Ing. Ivo Bezecný

  • KDU-ČSL
  • Židenice
  • zastupitel měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,11. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.09.2017 12:43:25

Recept na lepší školství? Školné

Recept na lepší školství? Školné

Jestliže se probírám programy politických stran na ozdravení školství, všechny hýří frázemi o zvýšení platů učitelů, ředitelů, zaměstnanců, přidáním peněz do toho a onoho. Nikdo ale neříká, odkud peníze přijdou. Bude to zase z našich "nižších" daní?

 

Jaký je recept na neduhy našeho školství? Školné. A umlčení všech nezávislých, neziskových a pseudoodborných vzdělávacích institucí, které za peníze z nejrůznějších dotací na školství parazitují.

Jestliže se probírám programy politických stran na ozdravení školství, všechny hýří frázemi o zvýšení platů učitelů, ředitelů, zaměstnanců, přidáním peněz do toho a onoho. Jinak řečeno, pravice, lavice nebo levice, z peněz odvedených daňovým poplatníkem umí rozdávat všichni. A k tomu rady nejrůznějších mudrců, kteří z peněz rozličných grantů (opět veřejné prostředky) analyzují, vyhodnocují „evaluují“, prodiskutovávají, data sbírají, „systémově“ nastavují a kdovíjaké aktivity už po léta vyvíjejí, které nepřináší užitek nikomu jinému než jim samotným.

Nikoliv pánové a dámy politici a političky, mudrci a mudrlanti, to není správná cesta k ozdravění poměrů a zkvalitnění našeho školství. Jedinou cestou je ta, které se všichni štítíte jako čert kříže, ale která jediná může přinést řešení většiny problémů. Nic naplat, tou cestou, jak dostat do školství více peněz, je zavedení školného.

Můžeme diskutovat o tom, má-li být zpoplatněn celý vzdělávací systém (jak je tomu často i v těch nejchudších afrických zemích) nebo ponechat základní školství bezplatné a školné účtovat až na středních školách. Můžeme diskutovat o tom, zdali nechat školné výhradně na rozhodnutí samotné instituce, rozhodnutí zřizovatele, nebo zavést jiný druh regulace, nebo můžeme diskutovat o tom, jaká nastavit pravidla pro užití prostředků ze školného získaných, ale to by mělo být asi tak všechno.

Ano, učitelé si zaslouží být za svoji práci řádně ohodnoceni. Bývaly doby, kdy učitel, starosta a farář byli nejváženějšími občany obcí a měst. Dnes je učitel všemi okopávaný panák, který se neodváží na dítě ani zvednout hlas, aby z toho neměl popotahování. Jen starosta si snad svou pozici udržel…

Školné pomůže všem. Škole dodá lesk statku, za který musíme platit, a kterého bychom si tedy měli považovat. Přinese jí další zdroje, které bude moci využít na zlepšení kvality vnitřního prostředí i ohodnocení práce svých zaměstnanců. Rodiče si uvědomí, že přísnost a požadavky učitele tu nejsou samy pro sebe, ale že mají vést k tomu, aby za vynaložené peníze dostaly jejich děti to nejlepší vzdělání. A dětem bude muset dojít, že jejich vzdělávání něco stojí a podle toho by se samy měly snažit, aby vynaložených prostředků správně, prostřednictvím vlastní píle i požadavků, využily. Snižování autority učitele bude vyhazováním peněz jejich rodičů oknem. Koneckonců, existující soukromé školy mohou být většinou dobrým příkladem zavedení kvality.

Kolem školného chodíme stále jako kolem horké kaše. Přitom je to jediný prostředek, jak zajistit další zdroje do škol, ale i jak oddělit zrno od plev.  Rychle se ukáže, o jaké školy budou mít rodiče a děti zájem a kde bude prostředků více, a o jaké bude zájem menší a prostředků méně. Bez žádných dalších zbytečných analýz a sběrů dat a vyhodnocování údajů závislými i nezávislými školskými parazity a s nimi spojených nákladů bude jasné, kde přikročit k rázným opatřením a kde podpořit stávající management v jeho úsilí.

Stále hovoříme o tom, že vzdělání je nejlepší investicí do našich dětí. Takže konečně bychom tuto investici mohli také trochu pocítit. Chceme kvalitní učitele? Chceme kvalitní školy? Chceme vyspělé vzdělávací metody? Chceme, aby naše děti jednou měly kvalitní, dobře placená místa? Snad jsme tedy ochotni k tomu také finančně přispět. Když vidím výši našich úspor ležící na bankovních účtech, potraviny vyhozené v odpadkových koších nebo obchody praskající ve švech, jsem přesvědčen, že většina z nás by správně nastavené školné pro naše děti ráda zaplatila. Rozumím i tomu, že jsou rodiny, pro něž by školné znamenalo finanční zátěž. Pro takové případy už máme celou řadu podpůrných sociálních opatření, proč by nemohlo přibýt další i na úhradu školného. Solidarita se slabšími je přece součástí naší evropské kultury.

Domnívám se, že na diskusi o zavedení školného už bylo času dost. Od nové vlády očekávám činy. 130 % průměrného platu pro učitele? Ano, pro ty, na něž jejich klienti formou školného přispějí.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout