Ing. Dana Balcarová

  • Piráti
  • Hlavní město Praha
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,98. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

17.06.2021 13:03:00

Existuje metodika pro kontrolu podmínek transportu zvířat?

Existuje metodika pro kontrolu podmínek transportu zvířat?

Projev na 104. schůzi Poslanecké sněmovny 17. června 2021 – interpelace ministra zemědělství Miroslava Tomana ke kontrolám podmínek transportu zvířat

 Děkuji, pane předsedo, za slovo.

Já bych ráda uvedla k písemné odpovědi pana ministra Tomana, která se týká dálkového transportu zvířat, na co chci reagovat ve své interpelaci teď, že pan ministr uvádí, že z rozhodnutí Evropského soudního dvora je zřejmé, že odpovědnost za dodržení stanovených podmínek po celou dobu cesty nese v plné míře dopravce. Já jsem vlastně mířila na to, že v současné době jsou desítky tisíc zvířat z České republiky vyváženy do třetích zemí. Často je to pro zvířata velmi trýznivé. Jsou převážena třeba až do Afriky nebo na Dálný východ do Ruska.

Já bych se ráda zeptala pana ministra na dvě věci, co se týká té odpovědnosti. Jestli opravdu odpovědnost za kvalitu toho transportu do třetích zemí nese pouze dopravce. Vycházím z rozhodnutí Evropského soudního dvora z roku 2015. Podle mě z něho vyplývá, že podle článku 14 odst. 1. Nařízení Rady 1/2005 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností musí být vykládán v tom smyslu, že k tomu, aby mohla být přeprava zahrnující dlouho trvající cestu domácích koňovitých, skotu, ovcí, koz a prasat, která začíná na území Evropské unie a pokračuje mimo toto území, schválena příslušným orgánem místa odeslání, kniha jízd, která musí být realistická a musí umožňovat domněnku, že ustanovení uvedená v této knize budou dodržena, a to po celém úseku cesty, který se uskuteční na území třetí země. Přičemž pokud tomu tak není, je uvedený orgán oprávněn vyžadovat, aby uvedené podmínky byly změněny tak, aby dodržení uvedených ustanovení bylo zajištěno po celou dobu.

Já jsem se chtěla zeptat na výsledky auditu, který v roce 2017 vedla Evropská komise v České republice, a jehož cílem právě bylo zhodnotit vhodnost a účinnost opatření, která byla zavedena v zájmu prevence působení zbytečné bolesti, utrpení či zranění zvířat během silniční přepravy na velké vzdálenosti do zemí mimo Evropskou unii. Chtěla jsem se zeptat pana ministra, jestli je možné se seznámit s výsledky toho auditu, to je moje první otázka. A druhá otázka, která se týká toho, jestli odpovědnost té vysílající země, která se vlastně opírá o to, že musí být správně vyplněna kniha jízd a státní orgán vydává povolení o tu přepravu, tak jak ministerstvo zjišťuje, že kniha jízd je vyplněna správně. Jestli k tomu existuje nějaká metodika právě pro kontrolní orgány, které mají dohlížet na to, že jsou ty podmínky pro transport zvířat splněny tak, aby nedocházelo ke zbytečnému utrpení zvířat během cesty. A jestli ta metodika existuje, jestli se s ní mohu také seznámit.

Děkuji moc za odpověď.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama