ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

28.01.2013 19:09:26

ČR dosahuje úspěchů v programech přeshraniční spolupráce

ČR dosahuje úspěchů v programech přeshraniční spolupráce

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zodpovídá za celkem 5 programů přeshraniční spolupráce (s Polskou republikou, se Slovenskou republikou, s Rakouskem, se Svobodným státem Bavorsko a se Svobodným státem Sasko).

K 31. prosinci 2012 bylo u všech těchto programů splněno klíčové pravidlo n+3. Došlo tedy k proplacení finančních prostředků, které byly určeny pro rok 2009 a které bylo nutno vyčerpat do konce roku 2012.

Ve statistikách zveřejněných Evropskou komisí figurují mezi třemi nejúspěšnějšími programy dva z České republiky. Česko-polský program se umístil na 2. místě a česko-bavorský program na 3. místě. U obou přesahuje objem certifikovaných (tj. reálně obdržených) výdajů od Evropské komise hodnotu 60 % z celkové alokace (při započtení zálohových plateb se dokonce přibližují hranici 70 % z celkové alokace). Tu je přitom možné čerpat až do 31. prosince 2015. Oba programy navíc s více než ročním předstihem splnily příslušné pravidlo rovněž pro letošní rok.

 Úspěšné jsou také zbývající tři programy. Pestrost aktivit realizovaných v oblasti přeshraniční spolupráce pak nejlépe dokumentují vzorové projekty podpořené v jednotlivých programech:
   
  • Coaches unite – česko-německé vzdělávání mládežnických trenérů ve fotbale
  • Zařízení a infrastruktura cestovního ruchu v oblasti Centrálního Krušnohoří – 1. etapa
  • Společné aktivity Vodní záchranné služby Českého červeného kříže a Horního Rakouska
  • Návrat orla skalního
  • SportMost - Sportovní lávka
Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama