Ing. Jiří Strýček

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,45. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

12.08.2019 8:20:17 - Damph

Babišova vláda dává pobyt nelegálům

Tento člověk v podstatě přiznává že sem přišel nelegálně, přesto zde dostal přechodný pobyt a je tu již 4 rokem: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-uprchlik-migrant-z-iraku-nelegalni-migrace-zije-v-cesku-amazon.A190704_150353_domaci_lre. I pokud to byl původně uprchlík, měl zůstat v první bezpečné zemi - v Turecku - a navíc se sem dostal s pomocí pašeráků a podplatil policisty - stal se tedy z něj nelegální migrant. Proč nám ANO tvrdí že nepřijmeme ani jednoho nelegálního migranta, když to není pravda?
A proč to ANO tvrdí když sem dokonce přijímáme teroristy na léčení: https://www.lidovky.cz/domov/vyrocni-zprava-ncoz-pozor-na-teroristy-kteri-jsou-v-cesku-na-leceni.A190725_110959_ln_domov_vlh
Jak toto všechno může ANO dovolit?
František Černoch

Odpověď

02.09.2019 15:21:20 - Ing. Jiří Strýček

Vážený pane Černochu, 

první Vámi zmiňovaný případ je již z roku 2014. Až od následujícího roku 2015 vešla v platnost aktuální protiimigrační strategie. Tu Vláda České republiky schválila dne 29. července 2015 jako usnesení č. 621 o Strategii migrační politiky České republiky a o Komunikační strategii České republiky k migraci.

V tomto případě bylo navíc zjevně povolení k pobytu uděleno na základě předcházejícího udělení azylové ochrany. Azyl je určen pro všechny, kteří splní zákonem stanovené podmínky. I osoba, která dorazí na území kteréhokoliv státu EU, byť bez platných dokladů, s úmyslem o mezinárodní ochranu požádat, není v tomto kontextu považována za osobu zneužívající azylovou proceduru. Pokud je následně v řízení o udělení mezinárodní ochrany prokázáno, že osoba měla legitimní důvody k odchodu ze své země, je jí mezinárodní ochrana přiznána i přes to, že vstoupila nelegálně do země, ve které hledá ochranu.

K problematice bezpečné třetí země bych rád podotkl, že podle zákona o azylu se bezpečnou třetí zemí rozumí stát jiný než stát, jehož je cizinec státním občanem, ve kterém cizinec pobýval před vstupem na území a vytvořil si tam vazby, a do kterého se může tento cizinec vrátit a požádat o udělení postavení uprchlíka podle mezinárodní smlouvy, aniž by byl vystaven pronásledování, mučení, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Přichází-li žadatel o udělení mezinárodní ochrany ze státu, který Česká republika považuje za bezpečnou třetí zemi, může být jeho žádost zamítnuta jako zjevně nedůvodná. Je potřeba si tedy uvědomit, že ze zákona (i z rozhodovací činnosti českých soudů) plyne, že stát není bezpečnou třetí zemí, pokud cizinec jeho územím pouze projížděl.

Zneužívání schengenských víz vydaných ostatními státy Schengenu pochybnými osobami považuji za problém. Ohrožení terorismem zmíněná ve zprávě NCOZ je potřeba brát vážně a potírat je již v zárodku, stejně jako jakoukoli jinou kriminalitu. Je to věcí policie a přeshraniční schengenské spolupráce. Ostatně fakt, že se zpráva o tomto jevu zmiňuje, znamená, že o něm bezpečnostní složky ví a věnují se mu. Mimo to se zpřísňují i kvůli podobným případům pravidla pro provoz schengenského systému, více k tomu např. zde: https://www.schengenvisainfo.com/entry-exit-system-ees/