Ing. Ludmila Bubeníková

  • STAN
ProfileTopCardGraphDescription

Průměrná známka je 0,41. Vyberte Vaši známku.

-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5

( -3 je nejhorší známka / +5 je nejlepší známka )

29.04.2013 9:33:15

Zajímavé postřehy výboru pro obranu

 Zajímavé postřehy výboru pro obranu

S několika dalšími členy výboru pro obranu jsme počátkem dubna navštívili některé významné instituce.

MEOPTA PŘEROV –  PŘEDNÍ SVĚTOVÁ FIRMA


Návštěva začala v Přerově, kde jsme měli možnost prohlédnout si výrobní prostory společnosti MEOPTA Přerov, výrobce jemné mechaniky a optiky, jednoho z největších zaměstnavatelů v regionu. Významnou částí výrobního programu jsou optické přístroje pro ozbrojené složky (což nás zajímalo ze všeho nejvíc), jako jsou vojenské puškohledy, kolimátorové zaměřovače, noktovizní brýle a binokuláry, noktovizní zaměřovače, periskopy, kombinované denní a noční přístroje a další.


Kromě této vojenské aplikace představují  produktové portfolio i aplikace spotřební a průmyslové.


Charakter výrobního procesu vyžaduje až  úzkostlivou hygienu, dodržování  přísných a velmi náročných podmínek pracovního procesu. Na mnoha místech pracovali za prosklenými přepážkami lidé v bílých oblecích, s pokrývkou hlavy, všude byla vidět nejnovější technologie. Věnovali se  nám vrcholoví manažeři,  seznámili s historií firmy – od roku 1933 (letos tedy slaví osmdesátiny), současnou strukturou, hospodářskými výsledky, výhledy do budoucna. Optimistické bylo zjištění, že se obrat firmy zvyšuje a tzv. krizová léta má společnost za sebou.

  

Zajímavý je fakt, že firmu zachránil před krachem Paul Rausnitz (letos oslavil 83. narozeniny), který vstoupil do Meopty ve svých  šedesáti letech (on sám říká, že tedy v době, kdy jiní odcházejí do důchodu) a pomocí svých zkušeností, obchodních kontaktů a zejména finančních prostředků, které vydělal za svého působení ve Spojených státech,  dokázal MEOPTU zachránit. Riziko to bylo velké, úspěch se však dostavil – dnes  řadí svými slovy Meoptu mezi přední světové firmy, která téměř 90% své produkce vyváží do zemí celého světa. Paul Rausnitz se narodil, stejně jako jeho rodiče a bratři, v naší zemi. On i jeho sourozenci bojovali ve 2. světové válce za naši svobodu, s ohledem na vývoj v našem státě se rozhodli pro emigraci do Spojených států. Vztah ke své vlasti jej nakonec přivedl k rozhodnutí pokusit se zachránit Meoptu. Sám říká, že je to jeho dítě a že jako každý rodič má velké uspokojení, když dítě roste a je zdravé. I my všichni jsme měli tentýž pocit – moderní vybavení, manažerské postupy a schopnosti, pozitivní vývoj a zajímavý hospodářský výsledek, to vše v nás vyvolávalo během návštěvy velmi pozitivní emoce. Je radost navštívit společnost, kde si lidé váží majitelů společnosti a oni zase naopak reinvestují své zisky zpět do firmy s cílem dalšího rozvoje nejen vlastní firmy, ale i regionu, ve kterém působí.    


UNIVERZITA OBRANY – JEDINEČNÁ VYSOKÁ ŠKOLA UNIVERZITNÍHO TYPU


Následovala návštěva Univerzity obrany v Brně. Historie této vysoké školy spadá do roku 1899, kdy byla vedena pod názvem  Český  technologický institut v Brně. Rektor této ojedinělé vysoké školy spolu s prorektory a dalšími  členy akademického sboru nám objasnil poslání univerzity ve vazbě na obranu vlasti, prezentoval úspěchy v oblasti vědy a výzkumu  a jejich využitelnost pro praxi, přípravu nových studijních oborů, aby absolvent splňoval požadavky i ze strany Armády ČR. S tím souvisí zásadní transformace kateder i změna struktury v rámci všech fakult. U každé katedry budou vytvořena pracovní místa pro důstojníky z praxe. Výjimečnost této instituce je dána totiž i jasnouprovázaností s praxí a maximální součinností s Armádou ČR. Posláním je poskytovat vysokoškolské akreditované vzdělání  v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech, poskytovat kariérové vzdělání pro důstojníky OS ČR. Významným cílem je i připravovat vojenské profesionály a další odborníky, působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu primárně na základě potřeb ČR i smluvních závazků s jinými státy. Nezanedbatelnou oblastí je výzkumná, vývojová, inovační a expertní činnost ve prospěch Ministerstva obrany ČR. Jsem ráda, že jsem měla možnost tuto univerzitu navštívit. Odjížděli jsme pozitivně naladěni s vědomím, že má pravdu pan rektor-velitel, který univerzitu popsal jako unikátní a výjimečnou.

  

KDO BY NEZNAL ČESKOU ZBROJOVKU

Další společností, kterou výbor pro obranu navštívil, byla akciová společnost Česká zbrojovka v Uherském Brodu. Také tato společnost je velmi významným zaměstnavatelem v regionu. Vznikla v roce 1936 a jejím původním zaměřením byla výroba ručních vojenských zbraní. Postupem času se sortiment rozšířil také o výrobky pro civilní použití, a to jak v oblasti sportovní, tak i lovecké. Proslavila se výrobou samopalu vzor 58, který je dodnes ve výzbroji Armády ČR. Neméně populární byl později i samopal vzor 61 Škorpion. Pistole CZ 75, která se od sedmdesátých let v různých modifikacích vyrábí dodnes, se stala jednou z nejoblíbenějších a nejkopírovanějších zbraní světa. Současný sortiment je velmi široký – kromě zbraní pro ozbrojené složky to jsou i pistole a vzduchové zbraně, pistole, brokové a kulové zbraně.

Areál společnosti je velmi rozsáhlý, zaměstnanci ke svým přesunům do jiných částí firmy používají kolo. Přesto manažer, který nás podnikem provázel, hovořil o zbrojovce jako o rodinné firmě, neboť zde pracují celé generace rodin z nejbližšího okolí. Přátelská a klidná atmosféra byla cítit i z chování zaměstnanců. Bylo vidět, že si práce v této společnosti váží a že mají taktéž kladný vztah ke svým nadřízeným. Prošli jsme nejen celý výrobní závod, viděli jsme i zkušebnu, kde se střílením prověřují kvalitativní vlastnosti každého výrobku, než opustí brány podniku. Většina výrobků jde na export, takže i zde hraje velkou roli stabilita české koruny. Naopak její posilování, nedostatečná dopravní obslužnost a zvyšování cen energií a surovin jsou okolnosti, které exportérům komplikují život. Hospodářské výsledky však naznačují pozitivní trend a posilují optimismus do dalšího období.

VÍTE, CO SE SKRÝVÁ ZA POJMEM  EVPÚ DEFENCE?

     

Tato návštěva nás čekala na závěr našeho výjezdu. Když jsme byli u cíle, překvapení koukalo z očí všech. V podstatě dům jako každý jiný rodinný domek v okolí. Maličká firma v Uherském Hradišti, s padesáti zaměstnanci. Když jsme se následně seznámili s výrobním programem a pro věc zapálenými techniky, žasli jsme znovu. Mladá firma EVPÚ Defence a.s. z roku 2001 je členem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR. Hlavními aktivitami  jsou vlastní vývoj, design, výroba a servis speciálních systémů pro monitorování a sledování, dvouosé inteligentní manipulátory, multisenzorové jednotky, seismické systémy pro ochranu území a budov a další technické vymoženosti. Speciální monitorovací vozidla umí firma  vybavit TV, infračervenými a laserovými zaměřovači. Ředitel společnosti nám názornými ukázkami předvedl, co všechno jejich výrobky dokáží. A není toho zrovna málo. Závěrem jsme tedy konstatovali, že ač malá firma, je svým programem velmi významná. A pocity? Přátelská atmosféra, téměř rodinné vztahy a úžasní hostitelé. 

Perlička na závěr: paní ekonomka se při loučení se mnou přiznala, že ještě nikdy se nesetkala s živými poslanci. A je překvapená, že to jsou úplně normální lidé, z masa a kostí, kteří i mají smysl pro humor a dá se s nimi normálně mluvit.  I to je potěšující. 


Ing. Ludmila Bubeníková

místopředsedkyně Výboru pro obranu


Profily ParlamentníListy.cz jsou kontaktní názorovou platformou mezi politiky, institucemi, politickými stranami a voliči. Názory publikované v této platformě nelze ztotožňovat s postoji vydavatele a redakce ParlamentníListy.cz. Pro zveřejňování příspěvků v této platformě platí Etický kodex vkládání příspěvků a Všeobecné podmínky používání služby ParlamentníListy.cz.
Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Komentovat článek Tisknout
reklama