Ing. Bohuslav Chalupa

kanidát do Senátu ve volebním obvodě č.60 Brno-město
  • BPP
  • Komín
  • kontrolní výbor
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.01.2022 23:41:30

NABÍZÍM v zájmu zvýšení schopností ČR čelit krizím

NABÍZÍM v zájmu zvýšení schopností ČR čelit krizím

ochrana a obrana životů, zdraví a majetku občanů Ceské republiky se nesmí stát předmětem tunelování našich daní, politického intrikaření, politických obchodů a vlivu jiných mocností....

paní ministryně obrany, Jana Černochová zveřejnila své prohlášení, 

že armáda chce lidi, kteří umí střílet a vyznají se v mapě....

Dovolím si dodat – nejen armáda, 

ale naše vlast, my všichni se v rozhodujících, zásadních okamžicích potřebujeme navzájem. 

Potřebujeme občany, stovky tisíc občanů, kteří umí/budou umět nejen střílet a orientovat se v mapě, ale kteří umí myslet, umí základní taktiku, umí organizovat, řídit a v případě potřeby i velet, občany mající potřebné znalosti a dovednosti z problematiky první pomoci, z psychologie, ze znalostí zbraní i přírody, z toho jak funguje krizové řízení, legislativy atd...,takové znalosti a dovednosti, které jim – nám - umožní ve zdraví přečkat krizové chvíle, které nám samotným možní přežít, ale i poskytnout účinnou pomoc jiným občanům ve svém okolí...

Potřebujeme občany, kteří nepodlehnou panice a nebudou armádě a IZS překážet při plnění jejich úkolů, ale naopak poskytnou zcela zásadní pomoc a součinnost při řešení důsledků krizových situací … od živelných pohrom, přes havárie průmyslových zařízení a dopady "black-outů" až po následky teroristických aktivit či válečné situace. 

Je nutné si uvědomit že jeden uniformovaný příslušník armády či IZS má ochránit a účinně pomáhat cca 350 občanům, a to na celé rozloze ČR, od městských aglomerací až po úplné samoty...

Jinými slovy – žádná státní, profesionální branná či bezpečnostní složka, žádná vláda se v okamžiku krize neobejde bez aktivní spolupráce a pomoci občanů země.

Dalším faktem, který je potřeba si přiznat, je skutečnost, že množství občanů ochotných pomáhat vlasti v neválečné krizi, kteří ale zásadně odmítají sloužit ve služebním poměru/v uniformě/mnohonásobně překračuje počet těch, kteří takto slouží, jsou ochotni, sloužit vlasti – jejich počet si troufám odhadnout na nějakých 80 000 osob ...a tvrdím že z nich je pouhých 20% skutečných bojovníků ... a nás je celkem DESET A PŮL MILIONU!!!

Je potřeba si konečně přiznat, že rekrutace jak do ozbrojených sil, tak do Aktivní zálohy v podstatě dosáhla svých personálních limitů a nijak výrazně se dále počet osob v ozbrojených silách a Aktivní záloze AČR zvyšovat nebude.

Občané budou umět střílet až k tomu budou vedeni a vybaveni, až budou mít podmínky tuto schopnost kvalitně cvičit – stejně jako cvičit orientaci v terénu, stejně jako cvičit a naučit rozdělat oheň, najít potravu, postavit si přístřešek…přežít v přírodě bez civilizačních vymožeností, sporáků, lednic, mobilů a internetu ....

N A B Í Z Í M 

paní ministryni, vládě, obecněji pak zákonodárcům 

ZEJMÉNA pak občanům – rodičům a prarodičům

projektové vybudování moderního centralizovaného systému Přípravy obyvatel na krizové situace (brannou přípravu) - střelecká, topografická příprava, přežití v přírodě, první pomoc, krizové situace, zásady kybernetické bezpečnosti i obecné bezpečnosti, právní vědomí, fyzickou zdatnost atd.,

tak, 

aby byly kvalifikovaně obslouženy nikoliv 2-3 školy měsíčně – viz schopnosti ministerského POKOSu (bez jakéhokoliv sarkasmu), 

ale tak, aby bylo během školního roku obslouženo všech cca 5 500 základních škol....cca 160 000 školáků…… 

a to do doby, než budou zákonodárci schopni zajistit – v souladu s Ústavou ČR – tuto vzdělávací kompetenci prostřednictvím jednotné, centralizované a koordinované přípravy nových pedagogických pracovníků v rámci jejich odborné na přípravy na pedagogických Vysokých školách…což při pružnosti státní byrokracie představuje časové rozpětí cca 8 dalších let.

V tomto kontextu zároveň 

N A B Í Z Í M

již zpracované učební plány/akreditace pro vzdělávaní populace v oblasti obecné bezpečnosti jako takové.

To vše za roční náklady ve výši 0,01 % … NULA CELÁ NULA JEDNA PROCENTA předpokládaného rozpočtu ministerstva obrany!!!

Souběžně mohu NABÍDNOUT i projekt obnovy Branného spolku a systému Civilní obrany/domobrany/sil územní obrany, které očividně mohou mít neocenitelný význam v době krizí, viz tristní, trpké zkušenosti z řešení „COVID epidemie“.

Dovoluji si podotknout, že to byla moje maličkost, kdy jsem jako zcela osamocený, vysmívaný poslanec prosazoval zavedení branné výchovy jako povinného předmětu do škol už v roce 2015, 

a

byl jsem to já, kdo do vládního prohlášení vlády ANO a ČSSD v roce 2017 doslova protlačil politický závazek Hnutí ANO „zavést branné výchovy do škol“ … pro což Babiš a spol. v průběhu svého vládnutí reálně nehnul ani prstem….

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama