Ing. František Bradáč

  • KDU-ČSL
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,8. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.08.2018 13:40:00

Vytváření záchranářské uličky funguje spíše chaoticky

Vytváření záchranářské uličky funguje spíše chaoticky

Projev na 17. schůzi Senátu dne 15. 8. 2018 k návrhu zákona, kterým se mění zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Vážená paní místopředsedkyně, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pan ministr už tady v krátkosti uvedl předkládanou novelu zákona, která se nejvíce týká zákona č. 56/2001 Sb., nicméně dovolím si některé věci tady ještě doplnit, zejména ty, o kterých tady nebyla řeč.

Až při projednávání v Poslanecké sněmovně byla doplněna možnost nebo doplněno to, že přihlašování elektrovozidel nebo elektroaut bude osvobozeno od placení správního poplatku. Je to taková drobná úprava, nicméně měla by posloužit ke zpříjemnění toho, aby se tato vozidla používala. Pan ministr už tady uvedl, že největší změna se týká právě stanic měření stanic měření emisí a stanic technické kontroly. Ještě k tomu jenom doplním to, že pokud by se zjistila závada na systému, kdy nevyjde měření emisí, tak opakovanou technickou prohlídku už není možné provádět ve stanici měření emisí, ale pouze ve stanici technické kontroly. Je to taková změna, kterou je potřeba reflektovat. Velký zásah představuje také změna k provozování stanic technické kontroly. Tady se zrušuje zákaz k tomu, aby provozovatelé autorizovaných servisů nebo výrobci mohli provozovat stanici technické kontroly. Nadále toto bude možné. Vyvolalo to určitou odezvu mezi stávajícími provozovateli stanic technické kontroly, kteří se obávají, že to přinese na trh zvýšení počtu stanic technické kontroly, nicméně je potřeba k tomu dodat, že regulace počtu stanic technické kontroly v území zůstává nadále. Regulaci má v pravomoci ministerstvo dopravy a upravuje ji svým zvláštním předpisem – vyhláškou, kde stanoví vzorec pro výpočet pokrytí území stanicemi technické kontroly.

Ta vyhláška, podle slov pana náměstka Kopřivy, který byl na jednání hospodářského výboru, se připravuje k novele, která by měla platit s předpokládanou účinností i tohoto zákona a mělo by dojít k rozšíření přibližně o 20 % stanic technické kontroly v území, je zejména z toho důvodu, aby se zkrátily čekací lhůty ve stanicích a aby se tak zlepšila dostupnost pro obyvatelstvo. To je jedna důležitá věc. Čili ta regulace zůstává nadále v platnosti.

Ke stanicím technické kontroly mám ještě dvě připomínky, které byly diskutovány při projednávání na hospodářském výboru. A týká se to posílení pravomocí osob, nebo posílení oprávnění osob pověřených výkonem státního odborného dozoru nad činností stanic technické kontroly. Tam jsou dvě ustanovení, na která bych chtěl upozornit. Nejsou nijak v rozporu s tím, že bychom je navrhovali zrušit nebo změnit, nicméně považuji za důležité na ně zde upozornit.

Jednak se jedná o to, že je možné provádět zvukové, obrazové, nebo zvukově obrazové záznamy bez vědomí provozovatele, pokud by tam došlo k vážnému podezření, že dochází k vážným porušením podmínek pro provádění technických kontrol. To je jedna věc. My jsme o tom diskutovali na hospodářském výboru. Pan náměstek Kopřiva, který tam byl přítomen, říkal, že s tímto ustanovení v prvním legislativním kole nesouhlasil Úřad pro ochranu osobních údajů, až následně došlo k vysvětlení. A se zněním, které je dnes v zákoně uvedeno, Úřad pro ochranu osobních údajů souhlasil. Jenom na to upozorňuji, že toto ustanovení tam je.

Další věc, na kterou bych chtěl ještě upozornit, je, kdyby se tam zjistila vážná závada, tak orgán pověřený výkonem státního dozoru nejen, že může, tak, jak to je dneska, ale musí zastavit vykonávání činnosti té stanice technické kontroly. Je to určité zpřísnění, je tam stanovena lhůta, dokdy potom musí dojít k zahájení správního řízení, je tam 30 dnů. Čili pokud by do 30 dnů nedošlo k zahájení správního řízení, tak potom ta stanice zase může začít normálně pracovat. V případě, že by k tomuhle skutečně došlo, a nebylo zahájeno správní řízení, tak potom provozovatel stanice technické kontroly samozřejmě má možnost žádat o náhradu. Tady tu zodpovědnost přebírá stát.

Tak to jsou věci, na které jsem chtěl v této věci upozornit. Ještě tam je jedna věc, která byla doplněna až v Poslanecké sněmovně. Pan ministr ji tady nezmínil, nicméně týká se to právě Ministerstva dopravy. A je to povinnost Ministerstva dopravy informovat provozovatele silničních vozidel, kteří mají zpřístupněnou datovou schránku, o blížícím se skončení platnosti technické prohlídky vozidla. To tam bylo dodáno až v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo dopravy s tím vyslovilo souhlas. I z tohoto důvodu je tam potom jiná lhůta účinnosti, protože toto ustanovení potřebuje určitý čas na zavedení do praxe. Tam myslím, že je 7 měsíců na to, aby se Ministerstvo dopravy na to připravilo a mělo by všechno, alespoň dle informací, které jsme na hospodářském výboru dostali, tak by na ministerstvo mělo vše probíhat k tomu, aby skutečně bylo možné toto ustanovení naplnit.

Ještě zmíním jednu věc, o které už se v poslední době v některých médiích objevily nějaké informace. Zákon vysloveně stanoví, co lze označit za povinnou výpravu. Potom to vlastní provedení, co ta povinná výbava je, kde má být umístěna a další věci, to už stanoví prováděcí předpis. Ale tento zákon výslovně stanoví, co lze. Takže to jsou věci k té části zákona o podmínkách provozu.

K té části druhé, co se týká změny zákona o pozemních komunikacích, tady připomenu jednu velmi důležitou věc, co se týká zejména obcí. A je to řízení o odstranění vraků. Myslím si, že zejména vy, kteří pracujete na obecních nebo městských zastupitelstvech, toto oceníte, protože toto ustanovení umožňuje podstatně zrychlit odstranění vraků, které mnohdy dlouhodobě překážejí na místních nebo dalších komunikacích. Takže já si myslím, že je určitě dobře, že to tam bylo přidáno. To pravidlo je takové, pokud není znám majitel, tak aby se zjistil, aby bylo možné otevřít vozidlo i bez účasti majitele nebo provozovatele. Stačí k tomu, když se 5 dní předem vylepí na to vozidlo, že k tomu dojde. 5 dní to samozřejmě musí být také zveřejněno na úřední desce. Já si myslím, že tohle je také docela důležité ustanovení, které stojí zato zmínit.

K té další části – změna zákona o silničním provozu. Jsou zde uvedena vozidla s právem přednostní jízdy. U těchto vozidel se upravuje to, že vozidla mohou být nově vybavena, jak mají dneska ty modré majáky, tak to dále může být modročervená barva. Já si myslím, že i toto bude určitým přínosem v našich klimatických podmínkách, že ta modročervená barva bude výraznější a vozidla bude lépe vidět.

Nově se mění také pravidla pro záchranářskou uličku, kdy se to sjednocuje s okolními zeměmi. Já si myslím, že je dobře, že se k tomu přistoupilo. Považuji to za velmi důležité, protože s tím se potkáváme dnes a denně na našich komunikacích. Zatím mám dojem, že vytváření záchranářské uličky funguje spíše chaoticky, že to není úplně dobře známo. Takže tady bych chtěl spíš vyzvat Ministerstvo dopravy, ve spolupráci případně s BESIPEM a dalšími, aby se snažily tuto informaci co nejdřív dostat mezi lidi, mezi řidiče. Protože, jak už jsem říkal, je to dennodenní praxe na našich komunikacích.

Nově se ta ulička bude vytvářet tak, že levý jízdní pruh doleva ke středovým vozidlům, všechny ostatní pruhy, pokud jsou tam 2, 3, 4 pruhy, všechny ostatní doprava. Čili ta ulička se bude vždycky vytvářet mezi levým jízdním pruhem a těmi ostatními doprava. Takže když budete uhánět po dálnici, zjistíte, že už nikam neuháníte, ale začínáte parkovat, tak nezapomeňte na vytváření uličky podle těchto nových pravidel.

Možná jenom připomínky. Přímý přístup do centrálního registru řidičů budou mít nově i soudy a státní zastupitelství. Ještě jednu informaci si zde dovolím, která sice v tom návrhu není, nicméně během projednávání se na mě obrátil pan ředitel Horské služby, který se obával, že nebudou moci jejich vozidla, čtyřkolky, které používali v terénu, že nebudou moci používat jako vozidla s právem přednostní jízdy, protože se tam upravují podmínky pro pravidelnou technickou prohlídku. Mimo ni musí provádět tuto prohlídku jednou za rok, nově bude stačit jednou za 4 roky. Obávám se, že zákon na ně zapomněl a že vypadnou z toho, aby mohli využívat právo přednostní jízdy.

My jsme to potom vysvětlovali jednak s naší legislativou i s pracovníky Ministerstva dopravy.

Oprávnění nebo právo používat přednostní jízdy se opírá o jiné ustanovení, takže jich se to v této chvíli netýká, mohou i nadále toto využívat s tím, že se tam mění jenom to, že pravidelnou technickou prohlídku musí dělat jednou za čtyři roky a ne každý rok, jako tomu bylo doposud. Nicméně pokud si nějakým svým vnitřním předpisem tuto povinnost upraví, právě z důvodu, že vozidla používá i pro přepravu osob, pohybují se v blízkosti osob apod., a chtějí mít jistotu, že vozidla jsou v pořádku, tak si svým vnitřním předpisem mohou upravit, že technickou prohlídku budou dělat jednou za rok, tak jak to dělají doposud a nic tomu nebrání.

K legislativnímu procesu. Třetí čtení v Poslanecké sněmovně se uskutečnilo 29. června letošního roku na 16. schůzi. Návrh byl schválen ve znění přijatých pozměňovacích návrhů a pokud jde o hlasování, z přítomných 159 poslanců bylo pro návrh 113 a jeden byl proti.

K legislativním připomínkám. Zákon, který je nám předložen, je celkem v pořádku. Měli jsme k němu některé připomínky s naší legislativou. Nicméně během projednávání jsme si to s ministerstvem dopravy celkem vyjasnili. Určitá nejasnost zůstává pouze u pokut, které se týkají vysokorychlostního vážení, nicméně není to nic závažného, co by bránilo aplikační praxi a není potřeba kvůli tomu nějakým způsobem do této předložené novely zasahovat nebo ji vracet.

To je zhruba všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal tento tisk na své 28. schůzi dne 7. srpna 2018. Po úvodním slově zástupce navrhovatele Jakuba Kopřivy, náměstka ministra dopravy ČR a po zpravodajské zprávě senátora Františka Bradáče a po rozpravě výbor

I. doporučuje Senátu Parlamentu ČR schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou,

II. určil mě zpravodajem pro jednání na schůzi Senátu,

III. pověřuje předsedu výboru senátora Jaromíra Strnada, aby předložil toto usnesení předsedovi Senátu.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama