Ing. Karel Janko

heslo
  • ČSNS 2005
  • Podolanka
  • zastupitel obce
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,76. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

04.12.2021 14:53:01

Lidé, braňte svoje děti.

Lidé, braňte svoje děti.

Současná vakcinace lidí má temné pozadí.

Lidé braňte se.

Vzhledem k tomu, že se připravuje návrh na povinné očkování proti Covid-19 a je jen otázkou času, kdy se toto očkování stane povinným i pro děti (stejnou salámovou metodou, jakým byla zaváděna všechna předchozí proticovidová opatření), považuji za nezbytné, aby byla veřejnost informována o okolnostech ohledně schválení a nákupu těchto vakcín a připojuji několik otázek:

1.)    SÚKL: „Dopad očkování přípravkem Comirnaty/Moderna na šíření viru SARS-CoV-2 v komunitě dosud není znám. Dosud není známo, kolik očkovaných lidí může být stále schopno přenášet a šířit virus.”

Žádost o poskytnutí informací ze dne 8. 3. 2021, Státní ústav pro kontrolu léčiv (sukl.cz) (přikládám přehledně otz./ odpověď v pdf dokumentu)

Proč s tímto faktem nebyli lidé seznámeni před kampaní Tečka a MZČR nás celou dobu ujišťovalo, že lze pomocí vakcíny virus eradikovat?

2.)    EMA uvádí, že u očkovacích látek firem Pfizer/BioNTech a Moderna nebyly provedeny studie na prokázání jejich genotoxicity (nedostatečná studie u Moderny) a karcinogenity. Zkoumání takového vlivu je součástí standardních klinických zkoušek léčiv před uvedením na trh. EMA dále uvádí, že u těchto očkovacích látek není znám bezpečnostní profil pro: pacienty se s níženou imunitou, křehké pacienty s komorbiditami (např. chronické obstrukční plicní onemocnění (COPD), cukrovka, chronické neurologické onemocnění, kardiovaskulární poruchy), pacienty s autoimunitními nebo zánětlivými poruchami, interakci s jinými vakcínami.

Jak je možné, že vakcíny byly primárně určeny pro staré lidi s komorbiditami (dle sdělení MZČR), aniž by bylo známo, zda jsou pro tuto skupinu osob bezpečné? Pokud vím, tak byli senioři ujišťováni o opaku, a to i přes nárůst úmrtí po vakcinaci Zvýšená úmrtnost po první dávce vakcíny? - Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz). V tomto kontextu lze spekulovat, zda vakcína „nepřispěla“ ke snížení hospitalizace očkovaných na JIP i díky selekci nejzranitelnějších.

3.)    Vakcíny Comirnaty a COVID-19 Vaccine Moderna byly schváleny Evropskou komisí, nikoliv Ústavem nebo MZČR. Jedná se o tzv. centralizovanou registraci platnou ve všech zemích EU. Nejedná se o genovou terapii: v souladu s bodem 2.1 části IV přílohy I směrnice 2001/83/ES léčivé přípravky pro genovou terapii nezahrnují vakcíny proti infekčním onemocněním. Totéž v §2, odst. 2, písm. p) zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů: léčivé přípravky pro genovou terapii nezahrnují vakcíny proti infekčním onemocněním.

Jinými slovy, jelikož byly vakcíny schváleny jako očkovací látky nikoli jako genová terapie a neobsahovaly nová adjuvans, nebylo nutné provést dlouhodobé testy stran karcinogenity a genotoxicity (viz. otz. č. 6 – viz. Žádost SÚKLu)

K tomuto přikládám záznam ze Světového summitu o zdraví – Prezident společnosti Bayer Stefan Oelrich uvádí: „My, jako společnost Bayer, podnikáme ten skok v buněčné a genové terapii, což je podle mě jeden z těchto příkladů. Snad v tom do budoucna uděláme pokrok. MRNA vakcíny jsou ve výsledku příkladem té buněčné a genové terapie. Vždy rád říkám, že kdybychom před dvěma lety dělali veřejný průzkum a ptali se lidí, jestli by byli ochotní si vzít genovou terapii a píchnout si ji do těla, nejspíše bychom měli 95% míru odmítnutí. Tato pandemie podle mě také otevřela oči mnoha lidí vůči inovacím takovým způsobem, který předtím možná nebyl možný.“

President of Bayer ► [ "mRNA vaccines are a gene therapy" ] - World Health Summit 2021 - YouTube

Dále jsou zde pochybnosti ohledně etiky při testování a schvalování vakcíny. BMJ: Studie vakcíny Pfizer probíhaly v Texasu s vážnými porušeními - 03.11.2021, Sputnik Česká republika (sputniknews.com) - Vědkyně Jacksonová pracovala dva týdny ve Pfizeru při vývoji vakciny a kritizovala postup zkoušek  (byla propuštěna).  

V tomto článku informace Tohle není epidemie neočkovaných ... tohle je epidemie fake science! - Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků | SMIS (smis-lab.cz)  ohledně doporučení vakcinace těhotných. Cituji „Autoři studovali mimo jiné prevalenci spontánního potratu do 20. týdne těhotenství. V článku uvádějí odhad této prevalence 12.6%, který je založen na tom, že ke spontánní aborci do 20. týdne došlo ve 104 případech z 827 sledovaných očkovaných těhotných. Tato míra není nijak vysoká a neliší se od údajů pro normální neočkovanou populaci. Jenže nějak zapomněli zohlednit, že více než 700 těhotných v této skupině bylo očkováno až po 20. týdnutěhotenství.“

V současnosti je hlášen jen zlomek nežádoucích účinků, řada dalších účinků je bagatelizována; přesto nebylo možné ignorovat výskyt myokarditidy u mladistvých a je zcela ignorována studie uveřejněna ve vědeckém časopise  Abstract 10712: Mrna COVID Vaccines Dramatically Increase Endothelial Inflammatory Markers and ACS Risk as Measured by the PULS Cardiac Test: a Warning | Circulation (ahajournals.org), cituji „Dospěli jsme k závěru, že vakcíny mRNA dramaticky zvyšují zánět endotelu a infiltraci T buněk srdečního svalu a mohou být důsledkem pozorování zvýšené trombózy, kardiomyopatie a dalších cévních příhod po očkování“. Přesto nedošlo k provedení souvisejících studií, dále k nezávislému posouzení rizik, nejsou ani vyhodnoceny dosavadní data získaná během užití vakcín, nebyly provedeny pitvy lidí, kteří umřeli po vakcinaci a nejsou známy její dlouhodobé účinky.

Údaje o vakcíně Pfizer schválenou FDA se zřejmě dozvíme až v roce 2076… Wait what? FDA wants 55 years to process FOIA request over vaccine data | protothemanews.com

A dále pochybnosti ohledně etiky samotné společnosti Pfizer | Violation Tracker (goodjobsfirst.org) – zde jsou uvedeny udělené pokuty za trestné činy společnosti Pfizer a zde i jejich praktiky Nigeria sues Pfizer for $7bn over 'illegal' tests on children | World news | The Guardian

Současně bych chtěla připomenout, že vakcína Pandemrix - Wikipedia, která byla stažena po zvýšeném výskytu narkolepsie u mladistvých, byla rovněž řádně schválena agenturou EMA a cituji z Wikipedie „Riziko nežádoucích účinků po vakcíně Pandemrix bylo více než pětkrát vyšší než riziko po dalších dvou vakcínách GSK H1N1. Očkování pokračovalo i poté, co byly k dispozici údaje, které tuto analýzu umožnily. V irském parlamentu TD Clare Daly poznamenala, že "Health Service Executive (HSE) se rozhodla koupit Pandemrix a pokračovala v jeho distribuci i poté, co věděli, že je nebezpečný a nevyzkoušený, a předtím než ho většina veřejnosti v Irsku obdržela."

Na rizika vakcín proti Covid19 upozornila řada odborníků jako např. Dr. Michael Yeadon - bývalý viceprezident společnosti Pfizer, dále Dr. Robert W. Malone - vynálezce technologie mRNA, u nás prof. RNDr. Jaroslav Turánek a další. Všichni tito lidé byli dehonestováni a vytlačeni z veřejného prostoru. Sluchu se dopřává pouze „odborníkům“ zainteresováným ve farmaceutických firmách nebo spjatým se státní správou.  Mohou lidé chovat důvěru v systém, který vylučuje odbornou diskuzi?

4.)    Na netransparentnost smluv poukázal Rumunský europoslanec Cristian Terheș mluví v Evropském parlamentu - Bing video (min. 3:20)

Odškodnění obětí očkování zaplatíme my, občané, nikoli farmaceutické firmy NÁVRH USNESENÍ o zřízení Evropského fondu pro odškodnění obětí očkování proti onemocnění COVID-19 – Comirnaty (Pfizer, BioNTech) – vakcína COVID-19 Janssen – Spikevax (vakcína Moderna) – Vaxzevria (vakcína AstraZeneca) (europa.eu)

Bohužel nejsme ani seznámeni, jaké smluvní závazky vůči těmto společnostem máme - Pfizer's Power - Public Citizen a Report: How Pfizer Silences World Governments in Vaccine Negotiations - Public Citizen nebo zde Gravitas: Pfizer's abusive vaccine deals - YouTube (Pali Sharma, indická zprávařka CNN, ted' TV Gravitas)

5.)    Nejsou přesvědčivá data, dle kterých by vakcinace celé populace garantovala trvalé zvládnutí epidemie, naopak dle této mapy COVID-19 Map - Johns Hopkins Coronavirus Resource Center (jhu.edu) můžeme soudit, že covidem jsou nejvíce zasaženy země, které vsadily na očkování  (a které, jak už víme, nikdy neskončí) India Could Sentence WHO Chief Scientist to Death for Misleading Over Ivermectin and Killing Indians | NextBigFuture.com

Závěrem

Veškerá opatření byla od počátku represivního nikoli protektivního charakteru a byla cílena na většinovou nikoli rizikovou populaci. Jejich smyslem nebyla ochrana občanů, ale deinstalace právního státu a postupné zavádění teroru. Ačkoli byly ztráty na životech v minulých měsících bolestné, ztráty, ke kterým dojde v novém totalitním režimu budou nejen bolestné, ale i nevyčíslitelné. Obávám se, že díky digitalizaci a novým technologiím bude tento proces nevratný.

Z výše uvedeného vyplývá, že je nemyslitelné, aby ústavní práva a svobody byly udělovány občanům výměnou za očkování.  Naštěstí stále více lidí u nás i ve světě začíná chápat, do jaké pasti jsme se za posledních několik měsíců dostali a že v současné situaci platí jediný imperativ „chránit naše děti a jejich budoucnost“.

World wide people are waking up. - YouTube (o demonstracích ve světě mainstream mlčí)

Deklarace lékařů k nátlaku na očkování (deklaracelekaru.cz) (začíná se ozývat stále více lékařů)

Německo má detenční zařízení pro odmítače nařízené izolace - CNN Prima NEWS (iprima.cz)

Důrazné varování z Austrálie - jdeme cestou fašismu a diktatury - NášTub (nastub.cz)

Lotyšská vláda zakázala neočkovaným poslancům hlasovat a účastnit se schůzí, a to i na dálku (epochtimes.cz)

This is how we prevent the next pandemic - Bing video  (soukromá světová armáda aneb korporátní fašismus)

  3.12.2021

imap://k%2Ejanko%40seznam%2Ecz@imap.seznam.cz:993/fetch%3EUID%3E|archive%7C2021%3E184232?part=1.2&filename=%C5%BD%C3%A1dost%20o%20poskytnut%C3%AD%20informac%C3%AD%20ze%20dne%208.pdf&type=application/pdf


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama