Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

  • KSČM
  • Teplice
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,87. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

25.12.2013 14:14:18 - VLADIMÍR DEDEK

PROČ..?

Mám ještě jeden dotaz. Je zřejmé, že dnešní zákon o soudech a soudcích je OBROVSKÝ PASKVIL, který dovoluje soudcům , aby se z nich stali neomezení samovládci ,diktátoři a teroristé jejich soudních síní a "někteří" tohoto opravdu zneužívají! Několik let jsem se zastupoval sám ve svém soudním procesu týkající se mé RENTY . Nedovedete si představit jaké výrazy používal předseda KS v OSTRAVĚ a jakým způsobem jsem byl ,veřejně, tímto "soudcem ?" ponižován. Myslíte si, že ,dnes ,by měl být každý soudní proces ,v návaznosti právě na "soudcovskou rozhodovací nezávislost?" NAHRÁVÁN ? Myslím si, že tímto krokem by si soudce nikdy nedovolil to, co si dovoloval v mém soudní procesu. Jaký je váš názor ?Děkuji.

Odpověď

31.12.2013 10:36:21 - Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.
Vážený pane,

je pravda, že v každé profesi se vyskytují lidé, jejichž přístup k zaměstnání může být značně diskutabilní. V případě soudců je taková situace, už s ohledem na „nezávislost soudce“, daleko více problémovou. Přiznám se, že nevím, jestli nahrávání (nejlépe na video) celého soudního jednání může přinést správné a žádoucí řešení. Rozhodně by mohlo pomoci při řešení stížností. Právem občana je stěžovat si, případně žádat změnu soudce, pokud se domnívá, že je předpojatý. V případě takovéto stížnosti by zřejmě videonahrávka mohla vhodně dokumentovat oprávněnost stížnosti účastníka soudního procesu. Samozřejmě prakticky ve všech profesích, které jsem za svůj život poznal, se vyskytují lidé vstřícní a naopak i lidé, o jejichž dobrých mravech lze s úspěchem pochybovat. Bez těchto extrémů jistě není ani profese soudce. Domnívám se, že tedy v rámci práva na „férový soudní proces“ by určitá opatření ve prospěch těch, kteří se soudí, měla být přijata. Přitom nezpochybňuji, že většina soudců má zájem na skutečně nezávislé a objektivní aplikaci právních norem v praxi. Rozhodně nelze připustit, aby se, jak píšete, ze soudců stali neomezení diktátoři a teroristé v jejich soudních síních. Rozhodně účastník soudu nesmí být soudcem ponižován. Tento můj názor jistě není ojedinělý a věřím, že moji kolegové z PSP ČR přispějí k jeho prosazení do praxe.