Ing. Jiří Oberreiter

Nezávislý politický konzultant
  • SPOZ
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 3,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.11.2016 14:06:00

Vláda musí zásadně změnit přístup k současné situaci

Vláda musí zásadně změnit přístup k současné situaci

Kdokoliv má všech pět pohromadě a pozorně si přečte blog Benjamina Kurase, jistě mu ztuhne úsměv na rtech.

Řada lidí to ví již několik let a většina společnosti si vážnost situace začíná čím dál více uvědomovat. Jde do tuhého a čeští havlisté a pravdoláskaři se stále snaží mlžit a manipulovat národem. Nahrávají zničení národa a k tomu používají světonázorově nevyzrálé studenty, zkorumpovaná média, divadelní šašky, pseudoakademiky atd. Jdou proti vlastnímu národu, ve jménu světových globalistů a šiřitelů nového světového řádu. Lidé mají předtuchu něčeho špatného a instinktivně se shlukují kolem prezidenta, který má důvěru naprosté většiny národa. Lidé naslouchají všem, kteří mluví jasně, logicky a autenticky. Naslouchají těm, se kterými jsou na stejné vlně. Nesnáší ty, ze kterých čiší nenávist k vlastnímu národu, k vlastnímu lidu, k vlastní zemi, kultuře a tradičním hodnotám. Nesnáší ty, kteří lžou, upřednostňují cizí kulturu před vlastní, kteří upřednostňují soucit a solidaritu s cizími brutálními násilníky před vlastními spoluobčany a sociálně slabšími. Tento gang pražské kavárny štěpí společnost a žene ji k násilnému střetu, ze kterého by národ musel nutně vyjít oslaben a stal by se snadnou kořistí exponentů multikultury za našimi hranicemi.

Naše mírumilovná země uložená v samém centru evropského kontinentu byla v minulosti několikrát okupována blízkými mocnostmi, nebo napříč aspoň projížděla vojska těchto mocností či jiných válečníků. O to hanebnější je, že v současné době převzali roli quislingů představitelé naší subkultury, z nichž mnoho zasedá v Parlamentu a dalších centrálních, vládních nebo regionálních orgánech vlastní země.  Jsou to zrádci demokracie, kteří se slovem demokracie ohánějí na každém kroku, ale výsledky svobodných demokratických voleb uznávají pouze v případě, že jim vyhovují. V opačném případě využívají zkorumpovaných médií a nátlakových akcí k vybití zla, lživým obviňováním, agresi a ostouzení zvolených kandidátů. Je neomluvitelné, že naši quislingové celé minulé čtvrtstoletí trpělivě pracovali na oslabení vlastního národa, na zničení jeho školství, ekonomiky i armády. Z naší země vytvořili téměř bezbrannou kolonii kořistnických uskupení. Národ se začíná probouzet a zcela jednoznačně následuje svého ideového, morálního a zemitého vůdce na Hradě a odmítá a opovrhuje lacinými triky těch, kteří se svou zemi snaží svést na scestí do katastrofy, a to ať pocházejí z jakéhokoliv divadla, university, hráčského doupěte či několikrát přetransformované politické strany.

Ing. Jiří Oberreiter
předseda Krajské organizace SPO Praha

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama