Ing. Klára Dostálová

  • BPP
  • Královéhradecký kraj
  • poslankyně
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 2,09. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

24.03.2023 18:05:00

Zabránit tomu, aby byla ČR opět napadena za špatnou transpozici

Zabránit tomu, aby byla ČR opět napadena za špatnou transpozici

Projev na 53. schůzi Poslanecké sněmovny 24. března k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já možná začnu tím, co tady říkal pan ministr. Skutečně zákon o veřejných zakázkách byl připraven v podstatě k hladkému schválení, nicméně nám to trošičku rozbořily některé pozměňovací návrhy. Já jsem ráda, že došlo ke stažení pozměňovacího návrhu pod písmenem D, body 1 až 4 a body 6 až10 panem předsedou Michálkem. Já jenom bych chtěla říct, abyste si tam... úplně tak nešlo o ten střet zájmů jako takový, ale šlo o automat.

My jsme samozřejmě komunikovali s Evropskou komisí, že by neměl zákon o veřejných zakázkách - a mám to černé na bílém, stejně jako má pan ministr dopis k tomu pozměňovacímu návrhu G - že komise neumožňuje členským zemím si dávat další podmínky pro automatické vyloučení, že každý ten uchazeč kvůli rovnosti trhu, hospodářské soutěži a principu proporcionality musí mít právo se obhájit a musí mít právo na přezkum.

Proto jsem ráda, že se to stáhlo. Je potřeba asi se nad tím ještě více zamyslet, abychom skutečně tam nezavdávali nějakou příčinu, že zase bude Česká republika napadena ze strany Evropské komise za špatnou transpozici, což je přesně ten důvod, proč teď děláme tu novelu zákona o veřejných zakázkách, protože jsme tam také měli pochybení s transpozicí evropské směrnice.

A tímto bych chtěla vzkázat panu předsedovi Luklovi, že možná než psát, tak si můžeme vždycky zavolat, protože je absolutně nesmyslné si myslet, že když máme tento paragraf v zákoně o střetu zájmů, že uděláme CRTL-C a CTRL-V a dáme ho do zákona o veřejných zakázkách, které mají ale úplně jiné principy a úplně jinou transpozici evropské směrnice. Takže takto to nejde a šlo tam jenom o ten automat, který podle mě je potřeba ještě dále řešit.

Druhý pozměňovací návrh, který bych ráda tady zmínila, je pana ministra Bartoše pod bodem G1 až 3. To jde o (to?), že na Českou republiku bude nahlíženo jako na samostatného zadavatele. Já tady chci poděkovat panu ministrovi, protože na základě našich pochybností on skutečně velmi intenzivně komunikoval s Evropskou komisí, také se to trošičku zdrželo, projednávání toho zákona, chápu, že teď velmi spěcháme, aby Česká republika nedostala pokutu. Jenom, pane ministře, upozorňuji, že ten návrh tak, jak teď je, že Česká republika bude samostatný zadavatel, už to nezpochybňuji, máte to černé na bílém, ale ten návrh není v souladu se zákonem o majetku státu.

Zákon o majetku státu hovoří o tom, že je-li veřejným zadavatelem Česká republika, organizační složky státu podle zákona o majetku státu se považují za samostatné zadavatele. Tak jenom pozor na tohle, že je potřeba potom ty věci dorovnat. A pak (bych?) jenom chtěla upozornit ještě na pozměňovací návrh, také na poslední chvíli podaný panem ministrem Bartošem, a to je bod... G, bod 4, a to se týká účinnosti.

My jsme se tady několikrát a prostě na tomto plénu jsme říkali, že zákony mají být účinné, aby bylo opravdu nějaké rovné podnikatelské prostředí, aby to bylo, to právní prostředí, čisté pro podnikatele, že to budeme dělat k 1. 1. nebo k 1. 7. Tak my ten návrh samozřejmě jsme tam dávali k 1. 7., aby to bylo legislativně v pořádku, a pan ministr načetl pozměňovací návrh třicet dnů po vyhlášení. Já bych chtěla moc poprosit všechny ctěné kolegy, abychom toto neschvalovali, protože tam se to stejně bude nepotkávat zhruba o čtrnáct dnů, týden, a měli bychom to jednotné právní prostředí pro podnikatelský sektor zachovat. Děkuji.

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama