ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 1,67. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

10.05.2017 18:09:11

Zda Babiš patří do politiky, o tom by se měli přece jen vyjádřit voliči

Zda Babiš patří do politiky, o tom by se měli přece jen vyjádřit voliči

Projev na 58. schůzi Poslanecké sněmovny dne 10. 5. 2017

Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem si, kolegyně a kolegové, tak jak mám ve zvyku, dělal poznámky z toho, co tady zaznělo od našich předřečníků, protože holt nepatřím mezi poslance s přednostním právem. A druhá část mého příspěvku se bude týkat toho, co tady zaznělo, budu reagovat na slova pana vicepremiéra Babiše, který tady hovořil o 22 diskutabilních otázkách, a já k tomu dodávám, i diskutabilních odpovědích.

Nejdříve se zmíním k tomu, že bylo řečeno, že je narušena činnost úspěšné vlády. No, zkusme si vyjmenovat úspěchy té vlády. Spíše budu jmenovat to, co vláda nesplnila ze svého programového koaličního prohlášení. Nesplnila to, že se bude zabývat exekucemi. Tím tématem, které trápí téměř jeden milion občanů České republiky. Nepřipravila nic k důchodové reformě. My jsme sice, a já jsem hlasoval také pro zrušení druhého pilíře, ale nějaká důchodová reforma nebo koncepce, to jsme tady slyšeli několikrát, předložena nebyla. Pan ministr Babiš tak, jak mívá ve zvyku, řekl: Ušetřil jsem 70 miliard. Si to přivlastňuje. To byl rozpočet za rok 2016. Na rok 2017, když byl tak úspěšný, už opět navrhuje deficit. Tak v čem je ten úspěch? On to totiž byl naprosto jednorázový, ne naprosto, ale výrazně jednorázový přísun peněz z Evropské unie. Byly tam i jiné vlivy, ale to, že ten výsledek byl v plusu, bylo dáno převážně platbami z Evropské unie. A tento úspěšný ministr nebo úspěšná vláda, to už je jedno, rozpočet na další rok navrhuje opět deficitní. Proč? Protože si ta vláda nevěří? Nebo mám pravdu v tom, že ten pozitivní kladný výsledek státního rozpočtu v závěru byl pouze mimořádnou okolností nikoli výsledkem systematické práce?

Pan vicepremiér Babiš tady řekl, že chybu jsem udělal, že se s tím novinářem Přibilem sešel. A jak správně řekl předřečník, kolega Zbyněk Stanjura, jak je tedy možné, že ten novinář, mně vrtá v hlavě, jak se ten novinář Přibil dostal do soukromého sídla pana Babiše v té sokolovně, já vůbec nevím, kde to je, jak to tam vypadá, ani nemám tušení, kde se to v Praze nachází. Ale přece, to je jasná, to byla velmi správná otázka od kolegy Stanjury. Kdyby ho tak odmítal nebo bylo to tak zinscenované, tak bych pochopil, kdyby to bylo tady v prostorách Sněmovny, kdy se ten novinář k němu vetřel, nebo v nějaké restauraci. Ale že to bylo v sídle hnutí ANO? To je na pováženou. Tam bych čekal od pana vicepremiéra asi jinou reakci.

Také tady bylo řečeno panem Babišem, že se jedná o načasované a organizované kampaně a že se na to najímají různé marketingové agentury. Mně se to také nelíbí, že si politické strany najímají marketingové agentury. Ale, upřímně řečeno, přece hnutí ANO má také marketingovou agenturu, která organizuje tyto kampaně. Kdybychom měli rozhodovat ve spravedlivé politické soutěži a to, co vidíme, kam se zvrhla politická scéna a není to vůbec jenom vina hnutí ANO, já tím mířím i na předchůdce této vlády, do minulých volebních období, nastolili tady systém, kdy rozhodují marketingové kampaně, nikoli politická soutěž.

Bylo tady zmíněno hlasování nebo že bychom měli hlasovat o návrhu usnesení o odchodu Andreje Babiše z politiky úplně. To se přiznám, že jsem se trošku zarazil. Asi víte všichni, že nepatřím do fanklubu pana Babiše, to mě z toho nemůže nikdo podezírat. Nicméně myslím si, že můžeme vyzvat k demisi, můžeme se k tomuto vyjadřovat v rámci tohoto volebního období, ale teď ať se na mě kolegové z opozice nezlobí, ani pan ministr Zaorálek, který to myslím řekl, že nepatří tam do politiky pan ministr Babiš, tak o tom by se měli přece jenom asi vyjádřit voliči, to se na mě nezlobte, kolegové, tohle právo bych jim určitě neubíral. Až skončí tohle volební období, ať skončí v řádném termínu nebo - já to nepředpokládám - v nějakém předčasném termínu, tak by si tohle měli rozhodnout voliči a neměli bychom my jako Poslanecká sněmovna někomu říkat, kdo kandidovat může, kdo nemůže. To také můžeme říkat, že nemohou kandidovat tyto politické strany, což je také v podstatě nastavení politického systému 5 % a potřeba peněz, aby mohly být marketingové kampaně, říká. Takže jsem kategoricky proti.

Ostatně proto jsem také v roce 2012 vystupoval, zúčastňoval se a organizoval demonstrace proti bývalé vládě a bývalému systému, který tady byl. Netvařme se, že dříve bylo všechno správně a teď je to špatně. Nezlobte se na mě, já s tímto nesouhlasím. Ten politický marasmus, ten už tady existuje delší dobu. A proč v této Poslanecké sněmovně sedí zástupci hnutí ANO? Protože jsou jakoby protestním hnutím. Já dříve za Úsvit, nyní nezávislý, také jsem nesouhlasil s tím, co tady bylo. A netvařme se tedy, že až nyní je všechno špatně. To, kdy začala devastace a degradace naší politické scény a chování jednotlivých subjektů na nich, to má daleko hlubší kořeny.

Zaznělo to tady už také. Pan premiér vlády chce nyní odvolat Andreje Babiše. Budu pouze opakovat, ale já to pro úplnost zopakuji. Byl to on, kdo jej přivedl na politickou scénu, kdo jej přivedl na post ministra financí. Téměř všechny skutečnosti, a ty nové kauzy, ty to zase tak zásadně nemění, byly známy dříve. Bylo by spravedlivé, kdyby současně pan premiér Sobotka řekl: Ano, já jsem způsobil tuto chybu, já jsem neměl pana Babiše jmenovat nebo navrhnout na vicepremiéra vlády a ministra financí. Nechci -

Ono je to asi symbolické a příznačné, jak se vláda staví k problémům, které trápí naši politickou scénu. A myslím si, že to zajímá voliče, tak ať si také všimnou, kdo tady v té vládní řadě sedí a nesedí.

K tomu, co je vlastně předmětem této schůze. Provokace na pana Babiše, novináře Přibila. Neznám toho člověka, nevím, jaký je, ale už jsem to tady zmiňoval. Proč tedy pan vicepremiér neodmítl toto?

A já si pamatuji, když tato nějaká nahrávka byla zveřejněna, tak v první chvíli jsem si říkal - to je opravdu skandální, že dává panu ministrovi kopie nějakého otevřeného spisu. A já si nevybavuji, že by pan ministr po dobu asi prvního dne odmítl to, že dostal kopie nějakého spisu. On to odmítl až následně, asi až po uplynutí jednoho dne, druhý den, zřejmě až po poradě s těmi marketingovými agenturami nebo jeho právníky, kteří mu řekli, že je to velmi zásadní věc, že se tím vlastně dopouští trestného činu. Takže on to odmítá nyní. Ale mně utkvělo v paměti to, že první reakce nebyla taková - já jsem nic takového na stole před sebou neměl. Až po nějaké časové prodlevě.

K vypovězení koaliční smlouvy, že to nechce ani ČSSD ani hnutí ANO. Řekněme si proč. Je to taktika, aby ten, kdo to udělá první, nebyl v nevýhodné pozici, nebo že je třeba držet basu nad nějakými dohodami a je třeba ještě něco schválit. Ať se na mě nezlobí ani levá ani pravá strana nebo ani jedna ani druhá strana. Vy jste si to navzájem společně odhlasovali. Tři a půl roku vám nevadila společná koalice. Sociální demokracii jste odhlasovali solária, oni vám zase odhlasovali biopaliva. A mohl bych pokračovat dál, ty kšefty navzájem. Až nyní, když preference ČSSD klesají tak, že se blíží k nějaké nebezpečné hranici, tak se začalo něco dít.

A nyní k té druhé části mého vystoupení. Bohužel pan vicepremiér Babiš tady není, protože já jsem měl otázky na něj. Já je tedy přednesu - a pokud bude ještě přítomen, což nevím, tak je zopakuji nebo snad se je dozvíme na rozpočtovém výboru nebo možná následně na jednání Sněmovny. Uvidím.

Našel jsem si těch zmiňovaných 22 otázek a 22 odpovědí na ně. Zaujala mě hned ta první. Tam se mluví o těch inkriminovaných korunových dluhopisech a jejich zdanění. Já jen tak, pokud je to pronášeno, ať to veřejnost ví. Jedná se asi o částku 90 mil. nezdaněných příjmů ročně. Když si to, občané, propočítáte, je to 250 tis. nezdaněných příjmů denně. Jen tak ať víme, o čem se bavíme.

Já jsem podal tak, jak pan vicepremiér Babiš, návrh novely, která má zamezit tomu, aby tyto korunové dluhopisy dále nebyly zdaňovány. Je to sněmovní tisk 1074. A pan vicepremiér Babiš podal také obdobný návrh dříve, ten má číslo 1058. Rozdíl mezi těmi dvěma je, že první vláda podpořila, ten ministra Babiše, ten můj ne. A současně dodám, že rozdíl mezi nimi je pouze ten, že já navrhuji, aby byly ty korunové dluhopisy zdaněny i v případě, že jsou nejen na toho, kdo je pořídil, koupil nebo zaplatil, tak jak jste tu dneska slyšeli tu slovní přestřelku, ale kdo je převedl i na osoby spřízněné a blízké. Čili je důslednější, je přísnější ten můj návrh. Zvláštní je, že toto vláda odmítá. No, uvidíme, jak se o tom bude hlasovat, protože já určitě toto budu navrhovat na pořad květnové schůze, abychom se tím zabývali.

A zajímavé tam je také to, že pan nepřítomný premiér vlády, který má takový problém s jednáním pana vicepremiéra Babiše a tady s touto kauzou korunových dluhopisů, říká, že to Poslanecká sněmovna nemůže stihnout. Pro vaši informaci, oba tyto návrhy jsou navrženy v projednání ve zkráceném režimu podle § 90 odst. 2 a nic nebrání tomu, aby tato Poslanecká sněmovna to stihla projednat a schválit. Pokud nikdo nepodá veto - uvidíme, kdo na tom má zájem, aby stávající stav zůstal - tak nic nebrání tomu, aby tato Poslanecká sněmovna i jedna znesvářená strana i druhá to podpořila, abychom to dostali na pořad Sněmovny a aby skončilo období, kdy korunové dluhopisy nebudou dále zdaňovány. Nic nebrání tomu, aby to Poslanecká sněmovna projednala. A jsem velmi zvědavý na hlasování poslaneckého klubu ČSSD.

Ještě k těm korunovým dluhopisům. Zaznělo tady, myslím, že to vzpomínal pan kolega Stanjura, že pan vicepremiér Babiš - použiji jeho slovní terminologii - platil ve třech částkách. A ty poslední už platil jako poslanec a jako ministr. On tedy evidentně věděl, že tam tato finta je. Absolutně odmítám nějaké jeho vyjádření, že za to jsou zodpovědní nebo můžou za to jeho daňoví poradci nebo jiní poradci. Je fyzická osoba. Každý živnostník zodpovídá za vše. Pokud jeho účetní neodešle kontrolní hlášení, dostane živnostník pokutu 50 tis. korun - to, co prosadil pan ministr. Tak ať se nezříká toho, že on za to nemůže. Nese za to plnou odpovědnost a je naprosto jedno, jestli to udělali nějací daňoví poradci. Ostatně bez jeho podpisu by to asi nešlo. Nese za to plnou odpovědnost.

A já se ptám, proč tu novelu - proto já jsem mluvil o těch číslech sněmovního tisku 1058 - podal až nyní, bylo to na konci března tuším tohoto roku. Proč, když tady ta díra v tom zákoně byla, to neudělal dříve? Protože jeho odpověď na první otázku je - musím si to najít: Daňový zákon s takovým financováním přímo počítá. Omezuje totiž spřízněný dluh na čtyřnásobek kapitálu a požaduje tržní úrok. Obě podmínky AGROFERT splnil. Taková jsou fakta a není to nic nezákonného... Pokud to nebylo nic nezákonného a bylo to naprosto v pořádku, jak pan ministr v odpovědi na první komplikovaně doručenou nebo spíše nedoručenou otázku přece jen nakonec odpověděl, tak já se ptám, když to tedy bylo všechno v pořádku, nepřítomného pana premiéra, proč tedy podával novelu zákona, která má ukončit tento stav, kdy existuje tato díra v zákoně. A ať se na mě nezlobí ani kolegové z opozice, já se úplně stejně ptám, proč to neudělal bývalý ministr financí, když o tom věděl. On tady hovořil o tom, že v roce 2013 již nebylo možno tyto dluhopisy dále udávat, ale to, že zůstala ta díra v zákoně, kdy výnosy z nich nebyly daněny, to zůstala. To věděl i předchozí ministr financí. A také nekonal. Tady vidíme, jak já říkám, jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet. To je to, co jsem říkal, že zdaleka ne nyní pouze jsou špatné věci na politické scéně a v našem zákonodárném systému. Ale byly i dříve. To já nyní těžím ze své pozice nezávislého nezařazeného poslance, nepatřím ani k jedné straně, ani k druhé straně a to mi dává možnost nezávislého úhlu pohledu a říkat věci tak, jak jsou, ať se to líbí, nebo nelíbí jedné, nebo druhé straně. To jsou tato fakta.

Dále otázka a odpověď patnáct. Byl tam dotaz na firmu Romneya a na firmu IMOBA. Pan vicepremiér Babiš stroze odpověděl, že s firmou Romneya neměl žádný vlastnický vztah. A jak to bylo s IMOBA, se ptám. Proč nebyla dána odpověď na tuto otázku.

Vážené kolegové a kolegyně, děkuji za pozornost. Já jsem se snažil tady říct, že ta věc není zdaleka černo-bílá a v žádném případě, připojím se k mým předřečníkům, nemohu schvalovat ty nezákonné odposlechy, které se dostaly ven. Ale když už se dostaly na světlo boží, opravdu by mě zajímaly odpovědi na to, co tam v nich bylo řečeno.

Osobně si myslím, že určitá provokace tam byla, obzvláště když jsem slyšel ten poslední, kde hlavně hovořil dotyčný novinář a vicepremiér Babiš spíše jen velmi stroze se do toho ani ne dialogu zapojoval. V každém případě však zůstává otázka, proč toto absolutně neodmítl a proč v tu chvíli radikálně neodmítl to, že jsou mu údajně podsouvány kopie otevřeného spisu. Děkuji za pozornost.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama