Ing. Karel Grabein Procházka

  • ANO 2011
  • Praha 1
  • zastupitel měst. části
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,78. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

16. 3. 2018 14:49:00

Hazardovat se životy lidí a provozem metra nebudeme

Hazardovat se životy lidí a provozem metra nebudeme

Představitelé Domu bytové kultury (DBK Praha, a.s.) obviňují město Prahu ze zlovolnosti, protože uzavřelo a chce odstranit stavbu zastřešení jižního výstupu ze stanice metra Budějovická.

 Je odtud jeden z řady vchodů do DBK. Pod stavbou zastřešení je rovněž několik prodejních stánků a vstup i výstup do metra. Tvrzení DBK se opírají o spleť smyšlenek a polopravd. Praha má jednoznačné posudky a rozhodnutí, že k ohrožení zdraví a života může dojít a že pevnost konstrukce je korozí natolik narušená, že jediným řešením je odstranění terasy. Na tom nic nezmění ani alternativní vyjádření, kterými se ohání DBK.

„Podobných případů jsou v Praze desítky. Denně se někde opravují podchody, staví kanalizace, uzavírají chodníky či silnice, mění se uliční dispozice. Město se zkrátka vyvíjí. Ale nikdy jsem se nesetkal s jednáním obchodníka, kterému jde o vlastní zisk na úkor možného lidského neštěstí,“ říká pražský radní pro oblast majetku Karel Grabein Procházka.

Jde o jeden z mnoha neblahých případů, kdy Praha musí po desetiletích řešit pozůstatky „socialistické výstavby“, kdy se stavělo, aniž se někdo staral, která část stavby komu patří, protože tehdy všechno patřilo všem. To je i případ stavebního řešení kolem stanice metra Budějovická. Od roku 1974, kdy bylo otevřeno metro, se o stav a pravidelnou údržbu terasy nikdo nestaral. Nepatřila nikomu, jeden spoléhal na druhého. A tak se po téměř čtyřiceti letech začal projevovat její neutěšený stav.

Městská část Praha 4 po zjištění problémů s terasou v roce 2011 zajistila předběžný statický posudek nosné ocelové konstrukce od autorizovaného inženýra pro statiku a dynamiku staveb. Tento posudek odhalil „mnohé poruchy různého stupně statické závažnosti a konstatoval, že spolehlivost konstrukce není možno prokázat a zcela reálně hrozí možnost havárie některých nosných prvků.“

Teprve v roce 2013 bylo nařízením ÚMČ Praha 4 rozhodnuto, že stavba zastřešení, tzv. terasa patří Praze. Praha objednala průzkumy, statické posouzení a provedla další zabezpečení stavby dle požadavku stavebního úřadu. V roce 2014 byly dokončeny průzkumy a posouzení a město obratem zadalo zpracování projektové dokumentace na opravu terasy. Podařilo se podepsat dohodu o součinnosti při opravě s Českou spořitelnou, jejíhož majetku se stavba dotýká.

V roce 2015 městská rada i zastupitelstvo schválily záměr rekonstrukce terasy. Vzápětí došlo v roce 2016 k podpisu dohody mezi městem a Českou spořitelnou o právu stavby. Město touto smlouvou na sebe vzalo povinnost zabezpečit stavbu na vlastní náklady. Se stavbou souhlasila jak spořitelna, tak Dopravní podnik hl. m. Prahy, jehož se stavba rovněž bezprostředně týká. Jen DBK s předkládanými projektovými dokumentacemi nesouhlasilo, i když byly upravovány dle jeho požadavků.

V lednu 2017 na základě řízení stavebního úřadu MHMP proběhlo místní šetření, při kterém statik nařídil další nutné zabezpečení, tedy zvýšení počtu stojek i uzavření schodiště pro veřejnost. Výsledkem podrobného místního šetření bylo prohlášení autorizovaného statika, že terasu je možné užívat 12 měsíců, tj. do 18. 1. 2018. Již tehdy by se mohla terasa začít opravovat, ale bránil tomu nesouhlas DBK. Projekt musel být opětovně přepracován podle jeho požadavků.

Od té doby si DBK hraje s Prahou jako kočka s myší. Když od Prahy obdržel přepracovaný projekt, zaslal nově požadavky na zapracování vlastních podmínek do zadávacího řízení soutěže na zhotovitele (vystavět koridory, lávky, povinnost dodržet otevřené všechny vstupy do DBK atd.). Přesto i tehdy Praha s podmínkami souhlasila a vyzvala DBK k souhlasu s projektovou dokumentací.

Až 19. 12. 2017 dostalo město od DBK písemný souhlas s projektovou dokumentací. DBK si však kladl opět podmínky, které by představovaly vyvolané investice, s kterými záměr rekonstrukce terasy nepočítal. Navíc DBK začal požadovat úhradu za zábory na jeho pozemcích a ušlý zisk, který ani nevyčíslil, takže de facto DBK souhlas vydal i nevydal. Že takový souhlas je neplatný, potvrdil speciální stavební úřad odboru dopravních agend MHMP.

„DBK si bere město, své nájemce, provoz metra a hlavně Pražany jako rukojmí. Svým jednáním vše zdržuje a celý stav se jen zhoršuje. Z důvodu ukončení platnosti dočasného povolení užívání stavby od statika bylo již v polovině ledna zahájeno řízení o nařízení zabezpečovacích prací a vyzvali jsme DBK k souhlasu bez stanovení dalších podmínek,“ uvádí radní Procházka.

V polovině ledna letošního roku (18. 1.) při opětovném místním šetření statik konstatoval, že hrozí zřícení terasy. Narušené nosníky zasahující do objektu DBK hrozí v případě prolomení terasy následnou vlnou kvůli efektu tzv. „páky“. Může být zasažena i konstrukce DBK a ohroženo metro. Statik rozhodl, že rozsah poškození je závažný a je nutné zajistit, aby na terasu ani pod ní nikdo nechodil. Nařízení oddělení speciálního stavebního úřadu praví, že „Stavba bude neprodleně zcela uzavřena, a to na všech zjištěných přístupech. Zabezpečení bude provedeno oplocením zařízení staveniště s výstražnými cedulemi UZAVŘENO – HROZÍ ZŘÍCENÍ.“

Radní Procházka zdůrazňuje: „Rozhodnutí statika musí město respektovat. Nikdo si nevezme na triko, že se někomu něco stane. Nikdo z nás se nenechá zavřít jen proto, že DBK argumentuje ušlým ziskem.“

Město dostalo lhůtu k odstranění závadného stavu do tří měsíců. Pokud město závadný stav neodstraní, bude odstranění stavby nařízeno ze zákona.

„Máme teď strašně krátkou lhůtu, abychom zpracovali způsob odstranění stavby. Oproti loňskému statickému posouzení se značně zhoršil stav průvlaku, na němž byl postaven původní záměr opravy terasy. Původně plánovaný způsob opravy již asi není vůbec realizovatelný, neboť jedna z rozhodujících příčin uzavření terasy a vestibulu byla také prohlídka šroubových spojů nosníků. Stav spojů se během několika měsíců radikálně zhoršil, a i proto statik nařídil uzavření prostoru a další podepření konstrukcí. Vlivem koroze jsou spoje výrazně oslabeny a pak hrozí havárie bez předem avízovaných deformací, dojde k okamžitému ustřižení. Ze strany České spořitelny, kde nejvíc zatéká, jsou navíc hlavy šroubů nepřístupné a jejich stav je tak těžko prověřitelný. Zřejmě bude nutné terasu snést, rozebrat a zlikvidovat,“ konstatuje radní Procházka a pokračuje: „Nikoho z nás situace netěší. Řešíme hříchy skoro půl století staré. Na tom nic nezmění obstrukce a mediální kampaň jednoho z obchodníků v okolí. Posudky, jimiž se ohání DBK, se zabývají pouze statickou částí problému, nikoliv odvodem vody z terasy, jehož stávající nedostatečnost je hlavní příčinou vzniku koroze. Rovněž ani jeden z dosud obdržených posudků od společnosti DBK neřeší již dříve zmíněné spoje konstrukce a jejich tristní stav. I přesto jsme obdržené posudky zaslali k posouzení České komoře autorizovaných inženýrů a techniků včetně všech dříve vyhotovených posudků,“ uzavírá pražský radní Procházka.

Pokud nedojde ke komplikacím, vše bude hotové za půl roku a prostor předán znovu do užívání široké veřejnosti.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama