Ing. Josef Barta, MBA

  • OČR
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,31. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

15.05.2014 16:35:21

Lži o „elektrošrotu“ a zpracovatelích z pera anonyma v PL

Lži o „elektrošrotu“ a zpracovatelích z pera anonyma v PL

Pomluvy a lži v této zemi se stávají běžným zvykem. Důkazem je i včerejší článek v Parlamentních listech od nepodepsaného autora, s fotografií od Hanse Štembery. Lidé nechť si udělají úsudek sami. Odkaz na článek je uveden pod textem.

Autor dovedným způsobem míchá jablka a hrušky. Například jednání ekologického aktivisty Studničky, poškozující životy i životní prostředí plete dohromady s úsilím o ochranu majetku občanů České republiky a ochranu přírody vyvíjenou seskupeními D+P Rekont s.r.o., SZE a strany Občané České republiky.

 Co je ve hře? Byznys a obrovské peníze! Né ale těch výše zmíněných a pomlouvaných, ale plynoucí z ustanovení zákona prosazeného ve prospěch „Kolektivních systémů“. Kdo zná principy činnosti kolektivních systémů, ví, že:

-          Výrobci a dovozci musí kolektivním systémům platit za uvedení elektro-výrobků na trh

-          Všichni spotřebitelé témuž kolektivnímu systému platí za tytéž výrobky při svém nákupu za odstranění po skončení životnosti elektrovýrobkum pak jž tedy elektrošrotu.                         Platí občané, firmy, státní instituce i úřady. Zákonem nařízené platby proudí do na účet firem, které jsou v soukromých rukách, zpravidla zahraničničních.

-          Nashromážděný odpad následně kolektivní systémy prodávají opravdu skutečným zpracovatelům odpadu, kteří jsou ochotni za něj i platit, aby nemuseli propouštět své zaměstnance.

Kam jdou peníze vybrané od státu, firem i občanů, když musí za elektroodpad zaplatit nejen výrobce, kupující, ale i zpracovatel, který elektrošrot skutečně odstraňuje zpravidla úplnou recyklací?

 Málokdo ví, že pokud vyhazujete nefunkční elektrospotřebič vy, nebo jej příjme zpracovatel, jedná se zpravidla o nebezpečný odpad v přísném režimu. Pokud jej však převezme prostřednictvím svozových firem kolektivní systém, jedná se o zpětný odběr a hromady takového odpadu se mohou válet kdekoliv bez postihů a kontaminovat českou přírodu. V ČR se ale nedá divit ničemu!

 Strana Občané České republiky předala na MŽP ČR dne 3. února 2014 otevřený dopis novému ministru životního prostředí, panu Brabcovi. Ani neodpověděl!

 Proto byla vyhlášena akce, která měla dokumentovat skládky elektrošrotu a jiných odpadů, které ničí životní prostředí i zdraví lidí.

Bohužel obavy českého lidu z persekuce a umlčování pravdy i vláčení tiskem jsou tak velké, že nepřišla ani jediná fotografie. Proto nebylo po uplynutí termínu pro vyhodnocení co hodnotit. Prostě -  lidé se bojí. Kam vede frustrované Čechy ochrana násilí a trestání pravdy? Rozhlédněte se!

Jedná se o veřejné popírání Nového občanského zákoníku i mnoha zákonů ostatních!

 V současné době je projednáván v Parlamentu PS ČR návrh „ELEKTRONOVELY“ o způsobu zpracování elektroodpadu. MŽP ČR, které návrh připravovalo, ve svém prohlášení dokonce obhajuje svou ignoraci hospodářské soutěže a prosazuje monopolní postavení kolektivních systémů. Kolik za to zaplatily lobby týmy z peněz občanů, které jim ze zákona platí všichni občané této země z peněženky své i kasy státní? To vědí jen oni.

 Dokumenty z jednání komisí připravujících novelu o zpracování elektroodpadu, jsou na požádání k dispozici i pro novináře. Taktéž je k dispozici stanovisko UOHS, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které poukazuje na porušování hospodářské soutěže! A co víc, na přímý požadavek přítomnosti UOHS při přípravě zmíněné elektronovely byla účast zamítnuta. Proč? Protože jsou opět páchány nepravosti na úkor občanů tohoto státu.

Směřuje dopis anonyma i proti této instituci? Zřejmě ano! ÚOHS hájí totiž stejné stanovisko jako strana Občanů ČR, SZE, či pan Pejčoch a mnoho dalších, kteří se odváží poukázat na šlendrián a poškozování občanů tohoto státu.

 Drzost a arogance anonyma píšícího o zneužívání seskupení k osobním zájmům by byla přínosná, kdyby popsala zákulisní intriky lobbujících firem a pracovníků MŽP ČR ve shodě s realitou. Takto lze jen hodnotit takový článek jako informaci ohlupující běžného čtenáře, který nemá dostatek znalostí z oboru nebo nemajícího ani vlastní názor.

                                                                                                                                                                            Josef Barta

( http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Sdruzeni-i-strany-jsou-casto-zasterkou-pro-osobni-zajmy-318943 )


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama