Mezinárodní banky nízkoobohaceného uranu MAGATE v naší zemi, 20 let Ústavy Republiky Kazachstán, 20 let Kazašského národního shromáždění, opatření vlády ke stabilizaci sociálně-ekonomické situace v zemi, přípravy na mezinárodní výstavu EXPO 2017 v Astaně a kandidatura RK za nestálého člena RB OSN pro léta 2017-2018.

Ve svém vystoupení velvyslanec připomenul, že 29. srpna 1991 byl Výnosem prezidenta N. A. Nazarbajeva navždy uzavřen Semipalatinský polygon jaderných pokusů (SPJP/ SIJAP), na němž bylo provedeno více než 450 jaderných zkoušek, jež 2 500 krát překročily svou ničivou sílou bombardování Hirošimy a Nagasaki. Krátce nato učinily totéž i jiné podobné polygony ve světě.

Připouštěje fakt, že ve světě se nachází kolem 15 000 bojových hlavic s jadernou náplní a uvědomujíc si ničivé účinky atomových zbraní, věnuje Vůdce Kazachstánu prioritní pozornost otázkám jaderného odzbrojení a nerozšířování; proto přichází s významnými mezinárodními iniciativami v této oblasti.

Jmenovitě přijalo Valné shromáždění OSN 2. prosince 2009 na návrh Kazachstánu rezoluci, vyhlašující 29. srpen Mezinárodním dnem akcí proti jaderným pokusům. Iniciativa prezidenta Nazarbajeva o přijetí Všeobecné deklarace OSN k docílení světa zbaveného jaderných zbraní a vytvoření takové zóny ve Střední Asii, směřuje k upevnění režimu nerozšiřování a globální bezpečnosti.

Pan velvyslanec podrobně pojednal mezinárodní projekt ATOM (Abolish  Testing – Our Mission /Zrušení Zkoušek – Naše Mise), jehož cílem je sjednocení světového společenství za konečný a nezvratný zákaz testování jaderných zbraní a jejich úplné zničení. S. Abdykarimov vyzval širokou českou veřejnost prostřednictvím SMI podepsat odpovídající on line petici. Přítomným by promítán dokumentární film o ničivých i tragických důsledcích jaderných pokusů na SPJP.

Ve vztahu k podpisu balíčku dohod o vytvoření Banky nízkoobohaceného uranu MAGATE v Kazachstánu, podepsaného v Astaně 27. srpna 2015, diplomat podtrhl, že jde o společný projekt Astany s Agenturou, dovolující státům, které nemají obohacený uran a neusilují o to ho ani mít, obdržet záruky pro situace náhlých poklesů zásob jaderného paliva. Nebudou tak nuceny hledat způsoby využití alternativních zdrojů, včetně „černých“ trhů s uranovými produkty, aniž by přitom byly postaveny před nutnost vytvářet si vlastní uzavřený cyklus jaderné výroby.  

Tímto způsobem ona banka netoliko vybalancuje světový trh s jaderným palivem, ale zároveň upevní mezinárodní bezpečnost a umožní rozvíjet ničím neomezené rozšiřování jaderných technologií.

Kromě toho banka v Kazachstánu již vešla do dějin začleněním se do Všezahrnujícího plánu souběžných akcí vázaných na iránský jaderný program. V tom se projevuje vysoká důvěra vůči nám a její uznávání světovým společenstvím, jakožto jednoho z globálních hráčů v režimu nerozšiřování.

Ocenilo se, že Astana je připravena poskytnout kazaschtánský přírodní uran podle potřeb oné banky, a to v tržních cenách; stejně tak i to, že Kazachstán počítá též s podporou a spoluprací MAGATE při rozvoji vlastních technologií pro výrobu lékařských izotopů a jaderné medicíny, včetně desaktivace a rekultivace zeminy bývalého SPJP (SIJAP).

Co se týče jubilea 20 let Ústavy KR, S. Abdykarimov zdůraznil, že tento Základní zákon země má bezprecedentní význam pro kardinální změnu státního uspořádání, zavedení principiálně nových pracovních i sociálních vztahů, rozvoj valutově bankovního systému, zavedení institutu soukromého vlastnictví a podnikání, vytváření podmínek pro vznik (politických) stran, občanského sektoru a nezávislých SMI.

V tomto kontextu přísluší historická úloha  podpoře projektu Konstituce o referendu  Národnímu shromáždění Kazachstánu, jehož 20 výročí se tohoto roku rovněž připomíná i oslavuje. Velvyslanec zvláště zdůraznil, že v Ústavě jsou zakotveny obecné hodnoty, které uznávají všichni Kazachstánci. Je to přísný zákaz diskriminace občanů podle pohlaví, rasy, národnosti, jazyka, vyznání a jakýmkoliv dalším příznakům. Na tomto základě se zabezpečuje život celého národa v míru, shodě a blahobytu.  

Díky 20-ti letům aktivní práce ANK, se v zemi zformoval unikátní model multietnického i multikonfesního porozumění, kdy každý občan, nezávisle na etnické či náboženské příslušnosti, má i využívá v plném rozsahu všechna občanská práva a svobody garantované Ústavou.

Ve vztahu k vnitroekonomické situaci v Kazachstánu velvyslanec uvedl, že v důsledku ztížené situaci na světových finančních i zbožních trzích dochází k  poklesu cen i poptávky po našich klíčových exportních artiklech, vláda i Národní banka přijala řešení o přechodu k nové peněžně-úvěrové politice, založené na režimu inflačního „targetirování“ ( opuštění valutového koridoru a přechodu k volně plovoucímu kurzu tenge).

V naznačené souvislosti bude ekonomická politika zaměřena k ochraně sociálně-ekonomické stability s cílem nedopustit propad výroby, snížení investiční a úvěrové aktivity, zvýšení nezaměstnanosti a ohrožení blahobytu obyvatelstva.  Nicméně, i přes obtížnou  socialně-ekonomickou  situaci se bude  nadále aktivně pracovat na  přípravě mezinárodní výstavy EXPO-2017 v Astaně. Vedoucí diplomatické mise poznamenal, že expozice je věnována velmi aktuálnímu tématu pro lidstvo - energii z obnovitelných zdrojů. Svět je na pokraji vyčerpání tradičních zdrojů energie a tyto důsledky mají velký  dopad na  životní prostředí. (https://expo2017astana.com/en/news/2015/kitaj-stal-oficzialnyim-partnerom-nk-%C2%ABastana-ekspo-2017%C2%BB)

Proto je na  rozvoji alternativních zdrojů energie - naléhavých environmentálních, ekonomických a politických problémů, závislá  budoucnost Země a celé naší  civilizace. Jedná se o velký problém v globálním měřítku, a proto svět potřebuje nové způsoby vývoje - "zelené" ekonomiky. Musí se dodržovat  šetrný přístup  k životnímu prostředí a jeho  rozvoji.  Snaha  Kazachstánu je  najít společné řešení  z hlediska  vytvoření zelenějšího a bezpečnějšího prostředí.  EXPO 2017 bude sloužit jako platforma pro diskusi a inovaci v globálním energetickém průmyslu. Bude přispívat k rozvoji a využívání alternativních a obnovitelných zdrojů energie a v Astaně  představí  nejlepší technologie na světě a "know-how".  Velvyslanec prostřednictvím medií  vyzval české podniky k  aktivní účast na EXPO 2017.
V závěru tiskové konference kazašský diplomat podrobně argumentoval o vhodnosti kandidatury Republiky Kazachstán na pozici  nestálého člena Rady bezpečnosti OSN pro roky  2017-2018.


Po setkání odpověděl S. Abdykarimov na  četné dotazy českých novinářů, kteří také obdrželi informační materiály o tématech, které byli  na brífinku prezentované .

www.ceskenovinky.euVelvyslanectví Republiky Kazachstán v České republice

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama