ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,15. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

02.11.2012 10:31:00

Mapy nájemného mají nové aktuální údaje

Mapy nájemného mají nové aktuální údaje

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) aktualizuje Mapy nájemného o města, kde dochází ke konci regulace k 31.12.2012. Od 1.1.2013 bude nájemné deregulované na celém území ČR.

Normal 0 21 false false false Doposud deformovaný trh tak postupně nastolí rovnovážnou výši tržního nájemného.

Na základě vyhodnocení pilotního projektu „mapa nájemného“z prvního kola deregulace, bylo rozhodnuto, že na webu MMR ČR, budou doplněny údaje za Prahu a další města, ve kterých končí k 31.12.2012 regulované nájemné (dle zákona č. 107/2006 Sb). Konečný termín zveřejnění údajů je 31.11. 2012

V Mapě nájemného lze najít informativní údaje o výši obvyklého nájemného podle odhadu soudních znalců. Celkem do konce listopadu přibudou údaje za 30 obcí. U některých z nich bude poskytnuta informace o obvyklém nájemném i za jejich části. Jedná se o tzv. cenové oblasti města, tvořené seskupením katastrálních území. Pro každou obec či cenovou oblast bude v mapě nájemného zveřejněn odhad soudního znalce o výši obvyklého nájemného pro (v dané oblasti či obci) nejběžnější typ nájemního bytu.

MMR ČR zároveň upozorňuje, že mapy nájemného nemohou být informací o nájemném z konkrétního bytu a nejsou právně závazné. Dále také připomínáme, že od 1.1.2013 bude změna nájemného možná pouze dohodou mezi nájemcem a pronajímatelem, nikoli tedy na základě jednostranného zvýšení pronajímatelem. Pokud k dohodě nedojde, bude možné na návrh některé ze smluvních stran podat návrh k soudu na určení výše nájemného v místě obvyklého.

Na další straně najdete přehled obcí a termín zveřejnění údajů o v místě obvyklém nájemném.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama