Ing. Jiří Havlíček, MBA

  • ČSSD
  • Čáslav
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,34. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

07.09.2017 16:11:00

Dohoda CETA otevírá 35milionový trh pro český export

Dohoda CETA otevírá 35milionový trh pro český export

Projev na 60. schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. 9. 2017 k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a Evropskou unií a jejími členskými státy

Děkuji. Vážený pane předsedající, já se velmi omlouvám, ale ještě možná pár slov k předchozímu bodu. Já už jsem nechtěl tu debatu protahovat. Nicméně pro pana poslance Gabala, vašim prostřednictvím, pane předsedající. Členy Mezinárodního vědeckého fóra jsme byli od roku 2011. A pokud jde o to penzum informací, které jsme dostali, tak nebylo pro nás jako pro ministerstvo využitelné.

Já vám teď nejsem schopen zde namístě říct přesný seznam dokumentů, které jsme v této organizaci získali. Ale mohu vás ujistit, že vám tyto informace můžeme poskytnout dodatečně písemně, pokud s tím budete souhlasit. Pokud jde o tento bod aktuálně projednávaný bod, kterým je vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé. Tato dohoda byla během prvního čtení i při projednávání ve výborech Poslanecké sněmovny popsána poměrně zevrubně a diskuse byly často velmi bouřlivé. Proto jen krátce připomenu základní fakta.

Dohoda, která je jinak známa pod zkratkou CETA otevírá 35 milionový trh pro český export a prohlubuje hospodářskou spolupráci s jedním z našich nejdůležitějších mimoevropských spojenců. Už nyní víme o mnoha společnostech, které budou chtít nové dohody využít. Firmy mají velký zájem o informace a konzultace a čekají na letošní den 21. září, kdy v režimu prozatímního provádění začne platit většina částí této dohody.

Plný text vstoupí v platnost až po ratifikaci v Národních parlamentech. Konkrétní příklady, jak CETA může českým firmám pomoci popisuje veřejně přístupná dopadová studie, kterou si nechalo Ministerstvo průmyslu a obchodu vypracovat. Tam mimo jiné dokládá, že ekonomický dopad v řádech desítek milionů korun bude viditelný okamžitě v důsledku odstranění cel a ještě citelněji se projeví v dlouhodobém horizontu díky snižování dalších obchodních překážek.

Důležité je pro firmy také zpřístupnění zakázek, veřejných zakázek v Kanadě na federální úrovni i v jednotlivých provinciích. Je důležité zopakovat, že Česká republika potřebuje uzavírat obchodní dohody. Pro zemi, jako je Česká republika s menším vlastním trhem a silnou průmyslovou tradicí je zásadní, abychom měli otevřené i další trhy, kam můžeme prodávat naše výrobky. Obchodní dohody včetně CETA zlepšují podmínky pro export, zjednodušují byrokracii a zamezují diskriminaci českých firem v zahraničí.

Nově vznikající příležitosti pomáhají diverzifikovat náš export i mimo EU, což je jedním z našich dlouhodobých cílů v oblasti exportní politiku. Na kritiku, která zaznívala při projednávání ve Sněmovně jsme reagovali už mnohokrát. Nedávno jsme také členům, jak hospodářského, tak zahraničního výboru zaslali podrobný dopis, v němž byly námitky, které zazněly velmi důkladně, popsány a vysvětleny. Nyní ve stručnosti zopakuji, že CETA nijak nezasahuje do regulatorních pravomocí EU a členských států. Na evropský trh smějí být i nadále dováženy pouze ty výrobky, které splňují naše standardy a naše normy.

Zachováno je také právo regulovat ve veřejném zájmu a ochrana veřejných služeb. Dohoda také výrazně zlepšuje systém investiční ochrany oproti dosavadnímu systému arbitráží. Ve vyjednáváních se nám podařilo dosáhnout velmi dobrého výsledku a české firmy budou mít mnohem snazší cestu uspět na kanadském trhu. Právě proto bychom měli ratifikaci této dohody podpořit. Děkuji vám za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama