Ing. Jan Bauer

  • ODS
  • Jihočeský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,5. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

23.04.2021 17:32:14

Dlouhodobě vnímáme úpravu přídavků na děti jako nekoncepční

Dlouhodobě vnímáme úpravu přídavků na děti jako nekoncepční

Projev na 98. schůzi Poslanecké sněmovny dne 23. 4. 2021 ke třetímu čtení vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o státní sociální podpoře


Vážený pane předsedo Poslanecké sněmovny, vážené kolegyně, vážení kolegové, rád bych před finálním hlasováním zopakoval názor Občanské demokratické strany a požádal vás o podporu návrhu, který na jedné straně zachovává vládní předlohu, když akceptuje navržené zvýšení přídavků na děti, ale současně vypouští tu část návrhu, která rozšiřuje tu cílovou skupinu. Konkrétně se vypouští návrh zvýšit hranici rozhodného příjmu ze současného 2,7 násobku na 3,4 násobek životního minima rodiny.

My dlouhodobě vnímáme úpravu přídavků na děti jako nekoncepční. S tím už jsem vystoupil několikrát. A přál bych si, abychom měli více času na hlubší diskusi o jeho nastavení, a to i v souvislosti s dalšími opatřeními na podporu rodin s dětmi, o kterých tady tak velmi často hovoříme. Nakonec tuto nekoncepčnost připouští i samotná vláda, pokud se začtete do důvodové zprávy, protože v důvodové zprávě k předloženému návrhu zákona konstatuje, že přídavek na děti získal charakter chudinské dávky. Sporný charakter této dávky předložený vládní návrh pochopitelně vůbec neřeší. Pokud by měl být přídavek na děti skutečným vyjádřením solidarity společnosti vůči rodinám s dětmi, museli bychom zvážit mnohem důkladnější změny v jeho nastavení. A tady chci říci, že inspirací mohou být právní úpravy ohledně dávek třeba v okolních zemích, například v Německu je přídavek na dítě plošnou dávkou bez rozdílu, jaké příjmy dostáváte.

Za obzvlášť nepřesvědčivou považuji argumentaci vlády v důvodové zprávě, podle které se navýšení části přídavků na děti a rozšíření cílové skupiny, a tady mohu konstatovat z té důvodové zprávy, "sníží kritizované přesvědčení laické veřejnosti o tom, že stát pracující rodiny s dětmi nepodporuje, protože podpora rodin s dětmi v rámci daňových předpisů není veřejností příliš vnímána". Takto je to tam napsáno. Myslím si, že vláda by měla především zohledňovat faktickou prospěšnost přijímaných opatření místo toho, aby spekulovala, zda jsou, či nejsou veřejností dostatečně vnímána a jestli přinášejí dostatečné politické body.

Nicméně navzdory tomu všemu moc dobře vím, do jak obtížné situace se dostávají nízkopříjmové rodiny v důsledku probíhající pandemie COVID-19, a proto návrh vlády zvýšit část přídavků na děti akceptujeme a podpoříme. To už jsem řekl na začátku. Nahodilé rozšíření cílové skupiny ale navrhujeme vypustit. Podle nás je tento návrh nadbytečný a není ani dostatečně odůvodnění vzhledem k tomu, že současná hranice příjmů ve výši 2,7 násobku životního minima rodiny platí teprve, a tady zdůrazňuji ten termín, od 1. ledna 2018.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama