ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,17. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

Dotaz

03.11.2014 11:09:26 - walli

vysílání ČT

Je veřejným tajemství, že informace, které podává ČT jsou zkreslené a neobjektivní. Do toho přichází s vlastními, dle mě úplně zbytečnými pořady, kde propagují menšiny. Viz pořad o těch paterčatech, či o školácích. Můj dotaz zní, proč si za to máme platit? Proč si někdo ne vysílání VEŘEJNOSPRÁVNÍ televize nedošlápne? Zabývá se tím vůbec někdo ve sněmovně? V senátu je výbor pro sdělovací prostředky, ve sněmovně ho postrádám

Odpověď

04.11.2014 11:09:48 - Ing. Ladislav Šincl
Vážený pane,

danou tématikou se v PSP zabývá volební výbor. V gesci tohoto orgánu je mediální agenda včetně veřejnoprávní televize a rádia, kde někteří ze současných  členů tohoto výboru v minulosti pracovali. Výbor sestává také z tváří z komerčních médií.Výboru předsedá Martin Komárek, bývalý dlouholetý politický komentátor deníku Mladá fronta Dnes. Ten nyní vlastní Andrej Babiš, navržený ministr financí, který zároveň vede hnutí ANO, za něž je Komárek poslancem.

Mezi dalšími čtyřmi místopředsedy jsou Vítězslav Jandák z ČSSD, bývalý ministr kultury a také někdejší šéf mediálního výboru, dál Vladimír Koníček z KSČM, který se ve výboru mediální agendou také už zabýval, nově pak Nina Nováková za TOP 09 a Tomáš Podívínský za KDU. Tento volební výbor doporučuje poslanecké sněmovně obsazení těchto "mediálních rad":

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV)

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání je podle Zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání. RRTV dohlíží na zachovávání a rozvoj plurality programové nabídky a informací v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a převzatého vysílání a dbá na jeho obsahovou nezávislost. Mezi další úkoly RRTV patří dohled nad dodržováním právních předpisů v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a podmínek stanovených v rozhodnutí o udělení licence či v rozhodnutí o registraci. Rada uděluje, mění a odnímá licence k provozování rozhlasového a televizního vysílání a vydává, mění a ruší registrace k provozování převzatého vysílání. Ukládá také sankce podle zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Radu tvoří třináct členů, které jmenuje a odvolává předseda vlády na návrh Poslanecké sněmovny. Radní musí mimo jiné vykonávat své funkce osobně a pro jejich výkon nesmějí přijímat žádné pokyny a instrukce, také nesmějí zastávat funkce v politických stranách nebo hnutích a vystupovat v jejich prospěch. Funkční období členů rady je šest let, přičemž mohou být zvoleni opětovně, ne však na více než dvě funkční období po sobě.

Rada České televize (RČT)

Rada České televize je orgánem, prostřednictvím něhož se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu České televize podle Zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi. RČT mimo jiné jmenuje a odvolává generálního ředitele České televize, schvaluje rozpočet a závěrečný účet České televize, kontroluje plnění rozpočtu, schvaluje na návrh generálního ředitele Statut České televize a předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex České televize. Dále rozhoduje o stížnostech týkajících se generálního ředitele, dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti televizního vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu České televize, za tím účelem může vydávat doporučení týkající se programové nabídky. Rada má patnáct členů. Radní volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Návrhy kandidátů na členy RČT předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Členové rady kromě dalších zákonných ustanovení nesmějí zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch při výkonu své funkce. Radní jsou voleni na šest let, přičemž každé dva roky je volena třetina členů. Členové rady mohou být zvoleni opětovně, ne však na více než dvě funkční období po sobě. Rada České televize má poradní orgán ve věcech hospodaření České televize – Dozorčí komisi. Jejím úkolem je sledovat, zda ČT účelně a hospodárně využívá finanční prostředky a majetek. Komise má pět členů, které volí Rada České televize na dva roky, nejvýše dvakrát za sebou.

Rada Českého rozhlasu (RČRo)

Rada Českého rozhlasu je orgánem, prostřednictvím něhož se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu Českého rozhlasu podle Zákona č. 484/1991 Sb. o Českém rozhlasu. RČRo mimo jiné jmenuje a odvolává generálního ředitele Českého rozhlasu, schvaluje rozpočet a závěrečný účet Českého rozhlasu a kontroluje plnění rozpočtu, schvaluje na návrh generálního ředitele Statut Českého rozhlasu a předkládá Poslanecké sněmovně ke schválení Kodex Českého rozhlasu. Rozhoduje také o stížnostech týkajících se generálního ředitele, dohlíží na plnění úkolů veřejné služby v oblasti rozhlasového vysílání a na naplňování zásad vyplývajících z Kodexu Českého rozhlasu, za tím účelem může vydávat doporučení týkající se programové nabídky. Rada má devět členů. Radní volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu tak, aby v ní byly zastoupeny významné regionální, politické, sociální a kulturní názorové proudy. Návrhy kandidátů na členy RČRo předkládají Poslanecké sněmovně organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy. Členové rady nesmějí mimo jiné zastávat žádnou funkci v politických stranách nebo hnutích, společenských organizacích a sdruženích, občanských iniciativách a podobně, ani nesmí jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch při výkonu své funkce. Radní jsou voleni na šest let, každé dva roky se volí třetina členů. Mohou být zvoleni opětovně, ne však na více než dvě funkční období po sobě. Rada Českého rozhlasu má poradní orgán ve věcech hospodaření Českého rozhlasu – Dozorčí komisi. Jejím úkolem je sledovat, zda ČRo účelně a hospodárně využívá finanční prostředky a majetek. Komise má pět členů, které volí Rada Českého rozhlasu na dva roky, nejvýše dvakrát za sebou.

L. Šincl