Ing. Kateřina Konečná

Jsem poslankyne - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • KSČM
  • europoslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,94. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

16. 2. 2019 16:09:55 - Iveta Trnčíková

Pronajímatelé zakazují nájemníkům trvalý pobyt

Paní europoslankyně, zajímá mě váš postoj a řešení vzniklé situace. Pracuji a platím řádně nájem. Mám v Praze nájemní byt, mohu se přihlásit k trvalému pobytu, ale majitel mi mimo smlouvu sdělil, že pokud tak učiním, vyhodí mě z bytu. Mám tedy adresu na městsě - bezdomoveckou. S tím jsou problémy při úvěrování, při zaměstnávání a vůbec všude. Pokud bydlím, mám smlouvu a platím, měla bych mít právo se příhlásit řádně k trvalému pobytu, ale majitel mi brání. Jak chcete tento problém řešit? Děkuji!

Odpověď

22. 2. 2019 18:31:41 - Ing. Kateřina Konečná
Vážená paní Trnčíková, pokud je mi známo tak souhlas pronajímatele s evidencí trvalého pobytu v místě jím pronajímaného bytu není potřeba. Nicméně, raději si to prosím ještě ověřte u advokáta nebo právní poradně. V některých případech pronajímatelé i přesto trvají na zákazu trvalého pobytu nájemce na adrese pronajatého bytu a tento zákaz učiní součástí nájemní smlouvy. Úřad má povinnost, splní-li občan zákonné podmínky, i přes toto trvalý pobyt nájemci zaevidovat. K zápisu údaje o místu trvalého pobytu u osoby, která není vlastníkem předmětného objektu tedy je vždy potřebný souhlas vlastníka. Nicméně takovým souhlasem je již sama nájemní smlouva. Nájemce nemá povinnost informovat a žádat majitele o souhlas. Jedinou výjimkou jsou podnájemní smlouvy a družstevní byty, u kterých právo na zřízení trvalého pobytu nájemník nemá. Až v případě, kdy není možné ohlašovně listinu prokazující vznik užívacího práva předložit, je zapotřebí speciálně vytvořený souhlas vlastníka. Jakákoliv ujednání o zákazu zápisu údaje o místu trvalého pobytu v nájemních a jiných obdobných smlouvách jsou bez právního významu vůči ohlašovnám- Pronajímatel by si teoreticky mohl ujednat, že se bude porušení klauzule o zákazu zápisu údaje o místu trvalého pobytu považovat za zvlášť závažné porušení povinností vyplývající z nájmu a bude tedy důvodem pro výpověď nájmu. Takové ujednání by však mělo být zjevně nepřiměřené. Bohužel, samozřejmě pokud tak učiníte za zády pronajímatele a ten se to dozví, může se stát, že Vám např. neprodlouží dále nájemní smlouvu, kterou máte třeba  na dobu určitou, popř. může zkusit se s Vámi soudit. Tomuto chování však bohužel nezabrání žádný zákon na světě. Držím palce, ať vám to dobře dopadne.

Přeji hezký víkend,

Kateřina Konečná