Ing. Jiří Strýček

  • ANO 2011
  • Moravskoslezský kraj
  • poslanec
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,58. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

23.05.2023 15:42:04 - Nikolas

Za volantem od 17

Dobrý den, prý má být možné řídit již od 17,ale pod dohledem. Tím dohledem se myslí kdo? Musímát taková osoba řidičák? A když se ěco stane,ponese daná osoba odpovědnost nebo jak to bude? A od kdy tut možnost zavedete?

Zajímá Vás také odpověď na tento dotaz? Podpořte dotaz tlačítkem níže a my Vám odpověď zašleme na e-mail. Nicky uživatelů, které zajímá odpověď budou zobrazeny níže.

Prozatím dotaz nikdo nepodpořil. Buďte první! .)

Odpověď

06.06.2023 10:37:16 - Ing. Jiří Strýček
S účinností od 1. ledna 2024 se navrhuje možnost získat řidičské oprávnění pro skupinu B již v 17 letech s tím, že až do dovršení věku 18 let bude řidič oprávněn řídit motorové vozidlo zařazené do skupiny B pouze s doprovodem mentora zapsaným v registru řidičů.

Mentor bude zapsán do registru řidičů na základě žádosti sedmnáctiletého řidiče se souhlasem jeho zákonného zástupce, pokud bude splňovat zákonem stanovené podmínky. Těmi je jednak dostatečně dlouhá řidičská praxe. Držitelem řidičského oprávnění bude muset být alespoň 10 let. Tím bude zajištěn rovněž dostatečný věkový odstup od začínajícího řidiče, nebude se tedy jednat o pouhou spolujízdu kamarádů. Dále se vyžaduje bezúhonnost mentora. V posledních 5 letech musí být držitelem řidičského oprávnění nepřetržitě, tzn. nesmí mu být v této době zakázáno řídit v důsledku uloženého zákazu činnosti či v důsledku vybodování. Současně nesmí mít v okamžiku zápisu do registru řidičů zadržený řidičský průkaz a v bodovém hodnocení nesmí mít zaznamenán žádný bod. Poslední podmínkou je souhlas mentora se zápisem do registru řidičů. Počet mentorů sedmnáctiletého řidiče nebude neomezený. Každý bude mít v registru řidičů zapsány nejvýše 4 mentory. Předpokládá se, že to budou zejména rodiče tohoto řidiče, jeho prarodiče či jiné blízké osoby.

Při doprovodu sedmnáctiletého řidiče bude muset mentor sedět na sedadle vedle řidiče, sledovat situaci v provozu a v případě potřeby poskytovat řidiči rady a nebude smět být pod vlivem alkoholu nebo návykových látek. Porušení těchto povinností bude přestupkem. Pokud by sedmnáctiletý řidič řídil vozidlo zařazené do skupiny B bez doprovodu mentora, dopustil by se rovněž přestupku.

V případě tohoto nově zaváděného institutu se jedná o standardní řidičské oprávnění pro řízení vozidel zařazených do skupiny B. Jedinou výjimkou je povinnost, resp. podmínka řízení pouze v doprovodu mentora, a to do dovršení věku 18 let. Řidič přitom nebude nijak omezen v okruhu vozidel, která smí takto řídit, ani se na něj nebudou vztahovat žádné odlišné např. rychlostní limity. Udělení tohoto řidičského oprávnění totiž předchází absolvování autoškoly ve standardním rozsahu a složení standardní zkoušky odborné způsobilosti. Rozdíl několika měsíců věku nehraje z hlediska způsobilosti k řízení vozidel zásadní roli, naproti tomu významným pozitivním přínosem je kontrolované prostředí, ve kterém mladistvý řidič získává své první řidičské zkušenosti. Ze zkušeností ze států, které obdobný institut již zavedly, vyplývá, že řidiči, kteří začínají řídit pod dohledem zkušeného řidiče (zpravidla rodiče), správné řidičské návyky uplatňují i později při samostatném řízení a způsobují méně dopravních nehod než řidiči, kteří tento institut neabsolvovali.