Ing. Karel Janeček

Bez stranické příslušnosti.
  • BPP
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -1,24. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

26.04.2016 16:04:28

Kraj chce zvýšit pohodlí a bezpečnost cestujících

Kraj chce zvýšit pohodlí a bezpečnost cestujících

Vykonstruovaná mediální „bublina“ ohledně tendru na zajištění dopravní obslužnosti Královéhradeckého kraje zcela zakryla zásadní fakt. Cílem výběrového řízení je zvýšení komfortu a spolehlivosti poskytovaných služeb ve veřejné dopravě.

Mnozí z nás, kteří si čtou tyto řádky, mají zkušenosti s cestováním veřejnou hromadnou dopravou. I v dnešní době veřejná hromadná doprava pro značnou část obyvatel a návštěvníků našeho kraje znamená zásadní roli při cestách do škol, zaměstnání, lékaři, úřadům, výletům či za kulturou.  

    Víte že, Královéhradecký kraj každým rokem přispívá ze svého rozpočtu částkou bezmála 300 mil. Kč, aby každý pracovní den vyjelo bezmála cca 4000 autobusových spojů. Kraj je v pozici objednatele dopravních služeb a financuje dopravním společnostem ztrátu z provozu těchto spojů. Dopravní společnosti tedy (kromě provozu svých komerčních linek) provozují spoje pouze na základě krajem poskytované dotace. Každodenní provoz autobusové dopravy není ziskový a musí být dotován z rozpočtu Kraje.

    Je obvyklé a logické, že subjekt, který objednává a financuje služby, v tomto případě Královéhradecký kraj, má nezpochybnitelné právo ve výběrovém řízení stanovit podmínky budoucího provozu veřejné dopravy. Kraj vnímá, že komfortní dopravní obslužnost pro své obyvatele je zásadní pro zachování trvale udržitelného rozvoje regionu. Veřejná doprava podporuje i turistický rozvoj Královéhradeckého kraje, který díky svému výjimečnému přírodnímu a architektonickému bohatství (např. nejvyšší hory ČR, skalní města, hrady a zámky) patří k nejzajímavějším místům ČR. Na tyto turisticky zajímavá místa se každoročně přepravují tisícovky návštěvníků právě veřejnou dopravou.   

    Dotací resp. ztrátou, kterou Kraj dopravcům hradí je rozdíl mezi náklady a vybranými tržbami z jízdného. V současnosti tržby z jízdného v autobusové dopravě pokrývají pouze 39% nákladů. S ohledem na tuto skutečnost, že dotace je rozdíl mezi náklady a výnosy z jízdného, je příjem z jízdného rozhodujícím prvek ovlivňující celkovou výši vynakládaného krajského příspěvku na provoz autobusové dopravní obslužnosti (pokud klesnou výnosy z jízdného, a nedojde ke změně výše nákladů, platí se vyšší doplatek, naopak pokud se tržby z jízdného zvýší, platí se doplatek nižší). Proto je každý cestující, který někdy využil, využívá nebo v budoucnu využije veřejnou dopravu velmi zásadní. Připravit a následně realizovat podmínky provozu veřejné dopravy pro co nejširší skupinu cestujících, vnímáme jako stěžejní cíl v oblasti dlouhodobého zajišťování provozování veřejné dopravy na území Královéhradeckého kraje. I v krajské dopravě je potřeba se zaměřit na oslovení co nejširší skupiny cestujících (tzn. od mladé až po starší generaci). Z praktických zkušeností vyplývá, že kvalita poskytovaných služeb přináší nové cestující – viz úspěchy dopravců provozující komerční spoje bez dotací, na kterých jsou cestujícím nabízeny zajímavé služby, a na těchto linkách dochází k nárůstu počtu přepravovaných cestujících. Nevidíme důvod postupně nezlepšovat kvalitu poskytovaných služeb i v krajské dopravě.

    Kraj v podmínkách výběrového řízení myslel i na osoby s tělesným a smyslovým postižením, i na maminky s dětmi svým požadavkem na zajištění provozu nízkopodlažních a bezbariérových vozidel a povinnou výbavou akustických a informačních systémů ve vozidlech.

     Právě probíhající tendr na budoucí provozovatele autobusové dopravy má za cíl pro občany kraje a návštěvníky zvýšit komfort poskytovaných služeb, který je obvyklým z jiných krajů v ČR, a který si cestující veřejnost zaslouží. 

 Kraj výběrovým řízením chce zlepšit pracovní podmínky řidičů.

    V posledních měsících neustále napadaný tendr na zajištění dopravní obslužnosti v KHK má pro řidiče autobusů plno výhod, které jim v současné době nikdo není schopen garantovat a oddalováním soutěže se lepších podmínek se jen tak nedočkají. Díky výběrovému řízení by řidiči měli garantovaný plat po dobu 10 let včetně zohlednění změny výše průměrné mzdy v ČR, což nemají v drtivé většině zaměstnanci pracující v soukromém a státním sektoru garantováno. Kraj nabízí řidičům lepší a bezpečnější pracovní podmínky díky požadavku na novější vozový parku. Minulostí budou technické problémy na 15 až 20 let starých vozech, ve kterých velká část řidičů zajišťuje dopravu dnes. Díky klimatizaci i řidič bude mít lepší podmínky pro řízení v parných letních dnech, které jsou rok co rok častější. Dnešní povinnost čekání na přípoje mu pomůžou řešit centrální krajští dispečeři ve spol. OREDO. Když se dostane řidič na lince do problémů jako kolona či nehoda, vyrazí za něj na linku do několika minut operativní záložní vůz, který jeho směnu zajistí, ubyde mu stres se zajištěním směny a reakcemi cestujících na zpoždění, za které nemůže. V každé výběrové oblasti kraj požaduje dispečerský tým, který bude k dispozici řidičům do večera a i o víkendech, na každý provozní problém tak nebudou odkázáni sami na sebe. Každý řidič bude mít k dispozici firemní telefon nebo tablet, na kterém si může v klidu zavolat dispečerům, vyhledat informace na internetu o zpoždění či uzavírkách a dopravních komplikacích. Nově požadované informační systémy pomohou řidiči nejen se správným označením autobusu, pryč budou doby, kdy musíte před každým spojem lovit správné cedulky se směrem jízdy. Nové technologie zaručí viditelnost návazností mezi spoji, pryč budou doby, kdy Vám dispečer vytiskl několikastránkový nepřehledný list s vyčkáváním. To jsou všechno požadavky na dopravce, které bude kraj hlídat, aby řidič měl adekvátní pracovní podmínky od zaměstnavatele k vykonávání zodpovědného zaměstnání.

Jaké skutečné zájmy hájí odborové organizace dopravců? Řidičů ne!

Po vyhlášení výběrového řízení byl zahájen ze strany některých odborových svazů velmi intenzivní tlak na veřejnou zakázku s cílem řešení odměňování řidičů.

    Kraj si je vědom a váží si zodpovědné práce řidičů autobusů. Kraj však ze zákona neurčuje, jak by měla vypadat mzda řidičů a ani nemůžeme. Kraj nemá se zaměstnanci dopravců uzavřen žádný pracovně-právní vztah, na základě kterého bychom mohli dopravcům stanovit, jak by měla výše mzdy vypadat. Stanovení výše mzdy je vždy na jednání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci, potažmo odbory.

    Kraj vyšel odborům vstříc a upravil v rámci zákonných možností podmínky výběrového řízení, aby umožnil majitelům dopravních společností pro zohlednění mzdových požadavků řidičů.  Oproti původním podmínkám se kraj zavázal zvýšit objem finančních prostředků, který vítězný dopravce obdrží na pravidelné navyšování mezd řidičů. V nabídkách uchazečů se projeví, jakým způsobem majitelé dopravních společností ohodnotí práci svých řidičů.

    Často prezentovaný argument odborů, že je pouze na mzdách řidičů možné šetřit není pravdivý. Jedná se o zástupný argument, protože cena dopravního výkonu je složena z několika různých nákladových položek (např. kromě mzdových nákladů se jedná o mj. o náklady na přímý materiál, opravy a udržování, energie, odpisy a leasing, pohonné hmoty a oleje, pojištění, náklady na infrastrukturu, cestovní náklady, provozní a správní režie a zisk dopravce). Podle zveřejňovaných statistik nákladů ve veřejné autobusové dopravě mzdové náklady tvoří cca 30% nákladů. Zbylých 70% jsou právě jiné náklady, kde je možné vhodnou obchodní, technickou a ekonomickou strategií a vyjednávací schopnosti dopravce dosáhnout optimalizaci nákladů.   

    Po změně zadávací dokumentace požadavky, odbory změnily rétoriku a považuji změněné podmínky za výsměch. Nabízí se otázka, čí tedy zájmy vlastně hájí?

   Podmínky pro řidiče již nejsou jejich tématem. Veřejně jsou prezentovány smyšlené nebo nepravdivé informace bez sdělení dalších souvislostí s jediným cílem, jejich snahou je zajistit stávajícím majitelům dopravních firem prodloužením stávajících smluvních vztahů. Reálná hrozba ztráty stabilního příjmu ze strany kraje poskytnutých dotací na provoz autobusové dopravní obslužnosti může být pro majitelé dopravních společností hrozbou ztráty finanční jistoty. Majitelé dopravních společností jsou totiž jediní, kdo se bojí o svou práci, VŘ naopak garantuje jistotu zaměstnání na 10 let pro řidiče autobusů a dispečery. Je evidentní snahou při prezentací těchto stanovisek na veřejnosti přinutit kraj do nevýhodné pozice s cílem diktovat si podmínky se snahou většího hrazení finanční kompenzace za jeden ujetý km.  Může být velmi reálné, že pro zachování stávajícího rozsahu dopravní obslužnosti pro obyvatele kraje, bude muset kraj dopravcům vynaložit více peněz, ale cestující na službách nic nepoznají, řidiči si o moc nepolepší, ale my všichni to zaplatíme.

     Horší variantou může být i samotné snížení rozsahu dopravní obslužnosti, které by se negativně dotklo obyvatel měst a obcí našeho kraje snížením jejich dostupnosti, ale i samotných řidičů, kterým se snížily výkony. To však my nechceme. 

2. náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Karel Janeček 

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama