Ing. Jiří Havlíček, MBA

  • ČSSD
  • Čáslav
  • zastupitel města
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,36. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.04.2017 21:20:00

Je to vynucený krok z vnějšku, od EU a Mezinárodní telekomunikační unie

Je to vynucený krok z vnějšku, od EU a Mezinárodní telekomunikační unie

Projev na 56. schůzi Poslanecké sněmovny dne 26. 4. 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a zákon o České televizi

Děkuji. Vážený pane předsedající, nechci tu rozpravu s ohledem na pokročilou hodinu už příliš protahovat, nicméně myslím si, že je důležité, abych se zde znovu k některým věcem vyjádřil. Už jsem tady reagoval na některé výhrady v průběhu prvního čtení a vaším prostřednictvím, pane předsedající, k panu poslanci Novotnému - on mi tady řekl, že jsem se vyjádřil pouze k tomu spektrálně efektivnějšímu. Já jsem to své úvodní slovo nechtěl příliš protahovat, protože druhé čtení předpokládám je od toho, aby se předkládaly ty pozměňující návrhy, aby se obhajovaly. Myslím si, že z hlediska úvodního slova ministra stačilo první čtení. Nicméně si myslím, že ta debata tady byla tak rozsáhlá k přechodu na nové digitální televizní vysílání, že stojí za to, abych se k tomu podrobněji vyjádřil.

Tedy je to vynucený krok. Je to vynucený krok z vnějšku, který si nevymyslela ani tato vláda, ani Ministerstvo průmyslu a obchodu a předpokládám, že si ji nevymysleli ani operátoři. Evropská unie rozhodla již v roce 2012 o přidělení balíku pásma 1200 MHz mobilním datovým službám včetně televizního pásma 700 MHz. Mezinárodní telekomunikační unie rozhodla v roce 2015 o přidělení televizního pásma 700 MHz pro mobilní datové služby. Rada a Evropský parlament v současné době projednávají rozhodnutí o využívání tohoto pásma, prošlo v březnu prvním čtením a dá se předpokládat, že do konce prvního pololetí letošního roku bude na úrovni Evropského parlamentu schváleno.

Co dělá vláda? Vláda České republiky v roce 2015 přijala strategii správy radiového spektra. Potvrdili jsme tím náš závazek, který vyplývá z mezinárodních dohod. V roce 2016 vláda schválila strategii rozvoje digitálního zemského vysílání, která právě v souvislosti s uvolněním pásma 700 MHz upravuje postup jakým způsobem bude probíhat přechod ze současného terestrického vysílání na to nové.

Jaká jsou rizika, pokud bychom neuvolnili to pásmo 700 MHz? Nedokážu si to osobně vůbec představit. Za prvé Česká republika nebude vnímána jako důvěryhodný partner, ať už na evropské úrovni nebo mezinárodní úrovni. Koordinace musí probíhat mezi státy z hlediska uvolňování toho pásma. To je vynucený krok a musí probíhat. Je to technická záležitost. Když nebudeme postupovat tímto způsobem, když neuvolníme pásmo 700 MHz, máme si vzít na svědomí případné arbitráže, mezinárodní arbitráže z okolních zemí? Myslím si, že ne.

Pokud jde o občany a domácnosti: 60 procent domácností v současné době využívá tuto jedinou bezplatnou televizní platformu tzv. DVB-T. V případě, že uvolníme pásmo 700 MHz, znamená to ztrátu 30 procent televizních kmitočtů, samozřejmě s přímým dopadem na občany v některých regionech. Řeknu vám které to jsou regiony: jsou to jižní Čechy, je to Plzeňský kraj, jsou to některé příhraniční oblasti. Tedy v těchto oblastech, pokud bychom uvolnili pásmo 700 MHz a nezajistili jsme přechod na jinou formu bezplatného digitálního zemského vysílání, tito občané ztratí tuto možnost. Co to znamená? Znamená to snížení konkurence. Nepochybně to znamená snížení konkurence. Tito občané budou mít k dispozici pouze možnost satelitní televize, kabelové televize nebo tzv. IPTV.

Mezi těmito platformami se sníží konkurence. K čemu snížení konkurence vede? Snížení konkurence vede k tomu, že bude ukončeno bezplatné televizní vysílání a samozřejmě to umožní zvýšení cen současného placeného vysílání. Nechci prorokovat, ale ta možnost zde určitě je. To, co navrhuje vláda, Ministerstvo průmyslu a obchodu, je standardní a odpovědný postup. Chtěl bych říct, že vytváříme předpoklady pro to, aby ten proces, ten krok, který je vynucený z vnějšku, probíhal úspěšně a zejména - a to bych chtěl podtrhnout - sociálně citlivě.

Vytváříme dostatečný prostor cca čtyři roky na to, aby se občané těmto změnám přizpůsobili, chcete-li aby si vyměnili v tom období svoji televizi, která bude podporovat nový formát DVB-T2 nebo aby si koupili příslušný set-top-box.

Set top box je záležitost několika set korun. V průběhu čtyř let je možné si jej bez problému pořídit bez jakýchkoliv zásadních finančních dopadů.

Pokud jde o pana poslance Bendu, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, já bych vám chtěl říct jednu věc. Vy se opíráte podobně jako pan... (Pan ministr se odmlčel vzhledem k velkému hluku v sále. Ozývají se hlasy pšt.)

Podobně jako pan předseda Pilný o nějakou právní analýzu. Já jsem tuto právní analýzu neviděl. Nemohu k ní zaujmout žádné stanovisko, protože jí Ministerstvo průmyslu a obchodu nedisponuje. Je-li to ta právní analýza, o které hovořil pan předseda Pilný na jednání hospodářského výboru 19. dubna, kde s touto v uvozovkách analýzou bylo operováno, tak jsem požádal, aby nám tato analýza jako ministerstvu byla oficiálně předložena, abychom měli možnost k ní zaujmout relevantní právní stanovisko. Mohu věřit, že taková analýza existuje, ale já ji oficiálně nemám. Chcete po mně, abych reagoval na některé závěry z této analýzy. K čemu mám reagovat? Já jsem žádnou takovouto analýzu nedostal, až ji dostanu, tak ji ministerstvo, jeho legislativci posoudí a můžeme k ní zaujmout nějaké stanovisko. V tuto chvíli žádné takové stanovisko odpovědně zaujmout opravdu nemohu.

Mohl bych hovořit ještě dál. Samozřejmě pro to, aby se rozhýbal trh mobilních služeb, je důležité, aby pracovalo nejenom Ministerstvo průmyslu a obchodu, ale aby pracovali i zde zmíněný regulátor, Český telekomunikační úřad a Úřad na ochranu hospodářské soutěže, kteří mají na starosti otázku právě hospodářské soutěže a šetření možného zneužití dominantního postavení či jednání ve shodě a podobně.

Dovolte mi krátce se ještě vyjádřit k navrhované možnosti, aby byly do budoucna udělovány sankce procenty z obratu. Chtěl bych upozornit, tento názor tady zazněl, že v tuto chvíli jsou sankce z obratu umožněny pouze pro regulátora v jedné zemi. Jsou to dvě země, je to nejenom Slovensko, náš soused, ale také Francie. Na Slovensku procenta z obratu zavedli od tuším 1. ledna 2016. Myslím si, že konkurenční boj mezi operátory na Slovensku funguje výborně. Jak jsme si ověřovali informace, nedošlo k omezení investic těchto operátorů. Nikdo nezkrachoval a profitují z toho zákazníci, tedy pokud někdo tvrdí, že sankce procentem z obratu může být likvidační, já říkám, když se budu chovat v souladu se zákonem, budu se chovat podle všech pravidel, žádná sankce pro mě nemůže být likvidační, ať je to 10 mil., nebo ať je to procento z obratu.

Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama