ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,67. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

08.11.2016 16:06:00

Spolehlivého vysvětlení kauzy Brady jsme se nedočkali

Spolehlivého vysvětlení kauzy Brady jsme se nedočkali

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 8. listopadu 2016 - Žádost Poslanecké sněmovny Parlamentu o prověření podezření z možného spáchání trestných činů ústavních činitelů

 Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, paní předsedající.

Předkládám návrh bodu na zařazení do programu schůze Žádost Poslanecké sněmovny Parlamentu o prověření podezření z možného spáchání trestných činů ústavních činitelů.

V uplynulých dnech a týdnech jsme byli svědky velmi kontroverzních událostí a skutečností ve věci sporu prezidenta Zemana a ministra Hermana. Spolehlivého vysvětlení této kauzy - nazvěme ji kauzou Brady - jsme se však nedočkali. Vyřčená podezření, spíše však obvinění mezi jednotlivými ústavními činiteli v této kauze jsou podle mého názoru natolik závažná a zásadní, že by nejen veřejnost, ale především zákonodárci Poslanecké sněmovny měli požadovat její objasnění.

Vycházím-li z tvrzení jednotlivých zúčastněných osob v této kauze, mohlo dojít k porušení několika paragrafů trestního zákoníku a zákona o střetu zájmů. Pokud prezident Zeman podmiňoval udělení státního vyznamenání panu Bradymu nepřijetím tibetského dalajlámy, mohlo dojít z jeho strany k vydírání pana ministra Hermana, a to pohrůžkou újmy spočívající v neudělení vyznamenání příbuznému pana ministra. V takovém případě bych očekával, že ministr Herman v souladu s naším právním řádem učiní oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, tak aby překazil páchání tohoto trestného činu, případně aby umožnil jej zdokumentovat, když je trestným činem i neoznámení již spáchaného trestného činu, pokud tak nestanoví trestní zákoník.

Protože však nepředpokládám, nebo nejsem příliš nakloněn věřit v trestnou činnost prezidenta České republiky, mohlo by pak ze strany ministra Hermana dojít naopak ke spáchání trestného činu křivého obvinění, zde konkrétně prezidenta České republiky. Mohlo dojít k porušení zákona o střetu zájmů, a to neoznámením poměru ministra a poslance k projednávané věci, resp. záležitosti. Vzhledem k tomu, že tato kauza se dotýká vysoce postavených ústavních činitelů naší země, pokládám za nanejvýš potřebné, aby Poslanecká sněmovna posoudila a zvážila možnost podání podnětu příslušným orgánům k zahájení řízení v této věci, aby toto podezření nemusel oznamovat případně každý z nás samostatně.

Pokládám za nepřijatelné, aby na některém z vysoce postavených ústavních činitelů zůstal stín nevysvětleného a neobjasněného podezření. Přesně v duchu zásady "padni komu padni" je mi lhostejno, které strany sporu by se případné porušení zákona mohlo dotýkat. Podezření a nejasnosti z této kauzy podtrhuje i obrat v záměru zpřístupnit záznamy z jednání vlády o tom, jak budou probíhat jednání s dalajlámou, a objasnit pak další rozpor, a to tentokráte v tvrzení mezi ministry Zaorálkem a Hermanem.

Podle dosud známého je evidentní, že jeden z nich prostě nemluvil pravdu. A myslím, že nejen mě, ale i občany by velmi zajímalo, který z těchto dvou to byl, úplně stejně, jako to bylo již na úvod ve zmiňovaném sporu mezi prezidentem Zemanem a ministrem Hermanem. Já tedy předkládám Sněmovně návrh na zařazení bodu Žádost Poslanecké sněmovny PČR na obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 o prověření podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu vydírání prezidentem České republiky Milošem Zemanem, nebo křivého obvinění ministrem Danielem Hermanem, nebo případně i pomluvy vedoucího protokolu Kanceláře prezidenta republiky kanadským státním občanem Georgem Bradym a jeho manželkou, případně i jiných trestných činů v této tzv. kauze Brady.

Protože jsem limitován časem pěti minut, návrh na usnesení nebudu číst celý, protože to vyplývá, myslím, z mého předneseného návrhu a zdůvodnění, proč tento bod zařadit. Jsem toho názoru, že tato kauza by neměla vyšumět do ztracena, protože jestliže je evidentní, že některá ze zúčastněných stran nemluvila pravdu, a jsou to vysocí ústavní činitelé, měli bychom trvat na tom, abychom nejenom my jako poslanci, ale i občané se dozvěděli skutečnou pravdu.

Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama