Ing. Bc. Martin Hyský

  • ČSSD
  • Vysočina
  • krajský radní
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,96. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

4. 11. 2019 10:13:00

Nejen v povodí Želivky je zajištění čistění odpadních vod v obcích náročné

Nejen v povodí Želivky je zajištění čistění odpadních vod v obcích náročné

Kraj Vysočina svolal pracovní jednání s vybranými obcemi z povodí vodárenské nádrže Švihov, na kterém byla diskutována problematika čištění odpadních vod v těchto obcích.

Jednání se uskutečnilo v pátek 25. října 2019 a to jako jedna z aktivit pracovní skupiny „Želivka – vodárenská nádrž Švihov“. Pozvány byly obce, které mají svými vypouštěnými odpadními vodami významný vliv na kvalitu vody ve vodárenské nádrži Švihov. Jsou to obce s větším počtem obyvatel bez zajištěného přiměřeného čištění odpadních vod, obce situované v blízkosti vodárenské nádrže Švihov nebo obce s potřebou intenzifikace stávající čistírny odpadních vod.

„Přítomné zástupce obcí jsme seznámili s právními předpisy v oblasti odvádění a čištění odpadních vod a s možnostmi dotací na výstavbu kanalizace a čistírny odpadních vod,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství, zemědělství a životního prostředí. Stavba nové splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod je ale pro obce finančně velmi náročná a to i v případě získání dotace. Proto byly na jednání diskutovány i alternativní možnosti zajištění odvádění a čištění odpadních vod. Jedná se třeba o využití přírodních způsobů čištění odpadních vod kořenovými čistírnami nebo tzv. decentralizované řešení domovními čistírnami odpadních vod. Tyto možnosti je však třeba posuzovat u každé obce individuálně a projednat je nejdříve se správcem povodí a významných vodních toků státním podnikem Povodí Vltavy. „Obcím jsme doporučili nejdříve si nechat zpracovat studii, která bude obsahovat porovnání investičních a provozních nákladů možných variant odvádění a čištění odpadních vod,“ dodal Martin Hyský.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama