Ing. Jan Mládek, CSc.

  • ČSSD
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,12. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

01.02.2017 20:50:09

Kontrolní nákup budou moci inspektoři ČOI uskutečnit fiktivně

Kontrolní nákup budou moci inspektoři ČOI uskutečnit fiktivně

Projev na 54. schůzi Poslanecké sněmovny dne 1. 2. 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, cílem návrhu novely zákona o České obchodní inspekci je zajistit účinný dozor nad dodržováním spotřebitelského práva prováděný ČOI, a tím zajistit účinnou ochranu spotřebitelů. Pro naplnění tohoto cíle navrhuje MPO vybavit ČOI novými pravomocemi reagujícími na nové možnosti digitální éry, či poznatky z dosavadní aplikační praxe a kontrolní činnosti

V návrhu zákona se za tímto účelem zpřesňují podmínky provádění kontrolního nákupu. V praxi totiž inspektorům často činí potíže vyřídit vrácení peněz a kontrolní nákup poté, co jej nepoškozený vrátili kontrolované osobě. Tím dochází ke zvyšování administrativní zátěže inspektorů a také k potřebě následně řešit, jak naložit s takto nabytým majetkem. Nově se tedy zavádí fikce uzavření smlouvy při provádění kontrolního nákupu a právo inspektorů od takto uzavřené smlouvy odstoupit.

Další novinkou je zakotvení ustavení zajišťující inspektorům anonymitu a ochranu jejich osobních údajů v situacích, kdy jsou při nákupu v rámci kontroly vyžadovány jejich osobní údaje, například předložení občanského průkazu za účelem přípravy konkrétního návrhu smlouvy. Kdyby inspektor občanský průkaz v takové situaci nepředložil, byla by kontrola zmařena, neboť by jeho odmítavý postoj k poskytnutí osobních údajů mohl být ze strany kontrolovaného subjektu považován za nestandardní a podezřelý.

Návrh pro inspektory ČOI dále zakotvuje kompetenci, aby si v případě důvodného podezření na závažné porušení právních předpisů mohli zjednat přístup do prostor prodávajících. Typicky půjde o otevírání stánků na tržnicích, v nichž se prokazatelně nacházejí nebezpečné výrobky nebo padělky. Inspektoři ČOI totiž nemají dostatečné pravomoci k tomu, aby si k uvedenému zboží zajistili přístup, zejména v případě, kdy prodávající opustí stánek a nebezpečné nebo padělané zboží v něm uzamkne. Podobnou pravomocí dnes disponuje Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

V neposlední řadě se za účelem posílení efektivity kontroly a vymahatelnosti práv nově zakotvuje pravomoc inspektorů ČOI požadovat od dotčených osob informace o provozovatelích e-shopů, které nelze z údajů uvedených na jejich internetových stránkách identifikovat a kteří zjevně porušují zákonné povinnosti. Pokud osoba s těmito požadovanými informacemi nakládá, bude je muset na základě žádosti inspektorů ČOI bezodkladně sdělit, jinak se vystavuje sankčnímu postihu.

Návrh novely zákona o ČOI také zpracovává změny, které vyplývají z přijetí související legislativy. Pro úplnost uvádím, že změna zákona o ochraně spotřebitele, která je součástí předloženého textu, byla vyvolána potřebou přemístění hmotněprávní povinnosti prodávajícího ze zákona o České obchodní inspekci do zákona o ochraně spotřebitele, který je základní normou upravující povinnosti prodávajících vystupujících vůči spotřebitelům.

Při příležitosti této nezbytné novelizace se navrhuje upravit také dva legislativně technické nedostatky vzniklé v zákoně o ochraně spotřebitele.

Na závěr mi dovolte předložit návrh na zkrácení projednávání návrhu zákona ve výborech o 30 dnů. Důvodem tohoto návrhu je především skutečnost, že účinnost předloženého zákona je navržena k 1. červenci 2017, to je shodně s účinností zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Tento termín by měl být dodržen především s ohledem na právní jistotu dotčených subjektů. Opomenout nelze ani skutečnost, že čím dříve posílíme pravomoci ČOI, tím dříve bude moci účinněji chránit spotřebitele.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, v závěru bych vás chtěl požádat o podporu návrhu tohoto zákona jak na dnešním zasedání, tak v rámci následujícího legislativního procesu ve výborech Poslanecké sněmovny a následně ve druhém a třetím čtení.

Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama