Ing. Bohuslav Chalupa

kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město
  • BPP
  • Komín
  • kontrolní výbor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

14.01.2015 12:28:59

Muniční sklady Vrbětice a Vlachovice

Muniční sklady Vrbětice a Vlachovice

Negativní efekty dlouhodobého razantního snížení výdajů na obranné a bezpečnostní potřeby státu a jeho občanů a s tím související i nešťastné podcenění řady rizik a hrozeb z toho plynoucích.

 

Muniční sklady Vrbětice a Vlachovice

Včera jsem měl v poslanecké sněmovně možnost zúčastnit se jednání petičního výboru PSP ČR ve věci veřejného projednávání Petice předložené spolkem „za zdravé Valašsko“.

Rozladění občanů Vrbětic a Vlachovic, spolkem „za zdravé Valašsko“, v souvislosti s výbuchy v areálu muničního skladu Vrbětice je zcela pochopitelné a jejich snaha zjistit příčinu jejich nelehké situace je zcela na místě. Petice a otázky, které občané touto cestou vznesli, jsou jednoznačně správné a potřebné. S čím ale nemohu zcela souhlasit je jejich, do jisté míry zjednodušující konstatování, že většina z nich neměla tušení o tom, co že se to v muničních skladech po dlouhá léta odehrává (cca 7 let?). Pak se logicky ptám na to, jak své povinnosti vykonávaly jimi volené orgány místní samosprávy a do jaké míry se sami občané, nemluvě o tom, že řada občanů obou obcí byla v areálu zaměstnána, zajímali o to, co se dnes ukazuje v „plné nahotě“. Tím je nekritizuji, jen vyjadřuji své podivení nad jejich rozhořčením, jak nedostatečně byli v tomto ohledu informováni.

Dovolím si říci i to, že nejsou jedinými aktéry aktivit, které směřují k nutné nápravě. Většina poslanců poslanecké sněmovny – ať již ve sněmovně samé, či v příslušných výborech a komisích PSP ČR jasně deklarovala, že se budou velmi intenzivně věnovat kontrole toho, jak jsou zkoumány příčiny této mimořádné události a následně i přípravě návrhů k úpravě příslušné legislativy tak, aby byla zajištěna potřebná bezpečnost všech občanů ČR na podstatně vyšší úrovni, než je tomu doposud.

Znovu si dovolím konstatovat, že k tomu, abychom mohli tento úkol splnit, je nyní zapotřebí umožnit orgánům činným v trestním řízení dokončit  vyšetření okolností výbuchů. Zainteresovaná ministerstva a úřady státní správy a samosprávy, včetně složek IZS a dalších subjektů, které mají co do činění s nakládáním se zbraněmi, střelivem, trhavinami a dalšími obecně nebezpečnými látkami musí dostat potřebný čas k dokončení nutné analýzy úrovně stávajícího legislativního rámce a zdokumentování v současné době již pravděpodobně nevyhovujících ustanovení příslušných legislativních norem a zdokumentování jejich, nyní již zřejmé, vzájemné neprovázanosti a rozporuplnosti.

Teprve poté, zdůrazňuji, teprve poté a s těmito podklady, je možno s plnou vážností a odpovědností přistoupit k práci na potřebné systémové nápravě včetně změny legislativy.

V obecně rovině pak jde, podle mého názoru, o typový, nebo chcete-li ukázkový příklad stavu zapříčiněného způsobem řízení našeho státu a našich věci veřejných minimálně v období dvou minulých dekád…., mimo jiné jde o následky „úspor“ - ne efektivních, ale provedených pouze na efekt a pouze pro krátkodobý politický zisk. Těch „úspor“, na jejichž nápravu budeme postupně vynakládat desetinásobky původně „ušetřených“ prostředků z našich kapes, „úspor“, ke kterým je možno zcela jednoznačně přiřadit i dlouhodobé razantní snížení výdajů na obranné a bezpečnostní potřeby státu a jeho občanů a podcenění řady rizik a hrozeb z toho plynoucích.

Je to následek i toho, že se, díky všeobecné náladě ve společnosti, aktivní a zainteresovaný zájem o správu věcí veřejných u většiny občanů naší země posunul ve fiktivním hodnotovém žebříčku na jeho nejspodnější příčky.

Je to následek stavu, kdy se často řídíme heslem „co tě nepálí, nehas“.  Stavu, kdy se dílem všeobecné nevšímavosti k nepravostem, dílem nekompetentnosti jak samosprávy, tak i státní správy, řada problémů, které kolem nás viditelně existují, řeší až ve chvíli, když se něco závažného stane.

Mám problém s tím, když od některých služebně mnohem starších kolegů poslanců slyším ohnivé projevy kritizujících aktuálně zjištěný stav, kritizující úředníky, že se řídí legislativou, kterou oni sami tak či onak spoluvytvářeli …? Ano, úředníky jsme více než co jiného naučili alibismu a odnaučili jsme je osobní angažovanosti a schopnosti převzít příslušný díl odpovědnosti za své, potřebnými znalostmi podložené, rozhodnutí v té či oné věci.

Mám problém s tím, že muniční sklady hlídá, jistě dobře a s povděkem místního obyvatelstva, armáda České republiky. Bohužel pro nás všechny ta armáda, která má proti policii polovinu lidí, ta armáda, která má v souvislosti s bezpečnostní strategií ČR plnit zcela jiné, mnohem odbornější úkoly než střežit oplocení areálu…..

Závěrem tohoto zamyšlení chci upřímně poděkovat iniciátorům petice za jejich občanskou aktivitu a osobní angažovanost. Je toi př i všech závažných zjištěních dobrá zpráva pro nás všechny.

Rozum a srdce

B. Chalupa

(místopředseda Výboru pro obranu, předseda Stálé komise pro kontrolu VZ, člen Výboru pro bezpečnost, člen stálé Komise pro kontrolu GIBS PSP ČR)

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama