ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

21.06.2015 16:52:42

Myslel jsem si, že vše kolem A. Babiše a mne již ustalo, ale mýlil jsem se.

Myslel jsem si, že vše kolem A. Babiše a mne již ustalo, ale mýlil jsem se.

Rozhodl jsem se proto si to nenechat líbit a bránit se. Naštěstí jsem velice pečlivý a mám řadu písemných důkazů o tom, že pan ministr je "SEDMILHÁŘ".

Ve deníku Právo dne 20. 6. a na Novinkách.cz - viz http://www.novinky.cz/domaci/372895-nahnevany-babis-sincl-je-normalne-zlobbovany-rakovina-je-vymluva.html jsem si přečetl rozhovor s ministrem A. Babišem, který bohužel opět obsahuje řadu lží a nepravd týkající se mé osoby. 

Rozhodl jsem se proto si to nenechat líbit a bránit se. Naštěstí jsem velice pečlivý a mám řadu písemných důkazů o tom, že pan ministr je "SEDMILHÁŘ".

1) na "pracovní koaliční skupině" dne 17. 6. kde měl na mne připravenou složku označenou mým jménem plnou kompromitujících lží na mne i mou rodinu, začal  za účasti dalších 14 lidí s tím, že jsem byl "vyhozen z banky" 

Toto je první lež. Je to sice má osobní věc, ale rozhodl jsem se tyto informace uveřejnit. Písemné důkazy jsou v příloze. Jde o potvrzení o ukončení pracovního poměru v IPB a. s., žádost o ukončení pracovního poměru v IPB a. s. a rozhodnutí o přijetí do IPB Pojištovny a. s.

2)  dále pokračoval s tím, že jsem korupčník, který je placen panem Valentou z hazardu. 

Toto je druhá lež. Panu Valentovi a spol. s hazardního prostředí se cíleně vyhýbám (abych z podobných nesmyslů nebyl obviňován) a cca 4 a více let jsem ho neviděl.

3) Tuto další druhou lež (č. 2) dále rozvinul do další lži č. 3 ve výše uvedené deníku Právo a na Novinkách.cz.

Cituji pana A. Babiše z Práva: " Není to poprvé, co je pan Šincl zlobbovaný. Máme s ním zkušenost, když se projednával zákon o loteriích. V rozpočtovém výboru se do něj pustil za použití zástupných argumentů, které předčítal z papíru, který mu pravděpodobně připravily loterijní společnosti, a v jeho snaze mu ochotně asistovala ODS. Novelu se podařilo v rozpočtovém výboru zastavit a dosud se nedostala ani do druhého čtení."

Pro vysvětlenou: šlo o projednávání sněmovního tisku 169 poslance Fichtnera ve věci novely zákona o loteriích (který ve skutečnosti napsali na MF a panu poslanci je jen pouze dali). Jen pro připomenutí mi dovolte uvést, že šlo o tzv. technickou novelu a tedy musela být notifikována evropskou komisí. Výsledek notifikace bylo konstatování, že je tento návrh v rozporu s právem EU (výhrady EK a Rakouska). Proto byl poslancem Fichtnerem (ve skutečnosti MF) předložen pozměňující  návrh, který opět měnil podstatné záležitosti dané technické normy a proto musel být i on notifikován (tzv. renotifikace). 

Jelikož byla o tomto diskuze, tak jsem si jako zpravodaj daného tisku vyžádal celkem 5 stanovisek odborných státních institucí k otázce "zda-li musí být pozm. návrh poslance Fichtnera re-notifikován nebo ne". 

Výsledky všech pěti stanovisek byly shodné - pozm. návrh musí být re-notifikován EK.

Šlo o písemné stanovisko:

1) Parlamentního institutu

2) Vládního zmocněnce EK

3) Úřad vlády - odbor kompatibility

4) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Úsměvné na tom je to, že páté stanovisko  bylo stanovisko  ministerstva financí A. Babiše.  

S těmito stanovisky jsem seznámil členy RV na jeho zasedání. Výsledkem jednání bylo usnesení o přerušení daného bodu do doby "re-notifikace" pozm. návrhu pana poslance Fichtnera.  

Jako důkaz této další lži pana A. Babiše si můžete přečíst zápis z jednání RV : http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=101335

Toto jsou tedy ty podle A. Babiše "podklady, které mi připravily loterijní společnosti". 

Návrh na přerušení projednávání daného bodu přednesl poslanec Volný - místopředseda Hnutí ANO. Tento návrh byl odhlasován všemi členy RV.

V roli zpravodaje jsem se nikdy nevyjadřoval k podstatě daného problému, abych nemohl být osočen z nějakého lobby pro hazard, ale vždy jsem se striktně držel jen procedurálních záležitostí a dbal jsem na to, aby vše bylo v souladu s právním řádem ČR a EU.

Veškeré jednání RV jsou veřejně přistupné a tedy  jsou tedy důkazem mých slov.

Bohužel do dnešního dne pan poslanec Fichtner alias MF o re-notifikaci pozm. návrhu nepožádalo.

4) na "pracovní koaliční skupině" dne 17. 6., která se konala v budově PSP  mne dále pan A. Babiš označil za korupčníka, který je korupčně napojen na pána Janstu 

Toto je čtvrtá lež, kterou zde vyslovil na mou adresu. Pana Janstu jsem totiž nikdy osobně neviděl a neznám se s ním.

5)  dále mne  pan A. Babiš zde označil za korupčníka, který je korupčně napojen na pána Pokorného.

Toto je pátá lež, kterou zde vyslovil na mou adresu. Ani pana Pokorného  jsem nikdy osobně neviděl a neznám se s ním.

6)  dále mne  pan A. Babiš zde označil za korupčníka, který je korupčně napojen na paní Kaslovou, která mne má údajně řídit .

Toto je šestá lež, kterou zde vyslovil na mou adresu. Ani paní Kaslovou  jsem nikdy osobně neviděl a neznám se s ní.

7) dále zde uvedl, že  jsem korupčně převedl rodinný dům na mou manželku. Tento dům jsem nikdy nevlastnil a tedy jsem ho nemohl ani převést. 

Toto je sedmá lež. Důkazem je výpis z katastru nemovitosti.

Zbytek jeho lží a pomluv se mi ani nechce komentovat. 

Není dle mého názoru přijatelné, aby se takto choval ministr vlády ČR a poslanec před mnoha svědky. Proto z výše uvedených důvodu jsem se rozhodl, že na pana A. Babiše podám návrh na disciplinární řízení dle § 13 až 18 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, protože tyto lži a urážky byly vyřčeny na půdě Sněmovny PSP.


L. Šincl

Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama