Ing. Karin Szczyrbová

členka Národní demokracie
  • ND
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,64. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

18. 4. 2021 14:31:46

Od exploze muničního skladu až po výbušnou sílu slov spouštějící válku skutečnou

Od exploze muničního skladu až po výbušnou sílu slov spouštějící válku skutečnou

Sedm let – pro někoho krátká doba, pro někoho dlouhá. Ale co když oněch 7 let rozhoduje o prestiži politického a bezpečnostního vedení země, o deseti milionech občanů této země a také dost možná o budoucnosti celého světa?

V sobotu, dne 17. dubna 2021 se před osmou hodinou večerní dověděla nejenom Česká republika, ale spolu s ní také celý svět, že to „zrůdné totalitní a teroristické Rusko, resp. jeho agenti“ vyhodili před 7 (slovy: sedmi!) lety do povětří muniční sklad ve Vrběticích (pozn.: Vrbětice - vesnice v ČR, konkrétně ve zlínském okrese, s necelými 400 obyvateli). 

Prohlášení je to zcela jistě vážné, a proto je potřeba znát důvod, proč by ruští agenti vyhazovali do vzduchu nějaký muniční sklad někde v nějaké středoevropské vesničce.

Oficiální důvod zní: Zabránění dodávek zbraní a munice do Sýrie a na Ukrajinu. 


Základní předpoklady 

Předpokládám, že Česká republika není žádnou „banánovou republikou“, ve které si se zbraněmi obchoduje kde kdo, ale že veškerý dovoz a vývoz zbraní je registrován a že podléhá příslušným povolením (ze strany české vlády, ministerstev, příslušných osob, institucí a orgánů), zejména pokud by šlo o větší objemy zbraní a munice. Možná se ale pletu. 

Také předpokládám, že tajné služby velmi dobře ví o překupnících zbraní a munice, tudíž by jakýkoliv možný prodej/nákup soukromými osobami bez jakýchkoliv povolení zastavily už při první možné příležitosti, tudíž by ani žádní ruští agenti neměli zájem na explozici muničního skladu. Možná se ale opět pletu.

Z mých předpokladů tedy vyplývá, že o vývozu zbraní a munice z Vrbětic se před sedmi lety vědělo a že za tento vývoz musel být někdo zodpovědný, s největší pravděpodobností některé z ministerstev, potažmo tedy česká vláda.


Poděkujme Rusku! 

Pojďme se nyní krátce a stručně podívat na to, s čím byli nejenom čeští občané v sobotu 17. dubna 2021 večer seznámeni a co z toho vyplývá. 

Když zcela pominu tu absurdní snůšku nesmyslů o stejných ruských agentech, kteří chtěli v Británii otrávit agenta Skripala, a současně, když absolutně zapomenu na závěry vyšetřování předmětného výbuchu, které byly před lety zveřejněny (viz odkazy pod článkem), pak docházím k následujícímu závěru: 

Omluvme se, nebo poděkujme Rusku a jeho nyní hledaným agentům! A to si nedělám legaci. Myslím to smrtelně vážně. Pomohli totiž odhalit a zviditelnit pravou tvář naší české prolhané, zaprodané a vlezdoprdelkovské skialpinistické politické reprezentace. 

Proč? Protože první zjištění, ke kterému člověk se zdravým rozumem dojde, je, že nám politici, média a také tajné služby lhali buď před lety, nebo nyní! Ať jedno, či druhé, nelze jim již nyní věřit a jakékoliv jejich prohlášení je nutné brát s rezervou! Navíc, důsledky ať už první, či druhé lži, jsou pro Českou republiku, její renomé a její občany přímo život ohrožující.


Dva scénáře pro Vrbětice – oba v neprospěch vlády a českého lidu 

Scénář č. 1: 

Držme se nyní současné verze a teorie že ruští agenti chtěli zabránit vývozu zbraní a munice do Sýrie a na Ukrajinu. 

V obou případech (ať už vývozu zbraní a munice do Sýrie, nebo na Ukrajinu) měly přijít tyto zbraně a munice do rukou sil nepřátelských Rusku. 

V Sýrii to tedy byli povstalci proti režimu Bašára Asada. Povstalce podporoval americký režim, zatímco Asada podporovalo Rusko. 

Na Ukrajině to bylo podobné. Všechny problémy začaly tzv. „majdanem“ podporovaným opět americkým režimem. Od roku 2014 se táhne válka na Donbasu, kdy mezi sebou válčí amerikou podporovaná ukrajinská armáda s proruskými separatisty. Zbraně a munice z Vrbětic se podle současně platné verze měly dostat do rukou ukrajinské armády, tudíž armády nepřátelské Rusku a občanům Ruska. 

Pokud se tedy podíváme na podstatu a původce obou zmíněných konfliktů v daných zemích (Sýrie, Ukrajina), pak jsou jimi USA a Američané. Co tito lidé rozdmýcháním konfliktů způsobili? Rozvrat fungující Sýrie a vlnu uprchlíků valící se na Evropu. A samozřejmě také destabilizaci Ukrajiny, zbídačení jejího obyvatelstva a každoroční stupňování vojenského napětí na hranicích s Ruskem. 

Ve svém důsledku všechno toto negativně ovlivňuje vývoj v Evropě. 

Jestliže mělo dojít k dodávkám zbraní a munice z vrbětických skladů do rukou povstalců v Sýrii a do rukou ukrajinské armády, přičemž tehdejší česká vláda, resp. příslušné osoby, orgány a instituce o tom věděly, resp. vydaly povolení k vývozu, pak se vědomě podílely na vytváření nebezpečné bezpečnostní situace, a to nejenom ve světě, ale ve svém konečném důsledku také v České republice. Tímto nebyly hájeny české zájmy a čeští občané mohli být a stále jsou vystaveni možnému budoucímu riziku a nebezpečí! 

Z této první verze tudíž vyplývá, že česká vláda již v roce 2014 přistoupila na velmi nebezpečnou hru, přidala se na stranu USA (stranu ničitelů a rozvracečů) a pomáhala svým schvalováním vývozu zbraní a munice do původně stabilních zemí a států rozdmýchávat nebezpečné konflikty, tyto konflikty udržovat, čímž se stala nejenom hrozbou pro občany válkou a konflikty zmítaných zemí, ale v konečném důsledku také pro občany vlastní! 

Co z toho tedy plyne? Tím, že k vývozu zbraní a munice z Vrbětic nedošlo, ochránili ruští agenti Českou republiku od spojení s USA. Česká republika tudíž nemůže být spojována s vyvoláváním a podporováním povstalců vůči legitimně zvoleným režimům. Rusku tedy patří díky a tehdejší vládě a zodpovědným osobám příslušný trest za podporování mezinárodního terorismu v čele s USA. 


Scénář č. 2: 

Pokud by se však současná verze nezakládala na pravdě (žádní ruští agenti by žádný sklad nevyhodili do povětří) a platila by verze předchozí, tedy že ve Vrběticích docházelo k rozkrádání zbraní a munice, nesrovnalostem ve skladové evidenci apod., pak současná česká vláda vědomě lže a navíc opět vystavuje české občany nesmírnému nebezpečí. Za své lži by se česká vláda měla omluvit nejenom českým občanům, ale také a zejména Rusku.  


Síla slov 

Obvinění jakéhokoliv cizího státu z terorismu a z vedení války je zahrávání si s ohněm. 

Vyhošťování diplomatů je předstupněm skutečné války. 

Skutečně si v současné vyhrocené situaci přejeme válku? Ne žádnou studenou, ale skutečně horkou válku, k jejímuž rozpoutání přispívá rétorika českých politiků a ve které budou umírat skuteční lidé?! Ne ti vymyšlení z covidových statistik. 

Uvědomuje si vůbec česká vláda i česká opozice, jakému nebezpečí nyní vystavuje české občany jen proto, aby se zalíbila USA a poslušně a poníženecky vlezdoprdelkovsky přijala jejich příkazy a obviňovala Rusko z terorismu?! 

Uvědomují si vůbec současní čeští politici, co svou rétorikou a svými neuváženými výroky a soudy mohou způsobit?

Uvědomují si vůbec současní zvolení zástupci lidu, jakou moc a sílu má slovo? Slovo, které se tváří silácky, ale přitom se zakládá na lži, manipulaci, fabulaci? Slovo, které jen přiléhává olej do ohně? Slovo, které může způsobit utrpení milionů lidí? 

Skutečně jste/jsme zapomněli? 

76 let není tak dávno... 

Nechtějme znovu prožívat ta utrpení a nehledejme k nim falešné záminky! 


P.S. Odkazy na exploze ve Vrběticích publikované v minulých letech: 

https://zlin.rozhlas.cz/zlodeji-kradli-zbrane-ze-strezenych-vrbetic-samopalum-rikali-sici-stroje-padl-7759425?fbclid=IwAR3lQYK3o-APPJf5QlvaEjTeScV71TENLTegR3amd-Gwy0RcEAAxKHfjb1M

https://www.e15.cz/domaci/zemanovi-lide-pry-pomahali-zbrojari-z-vrbetic-vyvazet-zbrane-1145096?fbclid=IwAR38VbR_GvWDhydDdxz6RI7cL26A1sQAtrfCynDrslrx5BIuafONCJ90320


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama