Ing. Karin Szczyrbová

členka Národní demokracie
  • ND
  • mimo zastupitelskou funkci
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je -0,64. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

30.09.2020 20:37:11

Útlum těžby v OKD a dopady na Moravskoslezský kraj, zejména okres Karviná

Útlum těžby v OKD a dopady na Moravskoslezský kraj, zejména okres Karviná

Těsně před říjnovými krajskými volbami schválila vláda ČR útlum těžby v OKD...

Těsně před říjnovými krajskými volbami schválila vláda ČR útlum těžby v OKD. O tomto kroku je možné se dočíst např. v tiskové zprávě Ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 22. září 2020. 

Takto unáhlený krok, který byl učiněn v podstatě ze dne na den, či z hodiny na hodinu, svědčí o tom, že osoby, které o útlumu těžby v OKD rozhodovaly, nemají ani zrníčko ponětí o komplikovanosti a složitosti celého problému a stávající situaci v Moravskoslezském kraji.Jako člověk, který se narodil a žije v Karviné a který také vystudoval ekonomii, velmi dobře vím, že dopady útlumu těžby ve společnosti OKD budou nedozírné a postihnou v podstatě všechny občany zejména Karviné a okolí.

Tyto dopady se projeví v mnoha oblastech. Nehovoříme zde pouze o zvýšení míry nezaměstnanosti, či o sociální situaci propuštěných, ale musíme si také uvědomit dopady na odvětví a obory, které (ať už přímo, či nepřímo) s těžbou a těžebním průmyslem souvisí.

Česká republika útlumem těžby v OKD přijde o poslední zdroje kvalitního koksovatelného uhlí, které je vysoce ceněné. Místo toho, aby česká vláda podporovala soběstačnost země minimálně v této oblasti, ustupuje tlaku EU a ekologických aktivistů. Zároveň však nepřímo nutí české společnosti a firmy, aby uhlí dovážely ze zahraničí a podporovaly tak růst a prosperitu zahraničí a zahraničních podniků na úkor českých a české produkce.

Oblast ekologie v tomto svém článku pominu, jelikož jde o téma velmi obsáhlé, které si zaslouží samostatný rozbor.


Vrátím se však k sociální situaci v Karviné a okolí.

V okrese Karviná je dlouhodobě registrována jedna z nejvyšších měr nezaměstnosti v celé ČR (přímo v Karviné se pohybuje kolem a nad 10 %).

Okamžitým a nepromyšleným útlumem těžby ke konci února 2021 vzroste počet nezaměstnaných o cca 2.000 lidí (někteří již budou mít sjednáno nové zaměstnání, někteří odejdou do předčasného důchodu apod.) Některé profese však, jak jsem již nastínila, navazují na provoz OKD, nebo s ním souvisí, proto útlum nepostihne pouze zaměstnance OKD.


Co se tedy stane (nebo se může stát) na konci února 2021?

Za necelého půl roku ode dnešního dne se ze dne na den bude muset Karviná a okolí vypořádávat se skokovým nárůstem počtu nezaměstnaných.

Já, jako obyčejný občan Karviné, se ptám současných politiků a osob s rozhodovací pravomocí: „Máte plán, co udělat s lidmi, kteří v důsledku útlumu těžby v OKD ztratili ve velmi krátké době svou práci a zaměstnání? Víte, kde tito lidé najdou uplatnění, když např. na konci roku 2019 připadalo na 1 volné pracovní místo více než 5 uchazečů o práci? Jak vysoký bude plat propuštěných osob, pokud zaměstnání najdou? Jak vysoké budou jejich dávky, pokud zůstanou registrovaní jako nezaměstnaní? Jaké budou dopady propuštění těchto osob na jejich rodiny, finanční rozpočet jejich rodin apod.?

Doposud jsem slyšela a četla pouhé deklarace a prázdné fráze. Existuje např. koncept POHO2030, avšak jeho realizace bude trvat minimálně několik let.

Právě zde je ten největší problém. Realizace jakéhokoliv smysluplného a realizovatelného rozvojového programu bude trvat několik let, kdežto okamžitý útlum těžby znamená také okamžitý problém, který je nutné řešit ihned a bez prodlení.

Otázka tedy nyní zní: „Kde za necelého PŮL ROKU zajistíme cca 2.000 nových pracovních míst, abychom udrželi alespoň stávající míru nezaměstnanosti a stávající sociální situaci občanů Karviné a okolí?

Odpověď je jednoduchá: „Nikde!

Z jakého důvodu?: „Jelikož o útlumu těžby v OKD se pouze hovořilo, avšak nikdo nevyvíjel snahu aktivně útlum těžby v OKD řešit.

Proto si dovolím vyslovit svůj názor: „Okamžitý útlum těžby v OKD je finálním hřebíčkem do rakve Karviné a okolí.

Abych však nebyla tak pesimistická, uvedu pár příkladů, co je možné okamžitě po krajských volbách udělat, resp. co bych udělala já, členka Národní demokracie a lídr kandidátky ROZUMNÍ po zvolení do krajského zastupitelstva.

ROZUMNÝM nebrání vůbec nic v tom, aby okamžitě po zvolení vyvinuli tlak na vládu ČR, a to v tom smyslu, abychom byli seznámeni s budoucími záměry s OKD, s plány na nakládání s příslušnými pozemky, s plánovaným uplatněním propuštěných zaměstnanců apod.

Já osobně budu trvat na upřesnění konkrétních kroků - nestačí mi jen prázdné fráze. Chci vidět přesná čísla, analýzy apod., abych mohla vytvořit strategický plán, který Karvinou, její okolí a také Moravskoslezský kraj provede velmi těžkým obdobím.

V žádném případě bych si nepřála, aby většina z propuštěných zaměstnanců OKD skončila na dávkách či podpoře v nezaměstnanosti, nebo se z Karviné a okolí odstěhovala. Důvody mohu specifikovat. Zaprvé, čím déle je člověk nezaměstnaný, tím hůře zaměstnavatelným se stává, a za druhé, stěhování sice může prospět jedinci, avšak město a kraj, ze kterého se tento jedinec odstěhoval, pocítí změnu negativní, která se promítne např. ve financování služeb, které může město či kraj občanům nabízet.

ROZUMNÍ (v Moravskoslezském kraji s podporou Národní demokracie) dlouhodobě prosazují a navrhují vytvoření, nebo přenesení úřadu či instituce s celorepublikovou působností do oblasti Karviné a okolí. Pokud by se nám podařilo toto uskutečnit, pak by celý region získal na významu. Efekty a pozitivní dopady by se projevily velmi rychle, a to v mnoha oblastech, nejenom v oblasti zaměstnanosti.

Závěrem je možné říci, že OKD je kauzou, která se řeší už spoustu let. Bez výsledku! Jak je vidět, není zde vůle, aby tato kauza byla řešena a vyřešena. Lidé, kteří se na OKD obohatili, zůstávají bez potrestání. Toto se musí změnit! Kdo jiný by to měl změnit, než lidé, kteří bojují za spravedlnost? Kdo jiný by to měl změnit než ROZUMNÍ s podporou Národní demokracie?!


Ing. Karin Szczyrbová

lídr moravskoslezské kandidátky ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama