ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

21.04.2016 15:49:15 - Maestrov

Musí se platit dluhy?

Vy také nemáte žádné námitky k tomu, jak se vedení ČSSD postavilo k rozsudku soudu? Nemyslíte, že vaším postojem ztratíte řadu voličů?

Odpověď

23.04.2016 14:45:51 - Ing. Ladislav Šincl
ČSSD musí čelit  rozhodnutí soudu, které je do značné míry bezprecedentní a které ukládá sociální demokracii, aby platila za služby, které nikdy nedostala. V médiích se to občas bohužel prezentuje tak, že snad panu Alterovi máme nějaký dluh. Nemáme. Kdybychom si od pana Altnera půjčili peníze, tak je nesporné, že bychom tyto peníze měli vrátit.

Ale tady je soudní proces, který trvá 16 let a ještě neskončil. A není možné, aby se sociální demokracie ani kterýkoli občan České republiky vzdal dopředu svých práv.

Je důležité uvést, že sociální demokracie v roce 2000 ihned po potvrzení nároku na své tradiční sídlo zaplatila tehdy ještě advokátovi Altnerovi přes 50 mil. korun. Čili není pravda, že by sociální demokracie panu Altnerovi nic nezaplatila.

Není vinou ČSSD, že o velkou část této částky se pan Altner dodnes soudí s dalšími dvěma advokáty, které si na tuto věc sjednal. To znamená, sociální demokracie není jediná, s kým se pan Altner soudí, ale jsou tady i tehdejší právní zástupci, se kterými on spolupracoval a se kterými se soudí o část z těch 50 mil. korun, které tehdy byly sociální demokracií složeny.

Sociální demokracie není dojná kráva a proto v tom průběhu 16 let odmítala další nároky, požadavky, s nimiž Altner postupně přicházel.

Tyto jeho nároky neuznala a ve všech případech s výjimkou tohoto jediného byl Altner u soudu neúspěšný.

Jen pro představu absurdnosti celého příběhu mi dovolte uvést, že před deseti lety požadoval za své služby po České straně sociálně demokratické dokonce 20 mld. korun.

Sociální demokracie chce a bude postupovat v souladu se zákony České republiky a proto bylo podáno dovolání k Nejvyššímu soudu.

Bylo požádáno o odklad výkonu rozhodnutí resp. o odklad právní moci, tzn. soudní spor v této věci ještě neskončil a my jen využíváme práv, které v rámci zákonů České republiky máme k dispozici prostě proto, že ten rozsudek nepokládáme za správný a nepokládáme ho za spravedlivý. 
Odvolací řízení u Městského soudu v Praze trvalo dvanáct let. Dvanáct let rozhodoval Městský soud v Praze a je důležité zdůraznit, že rozhodoval pouze na základě kroků a obstrukcí ze strany bývalého advokáta Altnera.

Dokonce i tento městský soud konstatoval ve svém rozhodnutí, že to, že se to odvolací řízení protahovalo dvanáct let, nebyla vina sociální demokracie, ale bylo to výhradně v důsledku kroků, které podnikal advokát Altner.

Z tohoto důvodu se domnívám , že není možné, aby za dvanáctileté protahování tohoto soudního řízení platila pouze jedna strana - ta, která toto protahování nezavinila.

Ten rozsudek není podle názoru ČSSD spravedlivý a právě proto sociální demokracie podala dovolání k Nejvyššímu soudu. V případě, že rozhodne tento soud v náš neprospěch (což doufám, že ne) tak předpokládám, že samozřejmě se plně podřídíme rozhodnutí Nejvyššího soudu v této věci a budeme postupovat v souladu se zákony.

Určitou indicií, že není vše tak jak by mělo být, je i to, že bývalý advokát Zdeněk Altner poslal sociální demokracii bankovní spojení, kam mu má poslat 337 milionů korun. Jedná se o účet ve Švýcarsku. Tedy mimo českou soudní jurisdikci...

V této chvíli jsou proto dle mých informací uspokojovány jen exekuční příkazy od věřitelů bývalého advokáta Altnera. Bodou uspokojovány v pořadí, jak budou nabývat právní moci.

Na ČSSD se totiž obrátily subjekty, kterým bývalý advokát Altner dluží finanční prostředky. A v této situaci sociální demokracie musí postupovat tímto způsobem, který bude vyhovovat usnesení soudu, neboť se postupně tyto nároky platí a tím se také snižuje pohledávka bývalého advokáta Altnera vůči sociální demokracii.

Jsem přesvědčen, že tento postup ČSSD je v souladu se zákony České republiky. Osobně bych nepřál nikomu, aby se dostal do této situace, kdy je konfrontován s takto zjevně nespravedlivými soudními rozhodnutími a nespravedlivým postupem, s jakým je nyní konfrontována sociální demokracie.
L. Šincl